Palisz drewnem – wybierz dobry kocioł.


Ogrzewanie domu drewnem – tanie i ekologiczne – jest znowu modne. Zwłaszcza że nowoczesne kotły na paliwa stałe są coraz prostsze w obsłudze.

Tanie grzanie

Drewno jest oprócz węgla najtańszym dostępnym nośnikiem energii. Orientacyjny roczny koszt ogrzewania nim domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m² wynosi 1000-1200 zł. W porównaniu z innymi paliwami drewno wypada tu bardzo korzystnie.

Czym palić?

Do ogrzewania domu można wykorzystywać drewno nieprzetworzone lub przetworzone.
Drewno nieprzetworzone (drewno opałowe, zrębki, kora, trociny i wióry) jest łatwo dostępne, zwłaszcza tam, gdzie prowadzi się wyrąb drzew. Jest także bardzo tanie.
Wymaga jednak długiego przechowywania w odpowiednich warunkach (sezonowania) – najlepiej przez 1-1,5 roku. Niewłaściwie wysuszone ma niewielką wartość opałową. Z powodu małej gęstości  zajmuje dużo miejsca podczas składowania.
Drewno przetworzone (brykiety i pelety) powstaje przez sprasowanie pod wysokim ciśnieniem rozdrobnionych i wysuszonych wiórów i trocin. Jest droższe niż nieprzetworzone, ale dzięki niższej zawartości wilgoci ma wyższą wartość opałową. Jest od razu gotowe do spalenia i zajmuje mniej miejsca.

Drewno opałowe. To pnie, gałęzie i korzenie, zwykle podzielone na kawałki długości 15-35 cm. Jego wilgotność – zależnie od rodzaju drewna, czasu i sposobu przechowywania – wynosi od 15 do 60%, a zawartość popiołu nie przekracza 2% suchej masy. Wartość opałowa tego drewna wynosi około 16 MJ/kg.

Zrębki. To rozdrobnione drewno o długości od 5 do 50 mm. Są pozostałością po wyrębach i produktem ubocznym obrabiania kłód w tartakach. Ich wilgotność waha się od 35 do 60%. Zawartość popiołu w igłach sięga 5%, w gałęziach i korze – 3%, a w łodygach – 0,6%. Wartość opałowa zrębków wynosi 14 MJ/kg.

Kora, trociny i wióry. Są produktami ubocznymi przemysłu drzewnego. Kora ma bardzo wysoką wilgotność – blisko 60%, trociny – od 15 do 60%. Bardzo suche są za to wióry. Ich wilgotność wynosi od 5 do 15%. Zawartość popiołu w tego rodzaju paliwie to około 0,5%, a wartość opałowa 15 MJ/kg.

Brykiety, pelety. Brykiety mają kształt prostopadłościenny lub cylindryczny i wymiary 10-30 cm. Pelety to małe walce o długości 5-40 mm i średnicy 8-12 mm. Jedne i drugie są bardzo suche (wilgotność około 10%) i zawierają od 0,5 do 1% popiołu. Wartość opałowa brykietów wynosi około 17 MJ/kg, peletów – 19 MJ/kg.
Drewnem można palić w większości kotłów na paliwa stałe. Lepsze efekty (większą sprawność, czyli więcej ciepła z tej samej porcji opału) można jednak uzyskać, używając do tego kotłów specjalnie przystosowanych do spalania drewna – zwłaszcza przetworzonego – czyli kotłów zgazowujących i retortowych.


Drewno na opał musi być przechowywane w odpowiednich warunkach. Dopiero należycie wysuszone ma zadowalającą wartość opałową.
Autor: Włodzimierz Echeński

Kotły ze spalaniem górnym

Są najpopularniejszymi i najtańszymi urządzeniami na paliwa stałe. W czasie spalania powietrze jest doprowadzone do całej objętości paliwa. Wydłużenie tego procesu uzyskuje się przez ograniczenie ciągu kominowego za pomocą regulatora.
W takich kotłach temperatura spalin jest wysoka, dzięki czemu nie ma problemu z ciągiem kominowym – jest on zawsze wystarczający. Nie ma też ryzyka powstawania skroplin, nie trzeba więc stosować wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej.
Ponieważ drewno zawiera dużo składników lotnych, tylko 20% jego  objętości spalane jest bezpośrednio na ruszcie. W spalinach opuszczających kocioł znajduje się jeszcze dużo niespalonego węgla, co bardzo obniża sprawność kotła.
Z tego powodu kotły ze spalaniem górnym bardziej niż do drewna nadają się do węgla, miału i koksu – zawierają one niewielką ilość składników lotnych.

Kotły ze spalaniem dolnym

Osiągają dużo wyższą sprawność przy spalaniu drewna niż kotły ze spalaniem górnym. Spalanie odbywa się tu w pobliżu tylnej ściany komory spalania lub w komorze spalania znajdującej się w tylnej części komory zasypowej, w miejscu doprowadzania powietrza.
Następnie spaliny przepływają do drugiego ciągu spalinowego, gdzie są dopalane, czego konsekwencją jest wysoka sprawność kotłów.
Spalanie drewna w kotłach ze spalaniem dolnym jest efektywniejsze niż w kotłach ze spalaniem górnym.
Autor: CICHEWICZ KOTŁY C.O.

Kotły zgazowujące

W nowoczesnych kotłach na drewno paliwo jest poddawane procesowi zgazowania. Najpierw jest suszone i odgazowywane w komorze zgazowania, w wyniku czego uwalnia się gaz drzewny. Proces ten zachodzi przy szczelnie zamkniętej komorze spalania i zamkniętym wylocie kominowym. Następnie gaz drzewny kierowany jest do dyszy palnika, gdzie miesza się z powietrzem wtórnym wtłaczanym za pomocą wentylatora nadmuchowego. Na koniec rozgrzana mieszanina gazu drzewnego i powietrza dostaje się do komory spalania, w której następuje zapłon mieszanki. Temperatura spalania gazu drzewnego wynosi około 1200°C. Praca kotła sterowana jest automatycznie. Z tego powodu jest on stosunkowo drogi. Paliwo uzupełnia się co 8 do 12 godzin, a przy dostatecznie dużej pojemności komory zgazowania nawet raz na dobę.


W kotłach zgazowujących najpierw w komorze zgazowania powstaje z drewna gaz drzewny, a następnie jest on spalany w komorze spalania.
Autor: EKO-VIMAR

Kotły retortowe

Spalają pelety, zrębki oraz trociny. Są wyposażone w automatyczny system podawania paliwa oraz doprowadzenia powietrza do spalania. Nie wymagają stałej obsługi, mogą współpracować z automatyką pogodową. Paliwo umieszcza się w specjalnym zasobniku, skąd jest pobierane przez podajnik z napędem elektrycznym, sterowany automatycznie w zależności od warunków atmosferycznych. Automatycznie steruje także wentylatorem dozującym powietrze do spalania. Paliwo uzupełnia się co kilka dni, tym rzadziej, im większy jest zasobnik.

Do kotłów z palnikami retortowymi małe porcje rozdrobnionego drewna podawane są z zasobnika automatycznie.
Autor: CICHEWICZ KOTŁY C.O.

Kotły wielopaliwowe

Warto jest instalować je, jeśli się chce okresowo korzystać z paliwa innego niż drewno (płynnego lub gazowego), a w kotłowni nie ma miejsca na dwa. Kotły takie mają ruszt do spalania paliwa stałego oraz palnik do oleju lub gazu. Komora spalania może być wspólna albo oddzielna. W kotłach ze wspólną komorą następuje górne spalanie drewna, a gaz lub olej spalany jest w zamontowanym w komorze palniku.
Jeśli w kotle są dwie komory, drewno spalane jest od dołu w pierwszej, a dodatkowe paliwo w drugiej komorze. Obie mają wspólny wymiennik ciepła i przewód spalinowy.

Kocioł wielopaliwowy może spalać drewno, węgiel, miał, odpady, a po zamontowaniu dodatkowego palnika – także gaz lub olej opałowy.
Autor: CICHEWICZ KOTŁY C.O.

Zbiornik akumulacyjny

Wydajność kotła na drewno trudno jest szybko dostosować do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło. Dlatego w instalacjach z takimi kotłami zaleca się stosowanie zbiornika akumulacyjnego. Jego zadaniem jest przejmowanie nadwyżek ciepła wytworzonego przez kocioł, które zostają wykorzystane, jeśli temperatura w pomieszczeniu wzrośnie, na przykład z powodu nasłonecznienia, pracy urządzeń elektrycznych, oświetlenia czy gotowania. W zbiorniku o pojemności 200-300 l zgromadzona jest woda ogrzana podczas pracy kotła. Jeszcze przez długi czas po wygaśnięciu paleniska jest ona dostatecznie ciepła (zbiornik jest dobrze zaizolowany), by można ją było wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń czy wody użytkowej. Zastosowanie zbiornika akumulacyjnego w instalacji przyczynia się do znacznych oszczędności paliwa, nawet do 30%.

Czyszczenie kotła

Sadza i popiół osadzające się na wymienniku utrudniają wymianę ciepła między spalinami a czynnikiem grzewczym. Zmniejsza się sprawność kotła i zwiększa zużycia paliwa. Kocioł, w którym pali się drewnem dobrej jakości, trzeba czyścić co kilka tygodni, kotły zgazowujące – nawet co kilka miesięcy. Jeśli nie będzie się tego robić, pogorszą się jego parametry eksploatacyjne i szybciej się zużyje.
Kotły czyści się zwykle ręcznie, za pomocą narzędzi (na przykład szczotek drucianych) dostarczonych przez producenta. Dostęp do jego wnętrza jest możliwy przez otwory wyczystne. Mogą one być umieszczone u góry, z boku lub z tyłu kotła, pod czopuchem albo w samym czopuchu. Trzeba zamknąć je szczelnie po wyczyszczeniu kotła.
Część kotłów jest wyposażona w szufladę na popiół znacznie ułatwiającą jego usuwanie.

Parametry drewna, czyli po czym poznać dobry opał

Wartość opałowa. To wielkość informująca o tym, ile ciepła otrzyma się ze spalenia określonej ilości paliwa. Aby można porównywać wartość opałową różnych paliw, mierzy się ją w ściśle określonych warunkach. Im wyższa jest wartość opałowa, tym lepsze jest paliwo.
Wilgotność. Wartość opałowa drewna w znacznym stopniu zależy od jego wilgotności. Jeśli jest dobrze wysuszone – jego wilgotność wynosi 15-20% – to spalając je, uzyskuje się prawie dwa razy więcej ciepła niż z takiej samej ilości drewna o wilgotności 50%. Podczas spalania wilgotnego drewna duża ilość ciepła jest zużywana do odparowania z niego wody.
Zawartość popiołu w suchej masie. Popiół jest materiałem odpadowym procesu spalania. Im jest go mniej, tym lepiej.

Dlaczego kotły na drewno są ekologiczne

1. Drewno jest paliwem odnawialnym. Człowiek jest w stanie uzupełniać jego zasoby, sadząc drzewa lub inne rośliny, które po pewnym czasie będą mogły stać się materiałem opałowym.
2. Drewno zawiera niewiele części niepalnych, azotu i siarki, co sprawia, że emisja tlenków tych pierwiastków jest dużo mniejsza niż podczas spalaniu paliw kopalnych. Pod względem emisji zanieczyszczeń do atmosfery drewno jest obok gazu paliwem najmniej szkodliwym.
3. Przyjmuje się, że spalanie biomasy powoduje w sumie zerową emisję dwutlenku węgla. Ilość dwutlenku węgla powstającego w procesie jej spalania jest bowiem równa tej, którą w procesie fotosyntezy pobierają rośliny posadzone na miejscu spalonych.
4. Popiół uzyskany ze spalania drewna może być wykorzystywany jako nawóz.

Kocioł a instalacja centralnego ogrzewania
Kotły na paliwa stałe mogą być – w myśl polskich przepisów – montowane wyłącznie w instalacjach otwartych (zabezpieczonych otwartym naczyniem wzbiorczym). Większość kotłów na naszym rynku jest przystosowana właśnie do takiego montażu. Instalacja współpracująca z kotłem na paliwo stałe może być grawitacyjna lub pompowa – z pompą zainstalowaną na przewodzie zasilającym lub powrotnym.
W krajach Unii Europejskiej możliwe są rozwiązania pozwalające na włączenie kotła na paliwo stałe do układu zamkniętego. Można więc przypuszczać, że i u nas będą one w przyszłości dopuszczone.
O sposobie podłączenia kotłów na paliwo stałe do instalacji c.o. napiszemy szerzej we wrześniowym numerze Muratora.
Kotły na paliwa stałe
CAPELLA


Autor: CAPELLA

Producent/kraj produkcji: Pilevang/Dania.
Model: PA.
Paliwo: pelety, ziarno.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 92%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: kilka dni.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne, płomieniówki – automatycznie, cztery razy na dobę.
Automatyka: (pełna) kontrola temperatury kotła i spalin, kontrola ilości tlenu, sterowanie wentylatorem i pompą obiegową oraz prędkością podawania paliwa, możliwość monitorowanie procesu spalania na 11 dni wstecz.
W cenie: narzędzia czyszczące.
Gwarancja: 2 lata.


CICHEWICZ


Autor: CICHEWICZ

Producent/kraj produkcji: Cichewicz – kotły c.o./Polska.
Model: Kumulator Eko II.
Paliwo: drewno opałowe, węgiel.
Spalanie: dolne.
Sprawność: 80-82%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: od 4 do 8 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne (wysuwana szuflada na popiół oraz czyszczenie przez górne i boczne wyczystki).
Automatyka: mechaniczny regulator paleniska.
W cenie: szuflada na popiół, pogrzebacz, termometr tarczowy, ruszt ruchomy.
Gwarancja: 3 lata.


CICHEWICZ


Autor: CICHEWICZ

Producent/kraj produkcji: Cichewicz – kotły c.o./Polska.
Model: FUTURA.
Paliwo: pelety lub – po zmianie palnika – węgiel groszek.
Spalanie: na palenisku retortowym.
Sprawność: 80-85%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: od 2 do 4 dni.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne (ze specjalnego pojemnika raz na miesiąc).
Automatyka: czujnik temperatury zasilania i powrotu, regulacja prędkości podawania paliwa.
W cenie: kocioł ze zbiornikiem paliwa, z podajnikiem ślimakowym i automatyką.
Gwarancja: 2 lata.


EKO-VIMAR


Autor: EKO-VIMAR

Producent/kraj produkcji: Eko-Vimar Orlański/Polska.
Model: Orlan Standard, Orlan Plus, Orlan Super, Orlan Super 1.
Paliwo: drewno.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 85%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: od 8 do 12 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne, w modelach Super i Super 1 czyszczenie wymiennika za pomocą wbudowanych czyszczaków.
Automatyka: kontrola temperatury, sterowanie wentylatorem i pompą, współpraca z czujnikiem temperatury wewnętrznej, w modelach Standard i Super 1 współpraca ze sterownikiem pokojowym, w modelach Plus i Super – sterowanie pogodowe.
W cenie: zestaw do czyszczenia i obsługi, w modelach Super i Super 1 – wężownica schładzająca, w modelach Standard i Super 1 – czujnik temperatury pokojowej.
Gwarancja: 2 lata.


HEITZMANN


Autor: HEITZMANN

Producent/kraj produkcji: Heitzmann Polska Sp. z o.o./Polska.
Model: HS.
Paliwo: polana, brykiety, szczapy, chrust, kloce, odpady stolarniane.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 90-93%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 7,5-9,5 godziny, zależnie od mocy.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne średnio co 2 tygodnie.
Automatyka: mikroprocesor z czujnikami i sondą lambda, urządzenia sterująco-regulujące.
W cenie: mikroprocesor, sterowniki, czujniki, zawory, pompa.
Gwarancja: 5 lat lub 10 tys. roboczogodzin.


HUSTY


Autor: HUSTY

Producent/kraj produkcji: HUSTY/Polska.
Model: HG 30.
Paliwo: drewno.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 85%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 6-30 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: przy użyciu narzędzi pomocniczych.
Automatyka: sterowniki Saomatic X212 służące do automatycznej kontroli pracy układu grzewczego, w skład którego wchodzą kocioł, instalacja c.o. i instalacja c.w.u.
W cenie: wężownica chłodząca z zabezpieczeniem termicznym, zawór bezpieczeństwa.
Gwarancja: 3 lata.


KLIMOSZ


Autor: KLIMOSZ

Producent/kraj produkcji: zTT VIADRUS a.s./Republika Czeska.
Model: U22 HERCULES ECO.
Paliwo: pelety (po demontażu palnika – wielopaliwowy z rusztem wodnym).
Spalanie: na palenisku retortowym.
Sprawność: 85%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: około tygodnia.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: wyjmowany pojemnik na popiół, czyszczenie za pomocą dołączonych narzędzi.
Automatyka: elektroniczny regulator systemu podawania paliwa, palnika i pompy obiegowej, termostat bezpieczeństwa.
W cenie: zbiornik na paliwo o pojemności 725 dm³, podajnik, zasobnik paliwa, palnik, regulator, narzędzia do czyszczenia, dokumentacja techniczna.


KLIMOSZ


Autor: KLIMOSZ

Producent/kraj produkcji: TEKLA/Polska.
Model: Ling.
Paliwo: pelety, węgiel eko-groszek.
Spalanie: na palenisku retortowym.
Sprawność: 82%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 2 doby (przy spalaniu peletów).
Usuwanie popiołu i czyszczenie: wyjmowany pojemnik na popiół, za pomocą dołączonych narzędzi – raz w tygodniu.
Automatyka: elektroniczny regulator pracy kotła, pompy c.o. i pompy c.w.u., termostat bezpieczeństwa, czujnik temperatury podajnika paliwa.
W cenie: kocioł z zasobnikiem, podajnikiem, palnikiem, nadmuchem i regulatorem oraz awaryjnym zbiornikiem gaszącym paliwo w razie zapłonu w zasobniku.


KLIMOSZ


Autor: KLIMOSZ

Producent/kraj produkcji: Klimosz sp. z o.o./Polska.
Model: HoGas.
Paliwo: drewno i odpady drewna.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 83%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: około 5 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne za pomocą dołączonych narzędzi.
Automatyka: regulator Geco – dziewięciostopniowe sterowanie obrotami wentylatora, obsługa przygotowania c.w.u., termostat bezpieczeństwa.
W cenie: wentylator, automatyka, narzędzia do czyszczenia, dokumentacja techniczna.


KOTŁOBUD


Autor: KOTŁOBUD

Producent/kraj produkcji: PPHU KOTŁOBUD ST. PENKALA/Polska.
Model: EKOPRIM.
Paliwo: drewno drzew liściastych o wartości opałowej około 14 MJ/kg i wilgotności do 20% (dopuszczalna 25%).
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 80%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 6-9 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: szuflada.
Automatyka: mikroprocesorowy regulator z wentylatorem.
W cenie: narzędzia do obsługi.
Gwarancja: 2 lata.


KÜNZEL


Autor: KÜNZEL

Producent/kraj produkcji: Paul Künzel GmbH & Co./Niemcy.
Model: HV.
Paliwo: drewno.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 96%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 3-5 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne, wysuwany popielnik.
Automatyka: różne wersje w zależności od opcji (standardowo sterowanie termostatyczne).
W cenie: panel sterowania, sprzęt do czyszczenia.
Gwarancja: 3 lata.


KÜNZEL


Autor: KÜNZEL

Producent/kraj produkcji: Paul Künzel GmbH & Co./Niemcy.
Model: PL.
Paliwo: pelety.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 92%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: kilka dni.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne.
Automatyka: mikroprocesorowy panel sterowniczy.
W cenie: zasobnik granulatu.
Gwarancja: 3 lata.


MODERATOR


Autor: MODERATOR

Producent/kraj produkcji: MODERATOR Sp. z o.o. w Hajnówce/Polska.
Model: Moderator.
Paliwo: biomasa.
Spalanie: dolne.
Sprawność: 85%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: producent nie podaje.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: wysuwana szuflada w popielniku, czyszczenie za pomocą zestawu narzędzi.
Automatyka: regulator sterujący pracą wentylatora oraz pompy c.o., układ nawiewu.
W cenie: komplet do czyszczenia i konserwacji kotła.
Gwarancja: 36 miesięcy – kocioł, 12 miesięcy – układ nawiewu.


PGK SYSTEM


Autor: PGK SYSTEM

Producent/kraj produkcji: HDG Bavaria GmbH/Niemcy.
Model: Bavaria.
Paliwo: drewno w szczapach, odpady drewnopochodne, węgiel, (olej opałowy, gaz ziemny – dla modeli V2).
Sposób spalania: zgazowywanie.
Sprawność: 86%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 6-8 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne.
Automatyka: regulator podwyższania temperatury powrotu, regulator pracy wentylatora wyciągowego, panel sterowania palnikiem – dla modeli V2.
W cenie: zbiornik akumulacyjny 800 dm3, wentylator, regulator pracy wentylatora, regulator podwyższania temperatury powrotu, dwa zawory mieszające 3-drogowe z napędami, pompa obiegowa, zabezpieczenie termiczne, grupa bezpieczeństwa, termometry tarczowe – 3 sztuki.
Uwagi: możliwość przyłączenia palnika olejowo-gazowego dla modeli V2.
Gwarancja: 5 lat na korpus kotła, 2 lata na pozostałe urządzenia.


PGK SYSTEM


Autor: PGK SYSTEM

Producent/kraj produkcji: HDG Bavaria GmbH/Niemcy.
Model: Pelletmaster.
Paliwo: pelety.
Spalanie: na palenisku retortowym.
Sprawność: 90%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: praca w trybie automatycznym, ciągłe podawanie paliwa.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: automatyczne.
Automatyka: regulator sterujący pracą kotła.
W cenie: zbiornik akumulacyjny 500 dm³, układ automatycznego podawania paliwa, regulator pracy kotła, regulator ciągu kominowego, zawór mieszający 3-drogowy z napędem, pompa obiegowa, zabezpieczenie termiczne, grupa bezpieczeństwa, termometry tarczowe – 3 sztuki.
Gwarancja: 5 lat na korpus kotła, 2 lata na pozostałe urządzenia.


PGK SYSTEM


Autor: PGK SYSTEM

Producent/kraj produkcji: HDG Bavaria GmbH/Niemcy.
Model: HDG SL.
Paliwo: drewno w szczapach, odpady drewnopochodne, węgiel.
Sposób spalania: zgazowywanie.
Sprawność: 76%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 6-8 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne.
Automatyka: regulator podwyższania temperatury powrotu, regulator pracy wentylatora wyciągowego.
W cenie: zbiornik akumulacyjny 800 dm³, układ automatycznego podawania paliwa, regulator pracy kotła, regulator ciągu kominowego, zawór mieszający 3-drogowy z napędem, pompa obiegowa, zabezpieczenie termiczne, grupa bezpieczeństwa, termometry tarczowe – 3 sztuki.
Gwarancja: 5 lat na korpus kotła, 2 lata na pozostałe urządzenia.


ROCA


Autor: ROCA

Producent/kraj produkcji: ROCA/Hiszpania.
Model: P30.
Paliwo: węgiel, koks, drewno (lub olej opałowy po podłączeniu palnika).
Spalanie: górne.
Sprawność: 80%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 6-10 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne za pomocą dostarczonych narzędzi i wysuwanej szuflady.
Automatyka: miarkownik ciągu.
W cenie: korpus z obudową, izolacją, miarkownikiem, łopatka, pogrzebacz, szczotka stalowa, zgarniak.
Gwarancja: 5 lat na wymiennik, rok na pozostałe elementy.


VERNER


Autor: VERNER

Producent/kraj produkcji: Verner a.s./Czechy.
Model: VN 25.
Paliwo: drewno, brykiet drzewny.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 85%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 8-12 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne.
Automatyka: możliwość utrzymywania stałej temperatury kotła, regulowana temperatura spalin, sterowanie pracy pomp c.o. i c.w.u., współpraca z termostatem pokojowym.
W cenie: kocioł z regulatorem.
Gwarancja: 2 lata.


ZĘBIEC


Autor: ZĘBIEC

Producent/kraj produkcji: ZGM Zębiec SA/Polska.
Model: KWKD.
Paliwo: węgiel kamienny, brykiety z węgla kamiennego lub brunatnego, drewno, odpady.
Spalanie: dolne.
Sprawność: 78%
Czas pracy pomiędzy zasypami: 5-13 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne.
W cenie: termometr do pomiaru temperatury w kotle, zawór spustowy do spuszczania wody z kotła i instalacji, narzędzia do obsługi i czyszczenia kotła, wieszak na narzędzia, szczotka, ożóg, hak, łopatka do popiołu.
Gwarancja: 10 lat na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego kotła, 24 miesiące na trwałość i sprawne działanie kotła.

ZĘBIEC


Autor: ZĘBIEC

Producent/kraj produkcji: ZGM Zębiec SA/Polska.
Model: KWK – kocioł z wydłużonym obiegiem spalin.
Paliwo: drewno, odpady, koks, mieszanka węgla z koksem (1:1), węgiel kamienny, brykiety z węgla kamiennego lub brunatnego.
Spalanie: górne.
Sprawność: 78%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 5-13 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne.
Automatyka: sterownik i wentylator nadmuchowy w kotle KWK 25/S.
W cenie: termometr do pomiaru temperatury w kotle, zawór spustowy do spuszczania wody z kotła i instalacji, narzędzia do obsługi i czyszczenia kotła, wieszak na narzędzia, szczotka, ożóg, hak, łopatka do popiołu.
Gwarancja: 10 lat na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego kotła, 24 miesiące na trwałość i sprawne działanie kotła.
ZĘBIEC


Autor: ZĘBIEC

Producent/kraj produkcji: ZGM Zębiec SA/Polska.
Model: SWK.
Paliwo: koks, mieszanka węgla z koksem (1:1), węgiel kamienny, brykiety z węgla kamiennego lub brunatnego, drewno, odpady.
Spalanie: górne.
Sprawność: 78%.
Czas pracy pomiędzy zasypami: 5-13 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne.
Automatyka: kotły 21 kW/S i 28 kW/S mają sterownik i wentylator nadmuchowy.
W cenie: termometr do pomiaru temperatury w kotle, zawór spustowy do spuszczania wody z kotła i instalacji, narzędzia do obsługi i czyszczenia kotła, wieszak na narzędzia, szczotka, ożóg, hak, łopatka do popiołu.
Gwarancja: 10 lat na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego kotła, 24 miesiące na trwałość i sprawne działanie kotła.

ECOVARM


Autor: ECOVARM

Producent/kraj produkcji: BAXI/Dania.
Model: BONUS.
Paliwo: drewno, pelety.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 88,7%
Czas pracy pomiędzy zasypami: 6-12 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne.

ECOVARM


Autor: ECOVARM

Producent/kraj produkcji: VIMAR/Słowacja.
Model: VIGAS.
Paliwo: drewno.
Sposób spalania: zgazowanie.
Sprawność: 82%
Czas pracy pomiędzy zasypami: 6-12 godzin.
Usuwanie popiołu i czyszczenie: ręczne.

Sprawność kotłów i zużycie paliwa podano dla mocy nominalnej.
Ceny zawierają 22%VAT.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi