Piorunochron bez kabli

Chciałbym zamontować instalację odgromową w domu z drewnianą krokwią. Elektrycy twierdzą, że jest to niemożliwe, ponieważ nie można jej przymocować do krokwi, brak jest zaś technicznych możliwości, aby mocować ją do dachówki (chyba że specjalnie wykonanymi na zamówienie uchwytami, które znacznie podniosą koszt instalacji). Czy zamiast tradycyjnej instalacji odgromowej mogę zainstalować piorunochron, który składa się z jednej głowicy i jest łatwiejszy do zamontowania? Firma, która produkuje i montuje takie piorunochrony, uczciwie informuje, że w myśl polskich przepisów o ochronie odgromowej zaleca się, aby taki piorunochron stanowił wyposażenie dodatkowe do wymaganego przez Polską Normę. Czy to prawda? Czy mając taki piorunochron na dachu, mógłbym czuć się całkiem bezpiecznie w czasie burz?

Rzeczywiście, wspomniany piorunochron nie powinien być wyłącznym zabezpieczeniem. Jednak i tradycyjna instalacja odgromowa nie jest wymagana we wszystkich budynkach.
W normie PN-IEC61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych sformułowano zasady i kryteria określania stopnia zagrożenia obiektów, na podstawie których oblicza się, czy ochrona odgromowa jest potrzebna. Miarą jest spodziewana częstotliwość bezpośrednich wyładowań (Nd) zależna od usytuowania i wielkości budynku. Porównuje się ją ze średnioroczną częstotliwością wyładowań (Nc), które mogą być akceptowane przez rozpatrywany budynek.
Dla obiektów zwykłych (według normy do takich zalicza się między innymi budynki mieszkalne) przyjmuje się Nc = 102.
Jeśli Nd jest mniejsze od Nc, to urządzenie piorunochronne nie jest potrzebne, gdy większe – jest. Ocenę zagrożenia oraz ewentualny projekt ochrony powinien wykonać specjalista.
Po wykonaniu instalacji sporządza się jej metrykę i wykonuje pomiary kontrolne, wtedy można być pewnym, że wyładowania atmosferyczne nie wyrządzą szkody. W przypadku pojedynczej głowicy do ochrony odgromowej nie wykonuje się podobnych pomiarów ani nie sporządza protokołu.
Nie ma więc pewności, że będzie tak samo skuteczna jak tradycyjna instalacja.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi