Od pustaków do gotowych domów. Przegląd wyrobów z keramzytobetonu

Keramzytobeton jest lekki, wytrzymały, odporny na mróz i wilgoć, a przy tym całkowicie ekologiczny. Odznacza się również dobrą izolacyjnością akustyczną. Dzięki tym zaletom dzielnie konkuruje z innymi materiałami do budowy domów.

Keramzyt, zwany też glińcem, powstaje w wyniku spieniania oraz spiekania gliny. Tworzą się w ten sposób lekkie, porowate granulki.
Dodaje się je jako kruszywo do mieszanki betonowej. Z tak przygotowanej masy produkowane są różne wyroby: pustaki, kształtki, bloczki, a nawet całe elementy prefabrykowane.

Wyroby z keramzytobetonu mogą mieć barwę bladoszarą...
Autor: KERAMZYT MSZCZONÓW
...lub dzięki specjalnym barwnikom – ceglastoróżową.
Autor: OPTIROC
Autor: OPTIROC

Autor: OPTIROC

PUSTAKI
Mają podobną budowę jak tradycyjne pustaki ceramiczne. Dzięki specjalnie wyprofilowanym bokom można je łączyć ze sobą na wpust i wypust bez konieczności wykonywania spoiny pionowej. Pustaki grubości około 36 cm nadają się do budowy ścian jednowarstwowych. Sprzedawane są też pustaki grubości około 24 cm na warstwy konstrukcyjne w ścianach dwu- lub trójwarstwowych oraz na wewnętrzne ściany konstrukcyjne. Pustaki grubości około 10 cm służą do budowy ścian działowych oraz warstwy elewacyjnej w ścianach warstwowych. Produkowane są też pustaki, których otwory są z jednej strony zasklepione. Dzięki temu podczas murowania nie dostaje się do nich zaprawa, która mogłaby w ten sposób obniżyć nieco izolacyjność pustaka.
Pustaki keramzytobetonowe mają dobrą izolacyjność akustyczną, wysoką paroprzepuszczalność, małą nasiąkliwość (od 14 do 20%) oraz dobrą izolacyjność termiczną (współczynnik przewodzenia ciepła l wynosi od 0,055 do 0,065 W/(m·K).
Są również bardziej odporne na działanie pleśni i grzybów domowych niż tradycyjne wyroby z ceramiki budowlanej.

Z bloczków i pustaków keramzytobetonowych wznosi się domy jednorodzinne do trzech kondygnacji.
Autor: Magdalena Kosińska

Dostępne elementy

Oprócz typowych pustaków ściennych będących podstawowymi elementami do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych sprzedawane są również:
- kształtki nadprożowe – mają przekrój w kształcie litery U. Należy w nich umieścić zbrojenie i wypełnić betonem. Niektóre firmy oferują też bloczki przeznaczone do wykonywania nadproży drzwi usytuowanych w ścianach działowych;
- pustaki wieńcowe – to bardzo wąskie pustaki stosowane jako elewacyjna osłona żelbetowego wieńca spinającego zewnętrzne ściany każdej kondygnacji;
- pustaki stropowe – stosuje się je do budowy stropów gęstożebrowych. Pustaki są opierane na żelbetowych lub strunobetonowych belkach stropowych i zabetonowywane. Uzyskuje się w ten sposób stropy o maksymalnej rozpiętości 11,4 m;
- pustaki uzupełniające – są węższe od pozostałych pustaków. Uzupełnia się nimi te miejsca w murze, w których nie zmieściłby się zwykły pustak;
- pustaki narożne – przeznaczone są do wykonywania naroży w ścianach jednowarstwowych;
- kształtki kominowe – jedno-, dwu-, trzy- i czterokanałowe. Służą do budowy kanałów wentylacyjnych. Niektórzy producenci oferują też kształtki osłaniające ceramiczne przewody dymowe;
- bloczki fundamentowe – niektóre firmy oferują do wykonywania fundamentów bloczki z keramzytobetonu. Inne zaś produkują je z betonu tradycyjnego.

Uwaga! Keramzytobetonowe pustaki są czasem oferowane w systemie obejmującym wszystkie przydatne elementy wraz z zaprawą do ich murowania. Decydując się na system, można otrzymać nawet 20-procentowy upust.Pustaki do ścian działowych.
Autor: KERAMZYT MSZCZONÓW
Kształtki nadprożowe.
Autor: KERAMZYT MSZCZONÓW
Pustaki stropowe.
Autor: KERAMZYT MSZCZONÓW


Bloczki fundamentowe.
Autor: KERAMZYT MSZCZONÓW
Pustaki wieńcowe.
Autor: OPTIROC

Zasady murowania
Z pustaków keramzytobetonowych muruje się podobnie jak z pustaków ceramicznych. Pamiętać trzeba tylko o tym, że przy wznoszeniu ścian jednowarstwowych trzeba używać zaprawy ciepłochronnej lub zaprawy tradycyjnej, którą nanosi się wówczas w dwóch równoległych pasach, między którymi zostaje szczelina powietrzna. Do nakładania zaprawy można używać specjalnej skrzynki murarskiej ułatwiającej dokładne jej rozprowadzanie. Niektórzy producenci zalecają, by na co trzeciej warstwie pustaków wykonywać poziome zbrojenie. Polega to na tym, że po nałożeniu zaprawy najpierw wtapia się w nią specjalną stalową drabinkę zbrojeniową i dopiero wtedy ustawia się kolejną warstwę pustaków. Metr drabinki kosztuje około 4-6 zł. Zbrojenie dodatkowo wzmacnia konstrukcję ścian. Bloczki fundamentowe trzeba murować na pełną spoinę. Pustaki i bloczki można przycinać szlifierką kątową lub elektryczną piłą dwubrzeszczotową.

Ściany jednowarstwowe z pustaków grubości 36 cm mają współczynnik przenikania ciepła U = 0,29 W/(m2·K).
Autor: Jolanta Pietrucha

Ceny pustaków keramzytobetonowych

I.B.F.
Pustaki do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych (36,5 x 19 x 49,7 cm) 10,49 zł/szt.
Pustaki do budowy warstwy nośnej w ścianach dwu- i trójwarstwowych oraz do budowy wewnętrznych ścian konstrukcyjnych (24 x 24 x 49,7 cm) 6,96 zł/szt.
Pustaki do budowy ścian działowych i warstwy elewacyjnej w ścianach warstwowych (11,5 x 24 x 49,7 cm) 3,53 zł/szt.
Pustaki stropowe (53 x 21 x 24 cm) 3,96 zł/szt.

Keramzyt Mszczonów
Pustaki do budowy warstwy nośnej w ścianach dwu- i trójwarstwowych oraz do budowy wewnętrznych ścian konstrukcyjnych Alfa-P (24 x 24 x 49 cm) 4,40 zł/szt.
Pustaki do budowy ścian działowych i warstwy elewacyjnej w ścianach warstwowych:
- Alfa-U (10,5 x 24 x 49 cm) 2,20 zł/szt.
- Alfa-3/4 (17,1 x 24 x 49 cm) 3,20 zł/szt.
Kształtki nadprożowe (11,5 x 7 x 24 cm) 0,47 zł/szt.
Pustaki stropowe (21 x 24 x 52 cm) 2,80 zł/szt.
Bloczki fundamentowe (12 x 24 x 38 cm) 2,40 zł/szt.
Osłony przewodów kominowych (24 x 38 x 38 cm) 5,11 zł/szt.

Optiroc
Pustaki do budowy zewnętrznych ścian jednowarstwowych:
- SuperTermo Optiroc 36,5 (36,5 x 24 x 50 cm) 13,37 zł/szt.
- SuperTermo Optiroc 30,0 (30 x 24 x 50 cm) 10,70 zł/szt.
Pustaki do budowy warstwy nośnej w ścianach dwu- i trójwarstwowych oraz do budowy wewnętrznych ścian konstrukcyjnych:
- Termo Optiroc 24,0 (24 x 24 x 50 cm) 6,95 zł/szt.
- bloczki Keramix (24 x 24 x 49 cm) 6,42 zł/szt.
Pustaki do budowy ścian działowych i warstwy elewacyjnej w ścianach warstwowych Termo Optiroc (11,5 x 24 x 50 cm) 3,90 zł/szt.
Pustaki narożne Optiroc 36,5 U1 (36,5 x 24 x 50 cm) 17,12 zł/szt.
Pustaki wieńcowe Optiroc 9,0 (9 x 27 x 50 cm) 5,24 zł/szt.
Kształtki nadprożowe U:
- (36,5 x 24 x 50 cm) 18,72 zł/szt.
- (24 x 24 x 50 cm) 14,98 zł/szt.
Pustaki stropowe (24 x 21 x 53 cm) 4,12 zł/szt.
Keramzytobetonowe bloczki fundamentowe Optiroc Blok ( 24 x 24 x 36,5 cm) 5,88 zł/szt.
Belki nadprożowe od 53,5 do 835,2 zł/szt. (zależnie od długości i szerokości).

BLOCZKI Z OCIEPLENIEM

Mają specyficzną budowę. Przez środek bloczka przechodzi styropianowa wkładka o nieregularnym kształcie. Stanowi ona warstwę ociepleniową, dzięki czemu z takich bloczków można wznosić ściany jednowarstwowe. Bloczki mają wyprofilowane brzegi, by można je było łączyć na wpust i wypust bez konieczności wykonywania spoin pionowych. Cechuje je duża odporność na wilgoć i mróz, dzięki czemu wykonane z nich ściany długo mogą pozostawać nieotynkowane. Ich wytrzymałość na ściskanie wynosi od 1 do 7,5 MPa – gdy do produkcji użyto betonu lekkiego, lub od 5 do 12,5 MPa – gdy użyto betonu zwykłego. Niektóre bloczki mają jedną ściankę grubszą. Jest to tak zwana warstwa akumulacyjna odpowiadająca za gromadzenie i utrzymywanie ciepła w ścianie. W takie keramzytobetonowe ściany można więc śmiało wbijać gwoździe i kołki. Będą się one solidnie trzymać i przeniosą nawet bardzo duże obciążenia bez szkody dla struktury bloczka.

Z ocieplonych bloczków grubości około 31 cm da się wybudować ściany jednowarstwowe o współczynniku przenikania ciepła U wynoszącym około 0,20 W/(m2·K).
Autor: FORTIS

Dostępne elementy
Oprócz bloczków ściennych oferowane są również bloczki fundamentowe keramzytobetonowe lub z betonu zwykłego albo żwirowego. Specjalne bloczki jednostronnie zasklepione używane są jako obramowanie otworów okiennych i drzwiowych. Dostępne są również bloczki uzupełniające, narożne, kształtki nadprożowe oraz kształtki do ocieplania wieńców.

Zasady murowania
Podczas murowania bloczki ustawia się tak, by grubsza ścianka znalazła się od wewnątrz domu. Nie wykonuje się spoin pionowych ani zbrojenia poprzecznego. Bloczki muruje się na zaprawę ciepłochronną. Jeśli dom ma przez dłuższy czas pozostawać nieotynkowany, pionowe styki bloczków trzeba uszczelnić pianką poliuretanową. Wstrzykuje się ją podczas murowania w specjalne kanaliki tworzące się między styropianowymi wkładkami, na styku dwóch bloczków. Średnica kanalików dopasowana jest do standardowej średnicy rurek dozujących piankę.

Styropianowa wkładka w bloczkach keramzytobetonowych jest tak zbudowana, by jak najmniej obniżać nośność ściany i jednocześnie nie tworzyć w elemencie mostków termicznych.
Autor: FORTIS

Spoiwa do pustaków i bloczków

Pustaki i bloczki keramzytobetonowe muruje się na zwykłą zaprawę cementową. Sprzedawane są również zaprawy specjalnie przeznaczone do tego materiału. Kosztują około 12 zł za opakowanie 25 kg.
Jeśli z keramzytobetonu ma być wykonana ściana jednowarstwowa, można użyć zaprawy ciepłochronnej z dodatkiem keramzytu lub perlitu (około 24 zł za opakowanie 25 kg) i murować na 10-15-milimetrową spoinę. Poprawi to dodatkowo izolacyjność termiczną ściany.

Ceny bloczków keramzytobetonowych z ociepleniem

Sukiennik
Bloczki ścienne:
- JS II (36 x 24 x 49 cm) 13,38 zł/szt.
- Fortis JS 3/4 (36 x 24 x 36,7 cm) 13,88 zł/szt.
Bloczki narożne Fortis JS Na 14,45 zł/szt.
Bloczki uzupełniające:
- Fortis JS 1/2 (36 x 24 x 24,5 cm) 5,35 zł/szt.
- Fortis JS Ni (36 x 12 x 49 cm) 10,05 zł/szt.
Ocieplane kształtki nadprożowe Fortis 10,05 zł/szt.
Ocieplone kształtki do obudowy wieńca Fortis JS Wi25 (14,5 x 25 x 49 cm) 8,02 zł/szt.

PREFABRYKATY

Mając projekt domu, można udać się z nim do firmy zajmującej się produkcją prefabrykowanych elementów keramzytobetonowych. Na jego podstawie w ciągu trzech-czterech dni zostaną tam przygotowane gotowe zbrojone elementy ścienne z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz kanałami, w których będą przebiegać kable i rury. Zamówione elementy są transportowane na teren budowy i ustawiane za pomocą dźwigu. Dom budowany w tej technologii wymaga ocieplenia, wykończenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, zbudowania dachu, wstawienia okien oraz drzwi, a także wykonania wszelkich prac instalacyjnych. Budowa z keramzytobetonowych prefabrykatów to jeden z najszybszych sposobów wznoszenia domów. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, w stanie surowym gotowy jest już nawet po dwóch dniach. Zaletą takiego sposobu budowy jest też to, że wszystkie prace wykonuje autoryzowana ekipa – prace postępują więc szybko i sprawnie, a po zakończeniu budowy posesja nie wymaga uciążliwego sprzątania.

Uwaga! Samochody transportujące prefabrykaty i dźwig są bardzo duże. Muszą mieć zapewniony dogodny dojazd do posesji i sporo miejsca, by mogły zaparkować, nie tarasując przejazdu.


Prefabrykowane ściany są dostarczane na plac budowy i ustawiane za pomocą dźwigu.
Autor: Radosław Murat
Gdy prefabrykaty są zamontowane, pozostaje wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, poprowadzenie instalacji, wstawienie okien i drzwi oraz wykończenie ścian.
Autor: Radosław Murat

Zasady budowania

Elementy ścienne muszą być ustawione na płycie fundamentowej, którą wykonuje się we własnym zakresie. Za dodatkową opłatą zbudowania fundamentów podejmie się ekipa montująca prefabrykowane ściany. Ona także może się zająć ociepleniem i wykończeniem ścian. Na gotowym fundamencie ustawiane są podkładki dystansowe zapewniające idealne wypoziomowanie ścian. Na nich opierane są prefabrykaty. Z krawędzi płyt wystają stalowe strzemiona. Po zestawieniu ze sobą dwóch płyt przez strzemiona przeplata się pionowo pręty zbrojeniowe, a połączenie wypełnia betonem klasy B20. Gdy beton zwiąże, spoinę szpachluje się i szlifuje, tak by po otynkowaniu miejsce styku było niewidoczne. W podobny sposób robi się żelbetowy wieniec wokół ustawionych ścian jednej kondygnacji. Stropy w tym systemie wykonywane są z prefabrykowanych płyt betonowych.
Firma dostarcza też prefabrykowane schody.

DOMY MODUŁOWE
Wznosi się je z przestrzennych modułów o kształcie prostopadłościanu, zbudowanych ze ścianek keramzytobetonowych. Moduły są najczęściej wykończone pod klucz, czyli mają już wykonaną warstwę ocieplenia, elewację, dach, schody, balkony, tarasy i wstawione okna oraz drzwi. Mają też zamontowaną instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną oraz grzewczą. Na życzenie klienta wewnątrz mogą być pomalowane ściany, ułożone kafelki, a nawet zamontowane meble kuchenne. Osoba zamawiająca dom ma pełną swobodę w doborze wszystkich detali i elementów wykończeniowych. Ściany modułów mają dobrą izolacyjność cieplną. Współczynnik U dla takich przegród wynosi 0,23 W/(m2·K). Domy modułowe zamawia się z katalogu projektów gotowych. Moduły są w całości dostarczane na posesję i składane przez wyspecjalizowaną ekipę na uprzednio wykonanych fundamentach. Montaż trwa od 7 do 14 dni. Przygotowanie wykopu i fundamentów zajmuje około miesiąca. W tym czasie zakład przygotowuje odpowiednie moduły.
Ciekawostką jest, że domy takie można w całości przenosić w inne miejsce.Domy modułowe od razu po zamontowaniu nadają się do zamieszkania.
Autor: BUMA SYSTEM


Przykładowe koszty budowy domów modułowych

- niepodpiwniczony, parterowy dom o powierzchni 68 m2 z modułów keramzytobetonowych, wykonany pod klucz kosztuje około 142 800 zł;
- parterowy dom podpiwniczony o powierzchni 138 m2, także gotowy do użytku, kosztuje około 177 800 zł;
- cena niepodpiwniczonego domu piętrowego o powierzchni 100 m2, pozostawionego do samodzielnego wykończenia wynosi około 146 750 zł (cena nie obejmuje fundamentów).
Za projekt domu modułowego w zależności od jego wielkości i standardu trzeba zapłacić od 4500 do 9500 zł. Firma produkująca moduły za dodatkową opłatą podejmuje się również załatwienia wszystkich formalności związanych z budową domu, a nawet pomaga przy aranżowaniu wystroju wnętrz.

Wykończenie

Ściany z keramzytobetonu nie wyglądają na tyle estetycznie, by można było je pozostawić bez wykończenia. Najlepiej jest je otynkować zaprawą tynkarską dowolnego rodzaju. Zaprawy takie bardzo dobrze trzymają się chropowatej powierzchni bloczków i pustaków keramzytobetonowych. Ściany keramzytobetonowe można też od zewnątrz wykończyć cegłą elewacyjną, klinkierem, sidingiem, oblicówką drewnianą lub jakimkolwiek innym materiałem elewacyjnym. Od wewnątrz można je otynkować albo obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi.

Inne wyroby z keramzytu

Kruszywo keramzytowe stosowane jest również do produkcji zapraw ciepłochronnych i tynków. Można go też używać jako samodzielnego materiału izolacyjnego do ocieplania stropów, podłóg na gruncie, stropodachów lub ścian piwnicy.
Z keramzytu wykonuje się także warstwę wyrównawczą pod posadzkami. Ma on też zastosowanie przy wykonywaniu drenażu wokół budynku. Stanowi wówczas warstwę, przez którą woda otaczająca fundamenty z łatwością przepływa do rur drenarskich.

.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi