Mur z łukiem. Jak wykonać nadproża łukowe w murowanym ogrodzeniu


Łuki w sklepieniach bram, furtek i okien przełamują monotonię murowanych ogrodzeń, nadają im lekkości i elegancji.1. Zakotwić pręty


Pręty stalowe montuje się w świetle okien wykonanych w ogrodzeniu, aby chroniły posesję przed wtargnięciem niepowołanych osób. Ich rozstaw najlepiej dobrać tak, żeby trafiały w spoiny między cegłami.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

2. Zrobić szalunek
Szalunek, zwany krążyną, można wykonać z desek, twardej płyty pilśniowej lub ze sklejki. Opiera się go na krawędziakach i stabilizuje klinami, które służą do wypoziomowania szalunku i rozparcia go między ścianami ogrodzenia.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

3. Wymurować łuk

Murowanie łuku rozpoczyna się od ułożenia cegieł na obu wezgłowiach. Następnie dokłada się cegły raz z jednej, raz z drugiej strony. Klucz, czyli ostatnią cegłę, układa się bez zaprawy, mocując klinami i osadzając na właściwych miejscach ubijakiem, a następnie spoiny wypełnia się rzadką zaprawą. Po zakończeniu murowania grzbiet łuku należy zalać rzadką zaprawą.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

4. Wykonać nakrywę muru i podokiennik

Podokiennik i nakrywę muru można wykonać z gotowych kształtek ceramicznych, odpowiednio przyciętych cegieł, kamienia, a nawet z betonu. Powinny one mieć kąt nachylenia co najmniej 4°.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

5. Wykończyć
Po wymurowania ogrodzenia można je częściowo otynkować, podkreślając w ten sposób ceglane łukowe zwieńczenia.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

WARTO WIEDZIEĆ

Co jest czym w nadprożu łukowym.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wykonując nadproże łukowe w murowanym ogrodzeniu, należy pamiętać o tym, że:
- mur powinien mieć grubość co najmniej jednej cegły (25 cm), a do jego murowania należy użyć zaprawy cementowej (1:4 lub 1:5) z niewielką ilością mleka wapiennego lub zaprawy cementowo-wapiennej (1:0, 5:4,5 lub 1:1:6);
- jeśli stosuje się zwykłe cegły prostopadłościenne, szerokość spoin w grzbiecie nadproża nie powinna być większa niż 2 cm, a w jego sklepieniu nie mniejsza niż 0,5 cm. Aby tak było, najmniejszy dopuszczalny promień krzywizny łuku (liczony od parapetu do sklepienia) o grubości 1/2 cegły (12 cm) powinien mieć 56 cm, a łuku o grubości 1 cegły (25 cm) – 117 cm;
- chcąc uzyskać nadproże o mniejszej krzywiźnie lub spoiny o równej szerokości, należy zastosować cegły klinowe tak zwane sklepieniówki lub cegły ociosane (szerokość ociosanej części cegły nie może być mniejsza niż dwie trzecie jej szerokości w części nieociosanej);
- w murach z nadprożami łukowymi o strzałce od 1/7 do 1/12 rozpiętości łuku szerokość otworu (na przykład bramy) nie powinna przekraczać 2,5-3 m dla łuku o grubości 1/2 cegły (12 cm) i 4-5 m dla łuku o grubości 1 cegły (25 cm);
- szerokość ogrodzenia między otworami, których wysokość (liczona od parapetu do wezgłowia) nie przekracza 3 m, powinna mieć wartość:
   – 1/4-1/5 L dla łuku, w którym f:L wynosi 1/2,
   – 1/4 L dla łuku, w którym f:L wynosi 1/4,
   – 1/3-1/4 L dla łuku, w którym f:L wynosi 1/8,
   – 1/2 L dla łuku, w którym f:L wynosi 1/12;
- przy niewielkich rozpiętościach łuków (do 1,5 m) deskowanie można rozebrać i przestawić na nowe miejsce już po dwóch godzinach od zakończenia ich murowania.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi