Podatek od sprzedaży darowanego gruntu i wybudowanego domu

Otrzymaliśmy z żoną działkę w formie darowizny. Wybudowaliśmy na niej dom. Obecnie chcemy sprzedać działkę wraz z domem. Jaki zapłacimy od tego podatek?
Przychód ze sprzedaży nieruchomości jest co do zasady obłożony 10-procentowym podatkiem dochodowym. Co do zasady, ponieważ obowiązek zapłaty podatku nie powstaje, gdy sprzedaż odbyła się po pięciu latach od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Ponadto ustawodawca przewidział zwolnienia podatkowe. Jedno z nich jest określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem nie zapłacimy podatku od sprzedaży, jeśli nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.
Przepisy nie określają, jak postąpić w sytuacji, gdy podatnik otrzymał w drodze darowizny sam grunt, natomiast sprzedał go wraz z domem. Można tutaj spotkać się z interpretacją, że podatnik powinien wyodrębnić wartość działki oraz wartość domu i od przychodu ze sprzedaży domu powinien zapłacić podatek.
Zauważmy jednak, że zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są zarówno części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane, a także części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Budynek trwale związany z gruntem nie może być przedmiotem odrębnej własności, jest bowiem częścią nieruchomości gruntowej. Inaczej jest tylko w przypadku użytkowania wieczystego gruntu, kiedy na gruncie stanowiącym własność państwa lub gminy może być wzniesiony budynek stanowiący własność wieczystego użytkownika (art. 235 Kodeksu cywilnego).
Skoro więc dom jest częścią nieruchomości gruntowej, nie  można uznać, że została sprzedana odrębna nieruchomość. Moim zdaniem nie  ma więc podstaw, aby wyłączać wartość domu ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy.
Stanowisko to potwierdzają wyjaśnienia z 23 grudnia 2003 r. (nr BI/005/087/03) zamieszczone na stronach internetowych Izby Skarbowej w Gdańsku.

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi