Pytanie o kredyt

Czy współwłasność wyklucza kredyt? Jak wiek kredytobiorcy wpływa na jego zdolność kredytową? Na czym polega bilansowanie odsetek depozytu i kredytu?

Czy współwłasność wyklucza kredyt?
Gdy dwie rodziny kupują na współwłasność jedną działkę, żeby zbudować na niej dom dwurodzinny (bliźniaczy), a później znieść współwłasność i przeprowadzić podział nieruchomości, może pojawić się problem z kredytowaniem takiej budowy. Takie sytuacje wcale nie są rzadkie, bo w ten sposób można ominąć gminne przepisy dotyczące minimalnej wielkości działki. Oczywiste jest, że żaden ze współwłaścicieli nie chciałby odpowiadać za długi drugiego. Czy w takiej sytuacji w ogóle mogą oni zaciągnąć kredyt na budowę i zabezpieczyć go hipoteką?

Możliwe są tu trzy rozwiązania:
1. Jeśli w akcie notarialnym zakupu nieruchomości przez obie rodziny nie zostanie określony sposób korzystania z działki, bank, udzielając kredytu któremukolwiek z właścicieli, będzie dążył do ustanowienia zabezpieczenia na całej działce. Będzie się to wiązało z poręczeniem wekslowym współwłaścicieli oraz notarialnym wyrażeniem przez nich zgody na ustanowienie zabezpieczenia. W wypadku postępowania windykacyjnego bank będzie miał prawo do dochodzenia swoich praw solidarnie od wszystkich współwłaścicieli.
2. Jeżeli w akcie notarialnym zostanie określony sposób korzystania z działki (ze wskazaniem, która część wspólnej całości jest przypisana do danego współwłaściciela), bank zależnie od instrukcji kredytowej, czyli obowiązującego w nim regulaminu, może ustanowić zabezpieczenie na całej nieruchomości (jak w poprzednim wariancie) lub zabezpieczyć się na udziałach we współwłasności do czasu ukończenia inwestycji i przeprowadzenia podziału nieruchomości.
To rozwiązanie z punktu widzenia kredytobiorcy jest najkorzystniejsze, gdyż nie wymaga zgody współwłaściciela na ustanowienie hipoteki, umożliwia zaciągnięcie kredytu przez obie rodziny, a ewentualna windykacja musiałaby być poprzedzona sądowym zniesieniem współwłasności.
3. Inwestorzy rezygnują z kupna wspólnej działki, bo każdy z nich chce mieć pewność, że uzyska kredyt i zbuduje dom (oczywiście jeśli spełnia kryterium dochodowe).

Jak wiek kredytobiorcy wpływa na jego zdolność kredytową?
O kredyt na budowę domu ubiegają się nie tylko „młodzi profesjonaliści”. Osoby, które ukończyły 40, 50 czy więcej lat i przystępują do budowy domu, często dysponują dużym wkładem własnym i mają ugruntowaną pozycję zawodową. Czy wiek ogranicza ich możliwości zaciągnięcia długoletniego kredytu hipotecznego?
Standardowo maksymalny okres kredytowania ustalany jest przez bank zgodnie z zasadą, że suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania nie może przekraczać 65 lat. Jednak w uzasadnionych indywidualnych przypadkach możliwe jest udzielenie kredytu na okres dłuższy o pięć lat.

Na czym polega bilansowanie odsetek depozytu i kredytu?
Jeśli kredytobiorca ma odłożone pewne środki na tak zwaną czarną godzinę i wpłaci je na rachunek bilansujący, zwany też offsetowym (może na niego wpływać również pensja), oprocentowanie będzie naliczane codziennie od kwoty kredytu pomniejszonej o środki na rachunku bilansującym.
Pieniądze znajdujące się na rachunku bilansującym są do dyspozycji klienta przez cały okres kredytowania. Można zatem regulować nimi pojawiające się wydatki. Korzyść finansowa płynąca z zastosowania mechanizmu bilansowania zależy od wysokości średniego dziennego salda na rachunku, czyli różnicy między wartością kredytu a zgromadzonymi w danym dniu depozytami.

Mechanizm bilansowania obecnie stosowany jest tylko w Planach Finansowych, które są ofertą MultiBanku. Dotyczy wyłącznie kredytów złotowych.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi