Piwnica, zmiana w projekcie


Często tuż przed budową uświadamiamy sobie, że warto coś zmienić w projekcie. Pół biedy, jeśli chodzi o drobiazg – dodanie okna, zlikwidowanie balkonu. Co się jednak stanie, kiedy zamarzy się nam piwnica tam, gdzie miało jej nie być?


Dziś piwnice, zwłaszcza pod całym budynkiem, nie są już tak popularne jak kiedyś. Wiedzą o tym architekci i w wielu projektach gotowych podpiwniczenie nie jest przewidziane. Jeżeli chcemy mieć piwnicę, najlepiej szukać od razu takiego projektu, w którym ona jest. Oszczędzimy w ten sposób pieniądze, które przydadzą się na jej budowę. Gdy jednak piwnica zamarzy się nam już po kupieniu projektu domu niepodpiwniczonego, możemy się zwrócić do architekta – autora projektu – o jej doprojektowanie. Możemy również zlecić adaptację projektu innemu architektowi, który jednak będzie musiał to zrobić w porozumieniu z jego autorem i za jego pisemną zgodą. Nie wolno bowiem samowolnie dokonywać zmian, szczególnie elementów konstrukcji budynku, ponieważ może to grozić katastrofą budowlaną.

Jaka bryła, taka piwnica

Najkorzystniej jest, gdy piwnica ma kształt prostokąta, łatwiej jest wtedy zrobić wykop, ściany i izolacje (im mniej załamań ścian, tym mniejsze ryzyko błędów wykonawczych i późniejszej nieszczelności izolacji). W zasadzie konstrukcja budynku jednorodzinnego nie ma dużego znaczenia dla lokalizacji piwnicy. Nawet w domu drewnianym możemy zrobić piwnicę bez żadnych dodatkowych wzmocnień. Należy jedynie pamiętać, aby jej konstrukcja była odpowiednio sztywna i spięta wieńcem w poziomie stropu.


Korzystna lokalizacja piwnicy
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Niekorzystna lokalizacja piwnicy
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Czy każdy projekt można tak zmienić
Tak. Każdy projekt można dostosować do wykonania piwnic, czyniąc większe lub mniejsze zmiany. Wiąże się to:
- z wygospodarowaniem dodatkowego miejsca na klatkę schodową do piwnicy;
- ze zbudowaniem stropu nad piwnicą;
- ze zbudowaniem ścian piwnicznych;
- z ułożeniem posadzek z izolacjami przeciwwilgociowymi (lub przeciwwodnymi);
- z poszerzeniem fundamentów ze względu na większe obciążenia ław i mniejsze Dmin. (minimalna głębokość posadowienia mierzona od najniższego poziomu przyległego terenu).
Jeżeli jest taka potrzeba, należy także pomyśleć o dodatkowym oświetleniu naturalnym pomieszczeń piwnicznych oknami w ścianach piwnic, a obowiązkowo o wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych (dodatkowe kanały w kominach). Wentylacja grawitacyjna powinna
wynikać z planowanej funkcji pomieszczeń piwnicznych (rekreacja, magazynowanie, przechowywanie win itp.). Najłatwiej jest zmienić projekt budynku piętrowego lub z użytkowym poddaszem, w którym jest już wewnętrzna klatka schodowa. Zazwyczaj nie ma wtedy konieczności dodatkowych przeróbek pomieszczeń parteru ze względu na lokalizację schodów do piwnicy. Jednak zależnie od wielkości i funkcji projektowanej piwnicy często przenosi się do niej z parteru na przykład kotłownię lub pralnię, co powoduje zmiany funkcji lub układu wnętrz na parterze. Co będziemy wzmacniać
Głównie fundamenty, które trzeba poszerzyć ze względu na dodatkowe obciążenia od stropu nad piwnicą oraz od ścian piwnicznych. Poza tym na nośność ław fundamentowych ma wpływ zmniejszenie Dmin. Jeśli podpiwniczona ma być jedynie część budynku, to pozostałe fragmenty fundamentów znajdujące się poza obrysem piwnicy będą miały budowę schodkową. Ściany piwniczne, będące jednocześnie ścianami fundamentowymi, mają zazwyczaj wysokość do 2,5 m. Można je budować z bloczków betonowych lub cegły, pamiętając o ich ewentualnym wzmocnieniu słupkami żelbetowymi lub zbrojeniem poziomym w spoinach potrzebnym ze względu na parcie boczne gruntu. Im większa powierzchnia pomieszczeń piwnicznych i ich wysokość, tym staranniej trzeba dostosować elementy konstrukcyjne budynku. Ma to znaczenie szczególnie wówczas, gdy chcemy mieć piwnicę o wysokości przekraczającej 2,5 m. Wtedy lepiej, aby jej ściany były żelbetowe. Dzięki zbrojeniu będą one znacznie wytrzymalsze na obciążenia boczne wytwarzane przez napierający grunt. Zamiast podłogi na gruncie w poziomie parteru nad piwnicą musi się pojawić strop. Zazwyczaj ma taką samą konstrukcję jak strop między piętrami. Pozostałe elementy konstrukcyjne budynku nie muszą być szczególnie przygotowywane do wykonania piwnicy. I tak budynek zostanie dodatkowo usztywniony w poziomie parteru żelbetowym wieńcem. Jeżeli planowana piwnica miałaby pełnić również funkcję schronu, powinna mieć wzmocnione ściany i żelbetowy strop płytowy zbrojony stalą miękką, o odporności na obciążenia wyjątkowe nie mniejszej niż 500 kg/m². Wówczas będzie w stanie wytrzymać ciężar gruzu ze zniszczonego budynku. Wtedy jednak należałoby pomyśleć o dodatkowym bezpośrednim wyjściu na zewnątrz.
Najlepsze miejsca na piwnicęMoże ona być w dowolnym miejscu w budynku. Warto jednak pamiętać, że:
- powinno być do niej zejście schodami (kiedyś stosowano właz w podłodze, ale to rozwiązanie utrudnia korzystanie z piwnicy);
- wymiary piwnicy w rzucie powinny ograniczać ściany budynku, zewnętrzne lub wewnętrzne.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi