Szyby dla wymagających


Współczesne okna dzięki specjalnie dobranym szybom mogą chronić zimą przed ucieczką ciepła, latem przed przegrzaniem pomieszczeń, a przez cały rok przed hałasem z pobliskiej ruchliwej ulicy.


Stosowane obecnie szyby zespolone zbudowane są z dwóch lub trzech tafli szkła i mają lepsze parametry techniczne niż pojedyncze szyby ze zwykłego szkła w starych oknach. Powszechnie używane jest szkło typu float. Ma ono dobre parametry techniczne, takie jak: wytrzymałość na ściskanie, zginanie, elastyczność, a także idealnie gładką, wypolerowaną i błyszczącą powierzchnię.
Przestrzeń pomiędzy szybami jest hermetycznie zamknięta. Może być wypełniona suchym powietrzem, ale lepsze parametry cieplne mają szyby wypełnione ciężkim gazem – argonem, kryptonem lub ksenonem – które bardzo słabo przewodzą ciepło.
Ważnym elementem szyb zespolonych jest łącząca je ramka dystansowa. Wykonywana jest zwykle z aluminium – metalu, który ma dużą przewodność cieplną.
Dlatego styk takiej ramki z szybą jest najsłabszym termicznie miejscem w oknie.
Aby utrzymać dobry współczynnik U okna na całej jego powierzchni, można zastosować ciepłą ramkę dystansową z polipropylenu, z tworzyw poliwęglanowych z wtopioną stalową taśmą, materiału organicznego lub ze stali szlachetnej.
Szyby zespolone mogą być pokryte różnymi powłokami poprawiającymi ich parametry.

Ciepłochronne

Przez okno ucieka więcej ciepła niż przez ścianę pełną. Dlatego tam, gdzie przeszklenia są duże, warto zastosować szyby z powłoką niskoemisyjną.
Autor: Andrzej Szandomirski

Przez okno przenika kilka razy więcej ciepła niż przez ścianę. Współczynnik U okna (a nie tylko szyby) to jedna z podstawowych informacji, które powinien podać producent. Dobra izolacyjność termiczna jest ważna szczególnie przy dużych przeszkleniach. Ale nie tylko.  Dziś – ze względu na dążenie do oszczędzania energii – rzadko kto chce mieć zimne okna. Dlatego tak popularne są szyby niskoemisyjne (nazywane thermofloat, oznaczane T lub TM). Na wewnętrznej szybie znajduje się powłoka niskoemisyjna z tlenków metali szlachetnych, która odbija ciepło promieniujące z grzejników i żarówek, a także emitowane przez ludzi i przedmioty w pomieszczeniu. W ten sposób zapobiega przenikaniu ciepła na zewnątrz. Zastosowanie w oknie szyby zespolonej z powłoką niskoemisyjną i wypełnionej gazem pozwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła U = 1,1 W/(m²·K) oraz znacznie zmniejszyć straty ciepła.

Temperatura na wewnętrznej powierzchni szyby: a – pojedynczej 4 mm, b – zespolonej ze szkła float 4-12-4, c – zespolonej z powłoką niskoemisyjną i z pustką wypełnioną argonem 4-15+Ar-4T.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

ILE TO KOSZTUJE?

Okno drewniane 144 x 146 cm
- z szybami zwykłymi 4-16-4 (U = 2,6) około 1160 zł
- z powłoką niskoemisyjną i argonem 4-16Ar-4T 1190-1550 zł

Ciepła ramka dystansowa
- na każdy 1 m² szyby 12-24 zł

Przeciwsłoneczne

Co zrobić, aby dom latem za bardzo się nie nagrzewał? Można zastosować w oknach szyby zespolone ze szkłem absorpcyjnym (nazywanym antisol) lub refleksyjnym (nazywanym reflex lub stopsol).

Szyba absorpcyjna pochłania część energii promieniowania słonecznego i w ten sposób chroni pomieszczenia przed przegrzaniem. Wykonana jest ze szkła float, które jest barwione w masie (barwnik jest dodawany do masy szklanej w trakcie wytapiania) na różne kolory, na przykład: niebieski, szary, brązowy, zielony. Ilość absorbowanego promieniowania słonecznego zależy od koloru oraz od grubości szkła.

Szyba refleksyjna jest wykonana ze szkła float barwionego w masie i dodatkowo powleczonego warstwą tlenków metali lub metali szlachetnych, która działa jak lustro – odbija część promieniowania słonecznego i w ten sposób w lecie zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń.

Uwaga! Same szyby przeciwsłoneczne nie spełniają wymagań cieplnych, dlatego powinno się je stosować w zestawie z szybą z powłoką niskoemisyjną.
Zarówno szyby z powłoką absorpcyjną, jak i refleksyjną umieszcza się najczęściej od strony zewnętrznej (refleksyjne mogą też być umieszczane na szybie wewnętrznej od środka zespolenia).
W oznaczeniach informacja ta może się znaleźć na końcu ze względu na dodawane często określenie koloru.

ILE TO KOSZTUJE?

Okno drewniane 144 x 146 cm
- z szybami z powłoką absorpcyjną (oraz niskoemisyjną i argonem) 4Antisol-16Ar-4T zieleń, grafit, brąz 1275-1643 zł
- z szybami z powłoką refleksyjną (oraz niskoemisyjną i argonem), 4R-16Ar-4T, zieleń, grafit, brąz 1421-1864 zł

Dźwiękochłonne

Szyby zmniejszające poziom hałasu poprawiają komfort przebywania w pomieszczeniu, zwłaszcza gdy budynek znajduje się w miejscu szczególnie narażonym na hałas: przy ruchliwej ulicy, torach kolejowych czy lotnisku.
Izolacyjność akustyczna produkowanych obecnie okien oszklonych standardową szybą zespoloną wyrażona wskaźnikiem RA2 mieści się w przedziale 25-32 dB, a wyrażona starym współczynnikiem Rw 30-35 dB. Większość producentów nadal stosuje oznaczenie Rw z poprzednio obowiązującej normy. Nowe współczynniki staną się powszechne dopiero wtedy, gdy obecne aprobaty przestaną obowiązywać i producenci będą je aktualizować.
Aby poprawić izolację  akustyczną, można zastosować szyby zespolone z taflami różnej grubości, na przykład 4 i 6 mm, 4 i 8 mm, 4 i 10 mm, oraz zwiększyć między nimi wypełnioną ciężkim gazem przestrzeń (argon, krypton, ksenon lub dźwiękochłonny sześciofluorek siarki SF6).
Izolację akustyczną okna poprawiają też szyby ze szkłem laminowanym. Są to dwie lub więcej tafli szklanych o takiej samej lub różnej grubości połączonych ze sobą milimetrową warstwą folii PVB (poliwinylbutarylową) lub dźwiękochłonną żywicą. Rw takich szyb może być wyższe o 5-10 dB.

Uwaga! Szkło z żywicą połączone w szyby zespolone może powodować optyczne zniekształcenia.

ILE TO KOSZTUJE?

Okno drewniane 144 x 146 cm
- z szybami różnej grubości (oraz z powłoką niskoemisyjną i argonem) 8-16Ar-4T, Rw = 37 dB 1309-1873 zł
- z szybami z gazem SF6 (oraz z powłoką niskoemisyjną) 6-20SF6-4T, Rw = 40dB 1365 zł
- z szybami laminowanymi (klasy 01 oraz z powłoką niskoemisyjną i argonem ) 4T-16Ar-33.1, Rw = 36 dB 1357-1796 zł

Bezpieczne

Modne ostatnio duże przeszklenia mogą być niebezpieczne w razie stłuczenia, a także kusić nieproszonych gości. O bezpieczeństwo można zadbać, wstawiając okna z szybami bezpiecznymi. Mogą być wykonane ze szkła hartowanego termicznie, laminowanego folią lub klejonego żywicą albo zbrojonego siatką z drutu (takie szyby do salonu raczej się nie nadają). W razie rozbicia szkło hartowane rozpada się na drobne kawałki o tępych krawędziach, natomiast laminat zwiększa odporność szyby na uderzenia oraz spaja spękane kawałki szkła. Szkło laminowane zapewnia tym lepszą ochronę i niezawodność, im więcej warstw szkła i folii.
Można też zastosować okna antywłamaniowe. Dobrze zamontowane z powodzeniem zastąpią kraty czy rolety antywłamaniowe.
Aby okna spełniały normy dotyczące ochrony przed włamaniem, muszą mieć nie tylko odpowiednie szyby, ale również specjalne antywłamaniowe okucia i wzmocnione profile. 
Szyby bezpieczne zależnie od potrzeb montuje się od środka lub od zewnątrz, szyby antywłamaniowe – zwykle od zewnątrz.

ILE TO KOSZTUJE?

Okno drewniane 144 x 146 cm
- z szybami klasy 01 (oraz z powłoką niskoemisyjną i argonem) 4T-16Ar-33.1 1357-1796 zł
- z szybami klasy P2 (oraz z powłoką niskoemisyjną i argonem) 44.2/16Ar/4T 1434-1864 zł

Samoczyszczące

To stosunkowo nowy wynalazek. Szyba jest pokryta powłoką hydrofilną. Promienie słoneczne uruchamiają reakcję, w wyniku której następuje rozkład zanieczyszczeń organicznych oraz mineralnych. Następnie są one zmywane przez wodę (deszczową lub naniesioną spryskiwaczem). Woda, która spada na szkło, rozpływa się równomiernie po jego powierzchni i myje szybę, po czym szybko odparowuje, nie pozostawiając śladów wyschniętych kropel.
W ten sposób okna myją się same.
Takie szyby można rzadziej myć od zewnątrz – szkło pozostaje dłużej czyste, a samo mycie jest łatwiejsze – brud w mniejszym stopniu przywiera do powierzchni.


Szyba zwykła i szyba samoczyszcząca.
Autor: GLASPOL SAINT-GOBAIN
Dzięki powłoce hydrofilnej krople wody równomiernie rozpływają się po szybie, nie tworząc zacieków i plam. Dlatego szyby samoczyszczące warto stosować tam, gdzie dostęp do okien jest utrudniony.
Autor: Tomasz Myśluk

ILE TO KOSZTUJE?

Okno drewniane 144 x 146 cm
- z szybami samoczyszczącymi 1490 zł

Superszyby

Decydując się na rodzaj szyby, można wybrać taką, która oprócz ochrony cieplnej zapewni też ochronę akustyczną, a także będzie zabezpieczeniem przed włamaniem. Na przykład 44.4-16Ar-4TM to szyba antywłamaniowa klasy P4 o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 i współczynniku izolacyjności akustycznej Rw = 37.
W zestawach wielofunkcyjnych może się okazać, że warstwa, która standardowo jest umieszczana na szybie wewnętrznej, w zestawie zmieni swoje miejsce.
Superszybą jest szyba z powłoką Heat Mirror. To dwukomorowy zestaw, w którym szybę środkową zastąpiono folią napylaną dwustronnie tlenkami metali. Dzięki niej łączy ona w sobie cechy szyb z powłoką niskoemisyjną i refleksyjną: jej współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,7 W/(m²·K) (z argonem) lub U = 0,5 W/(m²·K) (z kryptonem), a jednocześnie latem, odbijając promieniowanie słoneczne, chroni pomieszczenia przed przegrzaniem.
Dodatkowo folia poprawia właściwości dźwiękochłonne, dzięki czemu szyba Heat Mirror w podstawowym zespoleniu ma Rw = 37 dB.

ILE TO KOSZTUJE?

Okno drewniane 144 x 146 cm
- z szybami 44.4-16Ar-4TM i okuciem antywłamaniowym 1537-1995 zł
- z szybą Heat Mirror U = 0,7 1977 zł, U = 0,5 2105 zł

Ceny na podstawie cenników firm: CDM Majewski, Hydropol, Sokółka, Stolbud Włoszczowa

Tajemnicze oznaczenia

Dzięki oznaczeniom stosowanym przez producentów szyb i okien można się zorientować, jakiej grubości są szyby, w jakiej są od siebie odległości, jakim gazem jest wypełniona przestrzeń między nimi, a także jaki rodzaj szyby został zastosowany. Warto je poznać, bo łatwiej wtedy porównać cenniki firm.

Przykład 1. Oznaczenie szyby zespolonej z argonem pomiędzy taflami szkła to: 4-16+Ar-4

Przykład 2. Oznaczenie szyby zespolonej z argonem między taflami szkła i z szybą bezpieczną od wewnątrz to: 4-16+A-33.1


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Czy warto stosować ciepłe szyby? (Robert Klos, Związek POLSKIE OKNA I DRZWI)

Jeszcze trzy-cztery lata temu standardem w oknach jednokomorowych był zestaw szybowy o współczynniku przenikania ciepła U = 1,6 W/(m²·K). Dzisiaj stała się nim szyba o U = 1,1. W Niemczech bardzo silna jest dzisiaj tendencja do obniżania współczynnika przenikania ciepła w domach energooszczędnych. Stąd wzrost zainteresowania oknami, w których zarówno rama, jak i szyba mają U = 0,7. Są to jednak rozwiązania drogie. W Polsce wciąż decyduje to, aby za rozsądną cenę otrzymać ochronę cieplną zmniejszającą koszty ogrzewania.
Na naszym rynku optymalną cenę mają właśnie szyby zespolone o U = 1,1. Czy to oznacza, że nie opłaca się stosować szyb cieplejszych? Jeśli okno służy też doprowadzeniu świeżego powietrza, to stosowanie szyb droższych, cieplejszych niż te z U = 1,1 nie ma większego ekonomicznego uzasadnienia. Wybór cieplejszych szyb uzasadnia zastosowanie wentylacji z rekuperatorem (okna muszą być wtedy szczelne). Ale pamiętajmy o tym, że współczynnik U standardowej ramy drewnianej wynosi około 1,21, a dla ramy z tworzywa nawet powyżej 1,4 i nie ma co przesadzać z „docieplaniem” tylko jego przezroczystej części. Dlatego właśnie można uznać szyby U = 1,1 za dobre, nie gonić niepotrzebnie za coraz niższym U, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na profesjonalny montaż okna w ścianie.

Bezpieczeństwo w klasach
Stopień wytrzymałości szyb oznacza się symbolami O1, O2 i od P1 do P8. W domach jednorodzinnych stosuje się szyby:
- bezpieczne klasy O1, O2 – które chronią tylko przed zranieniem stłuczonym szkłem. Zbudowane są z dwóch tafli szkła grubości 3 mm każda, połączonych folią grubości 1 mm;
- P1, P2 – nie tylko chronią przed zranieniem, ale są też odporniejsze na uderzenia: zanim włamywacz je rozbije, będzie czas na interwencję. Szyby P1 to zwykle dwie tafle szkła grubości 3 mm każda, połączone dwiema warstwami folii lub jedną podwójnej grubości, w szybach P2 tafle szkła mają grubość 4 mm każda;
- P4 – szyby antywłamaniowe, które mogą zastępować kraty o oczkach 150 x 150 mm wykonane z drutu stalowego średnicy 10 mm. Wytrzymują ciężar trzykrotnego uderzenia kuli o masie 4,11 kg z wysokości 9 m. Nawet takie uderzenie nie spowoduje przebicia szyby na wylot. Zbudowane są z dwóch tafli szkła grubości 4 mm i czterech folii.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi