Powiększenie okien we wspólnym domu

Jestem współwłaścicielem domu dwurodzinnego. Przy okazji planowanego remontu chciałbym powiększyć otwory okienne w mojej części domu. Czy mogę to zrobić bez zgody współwłaściciela?

Planowane roboty budowlane mają charakter czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, wymagają więc zgody wszystkich współwłaścicieli.
Powiększenie okien w budynku wiąże się nie tylko z modernizacją użytkowanej przez jednego ze współwłaścicieli części domu, ale także z naruszaniem elementów konstrukcyjnych (ścian nośnych) budynku, a zatem każdy ze współwłaścicieli ma prawo głosu w tej sprawie.
Jeśli nie ma jednomyślności, to współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, który wyda orzeczenie po rozważeniu interesów wszystkich współwłaścicieli.
Sprawa jest nie do rozwiązania, jeśli osoba, która jest zainteresowana przebudową, ma mniej niż połowę udziałów we współwłasności.
Zgoda wszystkich jest potrzebna nie tylko w świetle prawa cywilnego, ale także z uwagi na przepisy Prawa budowlanego. Otóż na wykonanie remontu, który wiąże się z naruszeniem elementów konstrukcyjnych budynku, potrzebne jest pozwolenie na budowę. Do wniosku o wydanie takiego pozwolenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Gdy nie ma zgody wszystkich współwłaścicieli, inwestor nie ma prawa złożyć takiego oświadczenia, gdyż byłoby ono niezgodne z prawdą.

Podstawa prawna: art. 199 kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi