Osiadająca opaska wokół domu


dom jest wykończony od środka, ale nadal trwają prace wykończeniowe na zewnątrz. Jesienią otynkowaliśmy elewację oraz cokół i ułożyliśmy opaskę wokół budynku z płyt chodnikowych. Po zimie okazało się, że poziom płyt uległ obniżeniu o blisko 10 cm, odsłaniając nieotynkowany dół cokołu. Niektóre płyty zapadły się. Dlaczego tak się stało i jak poprawić opaskę?

Najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego stanu jest niepoprawne zagęszczenie podsypki pod płytami opaski. Powinna ona być układana warstwami po 20-30 cm i za każdym razem ubijana mechanicznie. Można zwilżać ziemię i ubijać ją płaskim młotem albo wibrować ją zagęszczarką. Bez tego między ziarnami kruszywa podsypki pozostają puste przestrzenie i w miarę upływu czasu drobniejsze ziarna wypełniają te pustki, co prowadzi do zwiększenia gęstości, ale też zmniejszenia objętości podsypki – jej poziom się obniża. Zalegający zimą śnieg dodatkowo obciążał opaskę, przez co proces przebiegał szybciej. Aby naprawić błąd, trzeba zdemontować płyty i poprawić podłoże. Pozostałą podsypkę należy zawibrować lub ubić, a brakującą część ułożyć z pewnym naddatkiem, aby po jej ubiciu poziom podsypki nie był zbyt niski. Na dobrze zagęszczonym podłożu można ponownie ułożyć płyty chodnikowe. (km-r)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi