Urząd miasta już dwukrotnie odmówił mi wydania warunków zabudowy.

Urząd miasta już dwukrotnie odmówił mi wydania warunków zabudowy. Za każdym razem odwoływałem się do samorządowego kolegium odwoławczego, które uchylało decyzje burmistrza i przekazywało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu napisano, że nie było podstaw do odmowy. Co mam robić, aby urząd wydał wreszcie pozytywną decyzję?

W takiej sytuacji można poczekać, aż urząd miasta ponownie rozpatrzy sprawę, a w razie kolejnej odmowy - znowu wnieść odwołanie i zażądać od kolegium merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Niezależnie od tego można też wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję organu drugiej instancji, uchylającą decyzję burmistrza i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja kolegium jest w opisanej sytuacji niekorzystna dla inwestora, gdyż nie rozstrzyga sprawy, a tylko powoduje jej przedłużanie. NSA po wniesieniu skargi zbada, czy zachodziły podstawy do uchylenia decyzji przez organ drugiej instancji i przekazania jej do ponownego rozpoznania.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071) oraz ustawa z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. nr 74, poz. 368 z późn. zm.)
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi