Orynnowanie bez niespodzianek. Sekrety dobrego wykonania


System odwadniający ma sprawnie i skutecznie odprowadzać wodę jak najdalej od ścian budynku. Dlatego poszczególne jego elementy muszą być właściwie dobrane i poprawnie zamontowane. O błędy nietrudno, podpowiadamy więc, na co zwrócić szczególną uwagę.


Podstawowe elementy systemu orynnowania.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Woda przepisowo


Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda z dachów i tarasów musi być odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
Jeżeli w pobliżu działki nie ma takiej kanalizacji, może być kierowana na jej nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub stawu czy oczka wodnego. Nie wolno odprowadzać wody opadowej poza własną działkę – na posesję sąsiada czy ulicę.
Najpierw określamy powierzchnię dachu
Zanim wybierzemy system orynnowania, musimy określić efektywną powierzchnię dachu (EPD), czyli powierzchnię, jaką trzeba odwodnić.
Oblicza się ją ze wzoru:

EPD = (W + H/2) x L


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

gdzie:
EPD – efektywna powierzchnia dachu [m²],
W – odległość w poziomie od narożnika dachu do kalenicy [m],
H – wysokość dachu [m],
L – długość dachu [m].

Obliczona efektywna powierzchnia dachu pozwala dobrać rozmiar rynien i rur spustowych. Im większy kąt nachylenia dachu, tym większa jego efektywna powierzchnia. Najłatwiej jest dobrać rynny i rury spustowe do dachu dwuspadowego, sytuacja natomiast komplikuje się, gdy dach jest wielopołaciowy i z lukarnami. W doborze orynnowania pomocne są udostępniane w punktach sprzedaży tabele, między innymi takie, które uwzględniają położenie rur spustowych – na skraju ściany czy centralnie na niej.


Jest wiele systemów orynnowania i zależnie od rodzaju różne są zasady ich montowania. Pamiętajmy, że od właściwego wyboru i montażu zależy prawidłowe ich funkcjonowanie, i ściśle przestrzegajmy zaleceń producentów.

Zdarza się, że z jakiegoś powodu nie chcemy czy nie możemy umieścić rury spustowej na tej samej ścianie co rynny. Obliczoną powierzchnię dachu trzeba wówczas pomniejszyć o 5% – gdy narożnik rynny jest oddalony od rury spustowej więcej niż 2 m – lub o 10% – kiedy narożnik jest oddalony mniej niż 2 m.
Montaż rynien
Na jakiej wysokości?
Rynny muszą być zamontowane na odpowiedniej wysokości w stosunku do połaci dachowej. Nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie dachu, w przeciwnym bowiem razie zsuwający się zimą z dachu śnieg może je uszkodzić lub nawet zerwać.
Prawidłowo rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej nie mniej niż 1/2 i nie więcej niż 2/3 swej szerokości, tak by spływająca woda zawsze do nich trafiała.
Uwaga! Gdy dach jest stromy,  trudno jest tak zamontować rynny. Na połaci dachowej można wtedy zamontować płotki przeciwśnieżne.

Prawidłowe zamontowanie rynny.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Z jakim spadkiem?

Aby zagwarantowany był sprawny odpływ wody, rynny w zależności od zaleceń producenta powinny być montowane ze spadkiem od 2 do 20 mm na 1 m długości rynny w kierunku rury spustowej.

Właściwy spadek.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jak zamocować?
Rynny umieszcza się w przeznaczonych do tego hakach, tak zwanych rynajzach, w rozstawie 40-70 cm (L), w zależności od zaleceń producenta.
Uwaga! Jeżeli haki będą zbytnio oddalone od siebie, może dojść do nadmiernego odkształcania się rynien, a nawet do rozłączenia się elementów.
Haki można zamocować do krokwi. Jeśli krokwie są rozmieszczone gęsto, haki na nich zamocowane są dobrym podparciem dla rynny. Jeżeli rzadko – haki byłyby za bardzo oddalone od siebie – dobrym rozwiązaniem będzie przymocowanie ich do deski czołowej lub łaty nadbitej na krokwi.


Sposoby mocowania haków w zależności od odległości między krokwiami: bezpośrednio do krokwi...
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
...do deski czołowej...
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


...do łaty nadbitej na krokwi.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Montaż rur spustowych
Gdzie zamontować?

Umiejscowienie rur spustowych zależy w dużej mierze od kształtu dachu. By nie wyróżniały się na elewacji, zwłaszcza frontowej, dobrze, gdyby były w tym samym co ona kolorze. Istnieje też możliwość przeniesienia ich na ścianę sąsiednią.
Rur spustowych nie powinno się natomiast montować w pobliżu wejść do budynku i podjazdu do garażu, gdyż zimą spływająca z dachu woda z topniejącego śniegu będzie zamarzała na chodniku czy podjeździe, stwarzając zagrożenie dla ludzi.

Trzy sposoby montażu rur spustowych.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jak łączyć?

Jeśli dach ma wąski okap (mniej niż 5 cm), lej spustowy można połączyć bezpośrednio z rurą spustową. Jeżeli zaś odległość w poziomie między tymi elementami jest mniejsza niż 10 cm, można je połączyć, nakładając na lej spustowy najpierw kolanko jednokielichowe, następnie kolanko dwukielichowe i dopiero rurę spustową.
Gdy okap jest szeroki, lej spustowy należy połączyć z kolankiem dwukielichowym, a do niego dołączyć dobrany do długości okapu odcinek rury spustowej, następnie kolejne kolanko dwukielichowe, do którego można już podłączyć rurę spustową.
Jeżeli okap jest szerszy niż 80-100 cm, odcinek rury spustowej między kolankami najlepiej jest przymocować do leja spustowego na stałe (przykleić, przykręcić – zależnie od tego, z jakiego materiału jest rura spustowa). Istnieje bowiem ryzyko, że pod własnym ciężarem długa rura się obsunie i nie będzie ciągłości w orynnowaniu.

Sposób zamocowania rury spustowej między kolankami.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ważne przy montażu

Pamiętajmy o tym, by rurom spustowym, zwłaszcza plastikowym, zapewnić możliwość swobodnej zmiany długości pod wpływem temperatury. Montując je wiosną czy jesienią, należy przewidzieć, że latem będą dłuższe, a zimą krótsze. Trzeba zatem zostawić odpowiedni, zgodny z zaleceniami producenta (5-10-milimetrowy), luz w miejscach łączenia elementów lub nie zaciskać zbyt mocno obejm.
Producenci zalecają, by montować rury spustowe w temperaturze powyżej +5°C.
Rura spustowa zakończona może być kolankiem lub połączona czyszczakiem z kanalizacją deszczową. Ta z kolankiem winna się kończyć na wysokości około 20 cm nad ziemią, by rozbryzgująca się woda nie zawilgacała cokołu. Wodę z niej można odprowadzić do odwodnienia liniowego lub korytka z kształtek betonowych, odsuwając ją od budynku na odległość 1-2 m.
Do okapu krótszego niż 12 m wystarczy jedna rura spustowa, do dłuższego potrzebne będą dwie. Ich średnica uzależniona będzie jednak od efektywnej powierzchni dachu.

Jak mocować do ściany?

Rury spustowe mocuje się do ściany obejmami i śrubami (ściany murowane) lub łapkami (ściany drewniane). Śruba (bez względu na rodzaj ściany: jedno-, dwu- czy trójwarstwowa) musi być zakotwiona w murze na głębokość od 6 do 9 cm. Należy jednak pamiętać o tym, że przy ścianach dwu- i trójwarstwowych śruba musi być na tyle długa, by przedostać się przez warstwę izolacji do ściany nośnej. Obejmy muszą być montowane w pobliżu każdej złączki, a więc pod kolankiem będącym zakończeniem leja spustowego, nad kolankiem kończącym rurę spustową. Proste odcinki należy zamocować nie rzadziej niż co 1,8-2 m i nie mniej niż dwiema obejmami.
Łapki trzeba zamocować wkrętami do drewna.

Mocowanie rur spustowych.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Dodatkowe elementy

Rynny i rury spustowe warto zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem czy zatkaniem, szczególnie gdy dom stoi w bliskim sąsiedztwie drzew (opadające liście czy igliwie). Rynnę można osłonić na całej długości siatką lub przynajmniej zamontować koszyczki w leju spustowym. Ponadto, jeśli woda opadowa jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej, w dolnym odcinku rury spustowej należy zamontować czyszczak. Ma on wewnątrz kratkę zatrzymującą zanieczyszczenia z rynny, które można łatwo usunąć dzięki otwieranej pokrywie.

Przydatne akcesoria.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Trudne miejsca
Lukarny
Rynny powinno się zamontować także na daszku lukarny, szczególnie gdy ma mały okap. Zmniejszy się wtedy ryzyko zawilgocenia ściany. Dobrym rozwiązaniem jest nachylenie rynny w kierunku okapu dachu, zamontowanie rur spustowych i odprowadzenie wody na połać dachu. Poprowadzenie rynien ze spadkiem w kierunku kosza jest trudniejsze, gdyż wymaga takiego połączenia go z rynną, by woda mogła spłynąć z lukarny do kosza i dalej na połać dachu.

Odprowadzanie wody z lukarn.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Załamania okapu

Szczególnie utrudniony odpływ wody deszczowej jest na dachach wielopołaciowych, gdzie w niewielkich odstępach trzeba zamontować trzy lub cztery narożniki rynnowe. Woda deszczowa, przepływając przez każdy narożnik, wyhamowuje i wolniej spływa rurami spustowymi. Dlatego dobrze jest zamontować w tym miejscu rurę spustową. Lej z rurą powinien się znaleźć około 30-40 cm od narożnika, najlepiej na większej powierzchni dachu.
W narożnikach wewnętrznych, zwłaszcza podczas ulewnego deszczu, może też dochodzić do przelewania się wody. Aby temu zapobiec, należy zamontować specjalne osłony przeciwrozpryskowe (są w ofercie niektórych producentów rynien stalowych). Są to odpowiednio profilowane blachy wysokości kilkunastu centymetrów przymocowane na stałe do bardziej oddalonej od dachu krawędzi rynny.

Przykładowe rozmieszczenie rynien i rur spustowych na dachach o różnych kształtach.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi