Tynk na elewacji.


Kupiłem stary dom na przedmieściu. Poprzedni właściciele nie otynkowali go, bo podobały im się solidne ceglane ściany. Choć na ścianach nie widać zniszczeń, jednak rodzina przekonuje mnie, by otynkować dom, bo poza poprawą estetyki tynk spełni szereg innych, niezwykle ważnych funkcji. Czy rzeczywiście warto w to zainwestować?

Przede wszystkim tynk wyrówna powierzchnię ścian. Może też utworzyć atrakcyjną fakturę (kornik, baranek), zmienić kolorystykę elewacji. Tynkom zewnętrznym wciąż się stawia nowe wymagania. Dawniej stosowane szlachetne tynki zewnętrzne dzięki porowatej strukturze i wielowarstwowej budowie, (pory w każdej następnej warstwie były mniejsze – od spodniej do wykończeniowej), tworzyły na ścianach swego rodzaju „powierzchniową mikropompę” odwadniającą. Odprowadzały z murów nadmiar wilgoci. Sprawiały też, że cała powierzchnia ścian zewnętrznych miała jednorodne właściwości. Na podobnej zasadzie działa nowoczesny tynk renowacyjny. Jego wielowarstwowość i specjalny system porów pozwala na stosowanie go na starych, zasolonych ścianach. Tynk renowacyjny odprowadza wilgoć podobnie jak tynk szlachetny i jednocześnie na długo gromadzi w sobie sole, które odciąga z zawilgoconych murów. Powszechnie stosowane niegdyś tynki wapienne stanowiły magazyn soli i innych zanieczyszczeń. Po pewnym czasie były jednak wymieniane na nowe tynki wielowarstwowe i w ten sposób chroniły mury. Powszechne dziś ocieplanie ścian metodą lekką mokrą (BSO) przyniosło zapotrzebowanie na nowy rodzaj tynków – cienkowarstwowe. Umieszczona pod tym tynkiem termoizolacja między innymi chroni ścianę przed nagrzewaniem się od słońca. Znacznie silniejszemu nagrzaniu ulega więc tynk, stąd wymagane jest układanie pod nim warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. Dodatkowo tynk musi przez bardzo długi czas zachować szczelność, by chronić termoizolację przed zawilgoceniem. Wymagania te świetnie spełnia cienkowarstwowy tynk akrylowy stosowany w systemach ociepleń ze styropianem. Niestety, rozwiązanie takie zakłóca tak zwane oddychanie murów, czyli naturalny przepływ wilgoci przez ścianę zewnętrzną ze środka na zewnątrz. Pewnym remedium okazuje się stosowanie ocieplenia z wełny mineralnej i mineralnego tynku cienkowarstwowego, jest to jednak rozwiązanie znacznie droższe. Z drugiej strony tynk mineralny w połączeniu z termoizolacją z wełny mineralnej stanowi dobrą ochronę akustyczną, podczas gdy cienkowarstwowy tynk akrylowy ze styropianem może wręcz pogorszyć właściwości akustyczne ścian. Stwierdzono ponadto, że na powierzchniach tynków akrylowych pokrywających styropian dobrze rozwijają się grzyby pleśniowe. Zawilgocenie ścian i rozwój grzybów prowadzą zaś do powstania tak zwanego zespołu chorego budynku (SBS – sick building syndrome). Jak widać od tynku zależy kondycja całego budynku, trwałość ścian i komfort mieszkania.

Tynk chroni przed...

...niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – stanowi osłonę muru przed opadami deszczu i śniegu. Zabezpiecza również przed wpływem mrozu, który może niszczyć strukturę tynku lub elementów murowych i powodować wyziębianie ścian mających przecież stanowić ochronę termiczną pomieszczeń. Tworzy także barierę dla światła słonecznego, zarówno jeśli chodzi o destrukcyjny wpływ wysokiej temperatury, jak i niszczące działanie promieniowania UV. Wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych szczególnie zagrożona jest strefa cokołowa budynku. Tam bowiem nakładają się na siebie wszystkie destrukcyjne oddziaływania atmosferyczne.
...zagrożeniami losowymi – stanowi barierę na przykład przed ogniem lub uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi uderzeniami, które występują zwłaszcza przy tynkowaniu elewacji podczas ocieplenia ścian metodą lekką mokrą.
...korozją – w pierwszej kolejności chodzi tu o tak zwaną korozję biologiczną murów, czyli destrukcyjny wpływ grzybów pleśniowych, grzybów domowych, glonów i innych mikroorganizmów. Ich rozwojowi skutecznie przeciwdziała zawarte w tynku wapno lub dodatki chemiczne. Dom jest także narażony na korozję fizyko-chemiczną będącą rezultatem zawilgocenia ścian. Zastosowanie specjalnych tynków renowacyjnych pozwala w takich przypadkach przyśpieszyć osuszanie murów i zapobiega pojawianiu się nieestetycznych białych nalotów zwanych wysoleniami.
...nadmierną ucieczką ciepła z ogrzewanych wnętrz – stanowi dodatkową barierę dla ciepła. Dotyczy to zwłaszcza tak zwanych tynków ciepłochronnych. Wykończony nimi dom jest w mniejszym stopniu narażony na straty energii cieplnej, więc można mniej wydać na ogrzewanie.
...hałasem – stanowi dodatkową izolację akustyczną muru. Warstwa tynku jest przeważnie dosyć ciężka, a to oznacza, że dobrze tłumi dźwięki. W otynkowanym budynku będzie więc ciszej niż w nieotynkowanym.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi