Podłoga na gruncie ocieplona keramzytem

W projekcie mojego domu podłogę na gruncie przewidziano z następujących warstw: 20 cm zagęszczonego piasku, 20 cm zagęszczonego żwiru, 10 cm zagęszczonego piasku, 6 cm polistyrenu ekstrudowanego, 10 cm betonu, folia izolacyjna i podłoga na legarach. Czy polistyren można zastąpić keramzytem? Jaką grubość powinna mieć ta warstwa? Jaka powinna być kolejność ułożenia poszczególnych warstw podłogi ocieplonej keramzytem?

Oczywiście, że w tym przypadku polistyren ekstrudowany można zastąpić keramzytem. Tym bardziej że grubość wszystkich zaprojektowanych warstw (łącznie z posadzką) wynosi około 75 cm. Można to zrobić na dwa sposoby – stosując keramzyt luzem lub keramzytobeton. Trzeba jednak pamiętać, że keramzyt luzem (o gęstości 500 kg/m³) ma co najmniej 4-5 razy gorsze właściwości cieplne od polistyrenu ekstrudowanego. Dlatego, jeśli chcemy  zachować niezmienioną izolacyjność podłogi, jego warstwa powinna mieć grubość 25-30 cm.
Natomiast właściwości keramzytobetonu (o gęstości 1000 kg/m³) są przynajmniej 10 razy gorsze od polistyrenu ekstrudowanego. I dlatego jego warstwa musiałaby mieć minimum 60 cm grubości. Za to można by wtedy zrezygnować ze wszystkich warstw podkładowych (piasku, żwiru) oraz betonowej warstwy nośnej.
Trzeba pamiętać, że izolacyjność termiczna keramzytu i keramzytobetonu ulega pogarszeniu w środowisku wilgotnym. Dlatego powinno się zadbać o ułożenie izolacji przeciwwilgociowej w odpowiednich miejscach.

Uwaga: Przedstawione relacje pomiędzy właściwościami termicznymi wymienionych materiałów są zgodne z danymi zawartymi w Polskiej Normie PN EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła”. Jednak z ulotek reklamowych niektórych firm produkujących keramzyt może wynikać co innego. Dzieje się tak dlatego, że czasami firmy podają odpowiednie parametry dla materiału w stanie suchym. Natomiast norma uwzględnia warunki bardziej zbliżone do rzeczywistych i podaje odpowiednie wartości dla środowiska średnio wilgotnego i wilgotnego.

Podłoga na gruncie ocieplona keramzytem.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Podłoga na gruncie ocieplona keramzytobetonem.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi