Pozwolenie wodnoprawne na studnię – czy potrzebne?

Zamierzam wybudować budynek usługowo-mieszkalny. Ponieważ w okolicy nie ma wodociągu, chciałem wykonać własne ujęcie wody. W urzędzie powiedziano mi, że muszę uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Czytałem, że nie jest to konieczne. Czy urząd ma rację?

Jeśli studnia ma obsługiwać budynek z funkcją usługową, a zatem woda będzie wykorzystywana również do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie potrzebne pozwolenie wodnoprawne. W takiej sytuacji korzystanie z wody będzie wykraczało poza zwykłe korzystanie z wód, a tylko takie jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wprawdzie przepisy Prawa wodnego stanowią, że właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie, jednakże zastrzegają, że nie stanowi zwykłego korzystania z wód:
- nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
- korzystanie z wody podziemnej, jeżeli urządzenia do poboru wody umożliwiają pobór w ilości większej niż 5 m³ na dobę;
- korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
- wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość jest większa niż 5 m³ na dobę.
W opisanych sytuacjach wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które jest wydawane przez starostę. Natomiast wykonanie studni o głębokości do 30 m na potrzeby własnego gospodarstwa domowego nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi