Kupno rozpoczętej budowy i ulga

Kupiłem od firmy deweloperskiej rozpoczętą budowę domu jednorodzinnego (stan surowy otwarty). Czy będę mógł odliczyć od podatku 19% wydatku na ten zakup, czy tylko wydatki na kontynuację budowy?

Prawo do odliczeń zależy od tego, czy została przeniesiona własność nieruchomości i kto będzie kontynuował inwestycję.
Możliwe są dwie sytuacje:
- Podatnik kupił rozpoczętą budowę i sam buduje dalej (został sporządzony akt notarialny przenoszący własność nieruchomości). W tej sytuacji można skorzystać z ulgi na kupno działki pod budowę budynku mieszkalnego (19% ceny 350 m2 gruntu), ale pod warunkiem, że w akcie notarialnym wyodrębniono wartość działki i wartość budowy.
Uwaga! Niektóre urzędy skarbowe odmawiają ulgi na działkę, jeśli kupiono ją wraz z rozpoczętą budową. Można uniknąć sporu, jeśli nie odliczy się od razu ulgi na działkę, ale dopiero po rozliczeniu rocznym wniesie do urzędu wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (w razie decyzji odmownej można się odwołać do izby skarbowej).
Niestety, wydatki na nabycie rozpoczętej budowy nie mogą być odliczone od podatku, ale nie ma przeszkód, aby podatnik korzystał z dużej ulgi budowlanej z tytułu kontynuacji budowy (to znaczy: odliczał od podatku wydatki poniesione na dokończenie budowy po przeniesieniu własności, oczywiście potwierdzone fakturą VAT).
- Podatnik zawarł z deweloperem umowę zobowiązującą do przeniesienia własności wybudowanego domu po zakończeniu inwestycji i wpłacił kwotę na poczet tego zakupu. W takiej sytuacji można również skorzystać z ulgi na zakup działki. Wydatek będzie mógł zostać odliczony w roku poniesienia, natomiast ostatecznym jego potwierdzeniem będzie umowa notarialna nabycia budynku wraz z gruntem (tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 13 grudnia 1996 r., nr PO 2/10-8010-01866/96).

Jeżeli chodzi o opłaconą wartość budowy, to może być ona potraktowana jako przedpłata na poczet późniejszego zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego i jako taka odliczona od podatku (19% poniesionych wydatków do wysokości limitu). Odliczać będzie można również późniejsze wydatki związane z realizacją domu. Wszystkie wydatki muszą być potwierdzone fakturą VAT.

Podstawa prawna: art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a, b, d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi