Ogrzewanie elektryczne. Konwektory, kable, piece, promienniki – wybierz system najlepszy do twojego domu.


Bardzo prosta instalacja, brak spalin i ryzyka wybuchu, niewysoka cena samych urządzeń – to zalety ogrzewania elektrycznego, które w znacznym stopniu rekompensują wysoki koszt eksploatacji.


Ogrzewanie elektryczne jest często wybierane wtedy, gdy do domu nie można doprowadzić gazu ziemnego z sieci miejskiej, bo jest to technicznie niemożliwe lub bardzo drogie. Popularne jest także w domach letniskowych, użytkowanych sezonowo. Ten rodzaj ogrzewania jest też zwykle stosowany jako awaryjny lub uzupełniający w domach ogrzewanych kominkami, kotłami na paliwa stałe czy pompami ciepła.
Ogrzewanie elektryczne jest możliwe dzięki przemianie energii elektrycznej w ciepło w elemencie oporowym, którym może być drut, pręt lub taśma. Proces ten cechuje bardzo wysoka sprawność – niemal cała dostarczona energia elektryczna jest zamieniana w ciepło.

Szybkość działania

Ogrzewanie elektryczne można wyłączać na dłuższy czas bez ryzyka zamarznięcia instalacji, co może mieć miejsce w wodnej instalacji centralnego ogrzewania. Znakomicie nadaje się do domów letniskowych i innych budynków użytkowanych okresowo, w których bardzo pożądana jest możliwość szybkiego ogrzania wychłodzonych pomieszczeń.
Ogrzewacze elektryczne bez względu na rodzaj rozgrzewają się szybciej niż wodna instalacja c.o. Elementy oporowe osiągają wysoką temperaturę w kilka sekund po włączeniu zasilania. Oczywiście na ogrzanie całego wnętrza trzeba poczekać trochę dłużej.
Im dłużej trwa ogrzanie pomieszczenia, tym mniejsza jest przydatność urządzenia grzewczego w pomieszczeniach użytkowanych okresowo.
Najszybciej odczuwane jest ciepło z promienników. Osiągają one bardzo wysoką temperaturę parę chwil po uruchomieniu. Ponieważ oddają ciepło przez promieniowanie, człowiek znajdujący się w ich zasięgu od razu je odczuwa (podobnie jak działanie promieni słonecznych), mimo że powietrze we wnętrzu nadal jest zimne. Są zalecane do pomieszczeń użytkowanych okresowo i niewymagających utrzymywania w nich temperatury komfortu przez dłuższy czas. Mogą być uruchamiane tylko wtedy, gdy ktoś z nich korzysta.
Stosunkowo szybko ogrzewają wnętrza konwektory z wymuszonym obiegiem powietrza i działające w podobny sposób, lecz mniejsze termowentylatory.
Praca wentylatorów znajdujących się wewnątrz urządzeń sprawia, że w stosunkowo krótkim czasie duża ilość powietrza z pomieszczenia ma kontakt z elementami grzejnymi. Intensywny ruch powietrza wymuszony pracą wentylatora sprzyja szybkiemu rozprowadzaniu ciepła, dlatego już po kilku minutach robi się ciepło.
Urządzenia działające na zasadzie swobodnej konwekcji, czyli konwektory z naturalnym obiegiem powietrza i grzejniki olejowe, ogrzewają wnętrza wolniej, bowiem ruch powietrza wokół elementów grzejnych jest zdecydowanie wolniejszy. Wymieszanie ogrzanego powietrza z zimnym również trwa dłużej. Zaletą takich urządzeń jest natomiast bezszelestna praca, podczas gdy wentylator powoduje niewielki szum.
Ogrzewanie podłogowe również nie działa zbyt szybko. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo niewysokiej temperatury powierzchni grzejnej – około 30°C. Zanim ciepło z bardzo dużej, ale niezbyt ciepłej powierzchni zacznie być odczuwane w pomieszczeniu, musi upłynąć trochę czasu.
Najwolniej zimne pomieszczenia ogrzewają urządzenia akumulacyjne. Zanim zaczną ogrzewać wnętrze, najpierw musi się rozgrzać blok akumulacyjny (w ogrzewaczach akumulacyjnych), kamienne płyty (w promieniujących płytach grzejnych) lub warstwa betonu (w akumulacyjnym ogrzewaniu podłogowym).

Sterowanie

Zaletą ogrzewania elektrycznego jest stosunkowo proste sterowanie nim. Nie są do tego potrzebne kosztowne urządzenia mechaniczne – siłowniki i zawory. Konwektory, promienniki, grzejniki olejowe, ogrzewanie podłogowe wyposażone są w termostat pozwalający utrzymać w pomieszczeniu zadaną temperaturę. Dokładność, z jaką można ją ustawić, zależy od rodzaju termostatu. Najprostsze termostaty – bimetaliczne – zapewniają dokładność do 2-3°C, cieczowe – do 1°C. Czas pomiędzy kolejnymi włączeniami grzejnika wyposażonego w takie termostaty wynosi od 10 do 20 min.
Na największą precyzję – nawet 0,1°C – pozwalają termostaty elektroniczne. Grzejnik włącza się wtedy co kilkadziesiąt sekund.
Im mniejsze są wahania temperatury w pomieszczeniu, tym wyższy jest komfort cieplny.
Dodatkową funkcją układu automatycznej regulacji może być okresowe obniżanie temperatury w zaprogramowanym czasie, na przykład przez kilka godzin w ciągu dnia lub w czasie dłuższej nieobecności domowników.
Zastosowanie sterownika czasowego umożliwia znaczne, nawet kilkudziesięcioprocentowe, zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania domu.
Sterowanie ogrzewaczami odbywa się za pomocą regulatorów wbudowanych w urządzenie, a nierzadko pilotem. Można też wykonać instalację (dodatkowy przewód sterujący) umożliwiającą sterowanie pracą kilku ogrzewaczy za pomocą jednego regulatora.
Trudniejsze jest sterowanie ogrzewaniem akumulacyjnym, które pobiera prąd z sieci elektrycznej w czasie, gdy obowiązuje tańsza taryfa (nocą i w określonych godzinach w ciągu dnia), a ogrzewa pomieszczenie jeszcze długo po wyłączeniu zasilania.
Po naładowaniu bloku akumulacyjnego trudno jest ograniczyć szybkość oddawania ciepła do otoczenia, dlatego trudno uniknąć przegrzania pomieszczenia, jeśli nagle wystąpią w nim dodatkowe zyski ciepła, na przykład w wyniku nasłonecznienia. Temperatura obniża sią dopiero po wystygnięciu bloku akumulacyjnego.
Możliwość skutecznej regulacji temperatury we wnętrzu dają ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem. Zmieniając wydajność wentylatora, można regulować tempo przekazywania ciepła do pomieszczenia. Obudowa takiego ogrzewacza jest bardzo skutecznie zaizolowana termicznie, dlatego po wyłączeniu wentylatora ciepło z wnętrza urządzenia prawie się nie wydostaje. Utrzymywanie stałej temperatury w pomieszczeniu możliwe jest przez włączanie i wyłączanie bądź zmianę prędkości obrotowej wentylatora.
Ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem wyposaża się w czujniki pogodowe umieszczane na zewnątrz. Dzięki sygnałom z nich regulator ogrzewacza ogranicza czas ładowania, kiedy na zewnątrz jest wyższa temperatura, i wydłuża go przy niższej. W ten sposób oszczędza się energię, bowiem do ogrzewacza dostarcza się jej tylko tyle, ile potrzeba do zapewnienia wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

Sterowanie pracą ogrzewacza akumulacyjnego z dynamicznym rozładowaniem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Moc
Moc urządzeń elektrycznych odpowiada zapotrzebowaniu na ciepło w jednym pomieszczeniu. Wynosi ono od 20 do 40 W/m³ kubatury pomieszczenia.
Dokładne wartości, obliczone przez projektanta, powinny się znaleźć w projekcie domu.
Moc konwektorów, promienników i grzejników olejowych nie przekracza 2000-6000 W, zależnie od typu. Dlatego w wyjątkowo dużych pomieszczeniach (o powierzchni ponad 40 m² i wysokości nieprzekraczającej 3 m lub o mniejszej powierzchni, ale za to wyższych niż 3 m) trzeba zainstalować więcej niż jeden grzejnik.
Ogrzewacze akumulacyjne mają moc do 9000 W, gdyż ze względu na sposób działania (gromadzenie ciepła i oddawanie go do wnętrza z opóźnieniem) muszą mieć moc prawie dwuipółkrotnie większą od zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu.
Ogrzewanie podłogowe wykonuje się ze specjalnego kabla grzewczego, którego moc można dobrać do większości pomieszczeń spełniających obecne wymagania ochrony cieplnej budynków. We wnętrzach o bardzo dużych stratach ciepła wydajność ogrzewania podłogowego może się okazać niewystarczająca, ponieważ ze względów fizjologicznych i zdrowotnych powierzchnia podłogi nie może być zbyt ciepła (do 29°C w pokojach i kuchniach oraz do 34°C w łazienkach). Z tego wynika konieczność ograniczenia mocy instalacji do 150 W/m² (250 W/m² w strefie brzegowej podłogi). Moc kabli grzewczych powinna być o 30% większa od obliczonego zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu, a jeśli ogrzewanie ma mieć właściwości akumulacyjne, powinna być dwa razy większa od obliczonej.

Napięcie i sposób podłączenia

Ogrzewacze przenośne o mocy do 2000 W są zwykle zasilane napięciem 230 V. Urządzenia o większej mocy (także ogrzewanie podłogowe) często można zasilać napięciem 230 lub 400 V (wyboru dokonuje się podczas instalowania), a te o mocy największej są przeważnie zasilane jedynie napięciem 400 V.
Jeśli dom ma być ogrzewany wyłącznie ogrzewaczami elektrycznymi, trzeba odpowiednio do tego przygotować instalację elektryczną. Ogrzewacze powinny być włączone do osobnego obwodu.
W nowym domu nie powinno z tym być żadnego kłopotu, w domu już wykończonym nowe kable trzeba prowadzić po wierzchu ścian lub wykuwać bruzdy w tynku.
Ogrzewacze używane okresowo, jako uzupełniające źródło ciepła (przenośne, niewielkiej mocy, podłączane do gniazd wtykowych), można podłączyć do wspólnych obwodów z innymi urządzeniami elektrycznymi w domu.

Droższa inwestycja – tańsza eksploatacja
Komplet urządzeń do ogrzewania elektrycznego domu jednorodzinnego średniej wielkości można kupić już za około 1500 zł. Warunek – złożą się na nią najprostsze grzejniki konwektorowe. Za znacznie bardziej zaawansowane technicznie ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem i układem automatycznej regulacji do tego samego domu trzeba będzie zapłacić około 10 000 zł.
Różnica jest ogromna, ale i konsekwencje ewentualnego wyboru poważne. Koszt eksploatacji grzejników będzie mniej więcej o połowę wyższy niż ogrzewaczy akumulacyjnych. Ceny energii elektrycznej są różne w różnych rejonach kraju, ale z pewnym przybliżeniem można przyjąć, że ogrzewając dom nowoczesnymi ogrzewaczami akumulacyjnymi zamiast najprostszymi konwektorami, można zaoszczędzić około 1300 zł rocznie. Zatem po sześciu-siedmiu latach wydatki na inwestycję i eksploatację powinny się wyrównać. Każdy kolejny rok to przy obecnych cenach energii oszczędność około 1300 zł.

Czym się różnią?

Elektryczne urządzenia grzewcze różnią się sposobem przekazywania ciepła do otoczenia.


Autor: STIEBEL ELTRON

Konwekcja polega na przemieszczaniu się ciepłego powietrza od grzejnika do otoczenia. Ogrzewane jest przede wszystkim powietrze w pomieszczeniu i dopiero ono oddaje ciepło ścianom i przedmiotom.

Promieniowanie to przenoszenie ciepła za pomocą fal elektromagnetycznych. We wnętrzu ogrzewane są przede wszystkim ściany i przedmioty, a w mniejszym stopniu powietrze. Osoba znajdująca się w zasięgu grzejnika od razu po jego rozgrzaniu odczuwa ciepło. Przy ogrzewaniu konwekcyjnym najpierw musi się ogrzać powietrze w pomieszczeniu.

Płyta grzejna (promieniująca). Emaliowana płyta stalowa (rzadziej szklana) z nadrukowanym obwodem elektrycznym jest ukryta pod ażurową obudową. Przewód grzejny może być także zatopiony w masie ceramicznej ogrzewającej płytę marmurową. Płyty grzejne oddają ciepło na drodze promieniowania. Grzejnik marmurowy ma dodatkowo zdolność akumulacji ciepła.


Autor: Krzysztof Zasuwik

Grzejnik konwektorowy (konwektor). Oddaje ciepło głównie przez konwekcję. Wewnątrz obudowy z lakierowanej stali jest grzałka, a w modelach z wymuszonym obiegiem powietrza – dodatkowo wentylator intensyfikujący wymianę ciepła. Grzeje od razu po uruchomieniu i stygnie bardzo szybko, gdy się go wyłączy.


Autor: Jarosław Kąkol

Ogrzewacz (piec) akumulacyjny. Oddaje ciepło głównie przez konwekcję. W obudowie ceramicznej lub ze stali emaliowanej jest blok akumulacyjny najczęściej z cegieł magnezytowych rozgrzewających się do blisko 500°C. Ogrzewacz z dynamicznym rozładowaniem jest dodatkowo wyposażony w wentylator nawiewający do pomieszczenia ogrzane powietrze.Autor: DOMGOS

Autor: Krzysztof Zasuwik

Grzejnik olejowy. Magazynuje ciepło w oleju, którym jest wypełniony, i oddaje je stopniowo, przede wszystkim przez konwekcję, częściowo przez promieniowanie. Wolniej niż konwektor się nagrzewa i wolniej stygnie.


Autor: DELONGHI

Ogrzewanie podłogowe. Wykonuje się je z kabli, mat lub folii grzejnych. Ciepło jest oddawane przez promieniowanie ogrzanej posadzki.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ogrzewanie podłogowe akumulacyjne różni się od zwykłego tym, że kable są pokryte znacznie grubszą warstwą betonu (od 7 do 15 cm), który akumuluje ciepło i oddaje je jeszcze długo po wyłączeniu zasilania. Ogrzewanie podłogowe akumulacyjne stosuje się tylko w podłogach na gruncie, bardzo dobrze zaizolowanych.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jak obniżyć rachunki za prąd?

Zakłady energetyczne, chcąc zachęcić klientów do korzystania z prądu w czasie zmniejszonego poboru, ustalają w tych godzinach niższe ceny energii elektrycznej. Wystarczy zatem podpisać umowę z dostawcą na tak zwane rozliczenie dwustrefowe i zainstalować u siebie ogrzewanie akumulacyjne, aby zdecydowanie (nawet o kilkadziesiąt procent) obniżyć koszty ogrzewania.
Pełne wykorzystanie tańszej energii jest możliwe, jeśli ogrzewacz jest w stanie zakumulować tyle ciepła, ile wystarczy do ogrzewania pomieszczenia w czasie obowiązywania droższej taryfy. Taką zdolność mają ogrzewacze akumulacyjne oraz akumulacyjne ogrzewanie podłogowe.
Wydajność ogrzewania akumulacyjnego zmienia się bardzo powoli. Masa akumulacyjna wolno stygnie, ale, niestety, także wolno się nagrzewa. Dlatego ogrzewanie takie nadaje się tylko do pomieszczeń, w których przez długi czas temperatura ma być utrzymywana na tym samym poziomie.

Montaż i usytuowanie

Montaż ogrzewania elektrycznego jest bardzo prosty. Urządzenie ustawia się w wybranym miejscu, ewentualnie mocuje do ściany. Potem najczęściej wystarczy włożyć wtyczkę do gniazda i gotowe.
Nieco większy kłopot mogą sprawić ogrzewacze akumulacyjne dużej mocy – powinien je podłączyć elektryk. Jedynie wykonanie ogrzewania podłogowego wiąże się z poważniejszymi pracami budowlanymi.

Grzejniki konwektorowe z wylotami powietrza skierowanymi do góry warto umieszczać pod parapetami, które zaginają strumień powietrza i zabezpieczają ścianę nad konwektorem przed zabrudzeniem.


Autor: Krzysztof Zasuwik

Grzejniki elektryczne mają rozmiary zbliżone do grzejników centralnego ogrzewania. Większość można ustawić na podłodze lub zawiesić na ścianie.


Autor: STIEBEL ELTRON

Grzejniki olejowe są znacznie lżejsze niż akumulacyjne i produkowane głównie w wersji przenośnej. Wyposażone są zazwyczaj w kółka ułatwiające ich przemieszczanie oraz we wtyczkę umożliwiającą łatwe podłączenie do instalacji elektrycznej.


Autor: Piotr Mastalerz

Grzejniki akumulacyjne są na ogół nieco większe – musi się w nich zmieścić blok akumulacyjny tym większy, im dłużej ma „przechowywać” ciepło. Zwykle ustawia się je w przeznaczonym na nie miejscu i raczej nie przemieszcza (ważą około 100 kg).
Najczęściej podłącza się je do instalacji elektrycznej bezpośrednio – w puszce instalacyjnej. Niektóre nadają się do zabudowy, na przykład w ciągu szafek kuchennych.


Autor: AEG

Promienniki ze względu na emitowanie ciepła w określonym kierunku są zazwyczaj przytwierdzane na stałe do ściany w pobliżu miejsca, które mają ogrzewać.


Autor: AIRELEC

Ogrzewanie podłogowe z kabli grzejnych układa się pod posadzką przed rozpoczęciem prac wykończeniowych. Posadzka nie musi być koniecznie ceramiczna lub kamienna. Może być także drewniana bądź z tworzywa sztucznego, ale pod warunkiem że jej producent tego nie zabrania. Podłoga, na której układa się ogrzewanie, powinna być zaizolowana warstwą styropianu grubości przynajmniej 5 cm. Na kablach trzeba ułożyć przynajmniej kilkunastomilimetrową warstwę jastrychu. W praktyce częściej jest to warstwa betonu grubości od 3 do 5 cm. Jego ciężar ma wtedy wpływ na konstrukcję domu.
Możliwe jest także ułożenie ogrzewania podłogowego na istniejącej posadzce z terakoty i przykrycie go nową posadzką. Najlepiej nadają się do tego specjalne, bardzo cienkie maty grzejne.
Uwaga! Kable i maty raz ułożone nie nadają się do powtórnego wykorzystania.


Autor: Marek Sternicki

Co wybrać?
- Jeśli ogrzewasz cały dom prądem i masz możliwość korzystania z II taryfy – wybierz ogrzewacze akumulacyjne (zwykłe lub lepiej z dynamicznym rozładowaniem) albo ogrzewanie podłogowe akumulacyjne, bo eksploatacja takiego ogrzewania będzie najtańsza.
- Jeśli ogrzewanie elektryczne ma być dodatkowym systemem grzewczym w domu (na przykład oprócz kominka z DGP lub pompy ciepła) – wybierz grzejniki, najlepiej konwektorowe, bo szybko się rozgrzewają, łatwo można regulować ich wydajność i są stosunkowo niedrogie.
- Jeśli chcesz zrobić ogrzewanie podłogowe w istniejącym domu – wybierz elektryczne ogrzewanie podłogowe, bo ułożenie mat i folii grzejnych nie wymaga podwyższenia poziomu podłogi.
- Jeśli w twojej łazience lub WC jest za zimno – wybierz promiennik lub termowentylator, bo nie zajmą wiele miejsca, ale skutecznie i szybko podwyższą temperaturę.
- Jeśli masz coś do zrobienia w nieogrzewanym garażu – wybierz grzejnik olejowy, bo możesz go bez problemu podłączyć do gniazda i ustawić w pobliżu miejsca pracy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi