Rezerwowe zasilanie.


Buduję dom w niewielkiej miejscowości w pobliżu lasu. Teren jest wspaniały, jedyna wada mieszkania tu, to częste zrywanie przez wiatr przewodów elektrycznych. W domu będzie pompa głębinowa (własna studnia) i kominek z płaszczem wodnym z pompą. Oba urządzenia muszą być zasilane prądem. Chciałabym zastosować do nich zasilanie awaryjne, podobnie jak w szpitalach. Czy można użyć w takim wypadku akumulatora żelowego? Jaki byłby koszt takiego rozwiązania?

Z przerwami w dostawie energii elektrycznej borykają się wszyscy odbiorcy prądu z sieci napowietrznych. Jeżeli w budynku znajdują się odbiorniki wymagające stałego (bez przerw) zasilania, konieczne jest zainstalowanie rezerwowego źródła energii elektrycznej. Może nim być urządzenie zwane UPS, zawierające akumulator i falownik zmieniający prąd stały na przemienny o częstotliwości 50 Hz lub zespół prądotwórczy złożony z silnika benzynowego lub wysokoprężnego oraz prądnicy prądu przemiennego. Najlepiej zainstalować oba te urządzenia.
Bateria akumulatorów jest źródłem prądu stałego, nie nadaje się więc na rezerwowe źródło zasilania dla odbiorników prądu przemiennego, jakie występują w budynku mieszkalnym. Oprócz pomp, rezerwowego zasilania wymagają także: komputer, instalacja sygnalizacji włamania (jeżeli jest), lodówka, zamrażarka, część oświetlenia i może jeszcze jakieś inne odbiorniki, na działaniu których szczególnie zależy mieszkańcom domu. Jeśli dom jest zasilany za pomocą linii napowietrznej należy się liczyć z możliwością występowania licznych i nieraz długotrwałych przerw spowodowanych awariami, a także tak zwanymi przerwami planowymi, o których zakład energetyczny powiadamia z wyprzedzeniem. Optymalnym rozwiązaniem jest więc zastosowanie zarówno UPS-u do zabezpieczenia bezprzerwowego zasilania czułych urządzeń elektronicznych (czas przełączenia wynosi zaledwie kilka milisekund, ale możliwy czas pracy tylko od kilku do kilkudziesięciu minut), jak i zespołu prądotwórczego z automatycznym rozruchem, włączającego się po kilku sekundach i mogącego pracować wiele godzin. Zasadę działania takiego układu ilustruje rysunek. Moc UPS-u powinna z dużym zapasem pokrywać zapotrzebowanie odbiorników, które ma awaryjnie zasilać, ponieważ to umożliwi im dłuższą pracę. Optymalne obciążenie to około 50% mocy znamionowej UPS. Na przykład do komputera z monitorem o łącznej mocy 120 W/160 VA należy zastosować UPS o mocy 320 VA, dla komputera o mocy 145 W/200 VA – 400 VA, a dla odbiorników o parametrach 195 W/260 VA – 520 VA. Warto wybierać urządzenia renomowanych firm, wprawdzie droższe, ale niezawodne w działaniu, wyposażone w akumulator o dużej pojemności, zapewniający możliwość dłuższej pracy. Ceny – w zależności od producenta i mocy urządzenia – wynoszą od 200 do 800 zł. Moc zespołu prądotwórczego – podobnie jak UPS-u musi pokrywać z zapasem sumę mocy zabezpieczanych odbiorników. Oferta rynkowa jest bogata. Ze względu na cenę, wskazane jest wybieranie urządzeń z silnikami benzynowymi. W każdym przypadku, instalując zespół prądotwórczy, należy pamiętać o przygotowaniu zapasu paliwa. Wielkości zespołu prądotwórczego dobiera się na podstawie bilansu mocy odbiorników wymagających rezerwowego zasilania. Na przykład zespół typu FOGO FV 7000ER o mocy znamionowej 6,2 kVA i napięciu 230/400V, 50 HZ może być obciążony trwale mocą czynną nie większą niż 3 kW, ale ze względu na warunki rozruchu moc trójfazowego silnika zasilającego pompę nie może przekraczać 1,8 kW. Dobierając zespół prądotwórczy należy wybierać urządzenia wyposażone w stabilizator napięcia oraz w automatykę samoczynnego rozruchu. Koszt zakupu tej wielkości zespołu z układem automatyki to mniej więcej 15 000 zł. Instalując zespół prądotwórczy należy odpowiednio dostosować instalację elektryczną w budynku. Zespół prądotwórczy w żadnym przypadku nie może pracować równolegle z zasilaniem z sieci zakładu energetycznego. Na czas jego pracy zasilanie podstawowe musi być automatycznie odłączone.

Schemat układu z UPS-em i agregatem prądotwórczym


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Uwaga! Opracowanie dokumentacji obejmującej układ zasilania i rozdziału energii, zainstalowanie UPS-u i zespołu prądotwórczego oraz układu automatyki trzeba zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami. Wszelkie prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych musi wykonać specjalista z uprawnieniami do 1kV.

Właściwie zaprojektowana instalacja i dobrze dobrane urządzenia zapewnią bezproblemową eksploatację.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi