Z pustaków szklanych zbudować kabinę prysznicową, lub ściankę oddzielającą łazienkę


Parametry techniczne pustaków szklanych (bo taka jest prawidłowa nazwa luksferów) sprawiają, że mogą one być wykorzystywane tak na zew-nątrz budynków, jak i we wnętrzach. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest przepuszczalność światła – większa lub mniejsza, w zależności od tego, czy pustaki są bezbarwne, kolorowe czy satynowane. Ściany takie umożliwiają więc doświetlenie pomieszczeń pozbawionych okien (gdy wykonane z nich przeszklenia dzielą pomieszczenia widne od tych pozbawionych światła dziennego), a równocześnie, przy zastosowaniu pustaków kolorowych – pozwalają na kreowanie w nich nastroju. Murowane na zaprawę ścianki z pustaków szklanych mają wewnętrzne zbrojenie, które zapewnia im wytrzymałość oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Z tych powodów oraz ze względu na trwałość materiału (pustaki choć ze szkła, są bardzo wytrzymałe) przegrody takie są trudne do sforsowania. Do budowy kabin prysznicowych stosuje się niemal wszystkie dostępne na rynku pustaki szklane, z wyjątkiem barwionych powierzchniowo. Te są wykończone od wewnątrz specjalną powłoką lakierniczą, która zdobi szkło, lecz jest niezwykle delikatna, więc źle znosi nagłe zmiany temperatury i wilgotność (z którymi mają do czynienia ściany kabiny prysznicowej) oraz promieniowanie UV. Montaż pustaków jest bardzo łatwy. Podstawową metodą budowania z nich konstrukcji jest murowanie z użyciem zaprawy cementowej bez wapna. Najlepiej wybierać do tego gotowe zaprawy charakteryzujące się dużą elastycznością i przyczepnością. Mają także właściwości pozwalające na użycie ich w tak zwanych pomieszczeniach mokrych – są wodoodporne i niewrażliwe na środki chemiczne przeznaczone do mycia i sprzątania.


Z pustaków szklanych można nie tylko zbudować ścianki działowe między pomieszczeniami, ale także tworzyć nowe interesujące formy, na przykład kabin prysznicowych
Autor: VITROSILICON

Jest w czym wybierać
Na rynku można znaleźć ponad 70 rodzajów pustaków szklanych w wielu wzorach, kolorach i rozmiarach. Najbogatsza jest oferta pustaków w rozmiarze 19 x 19 x 8 cm. Można z nich budować zarówno ściany proste, jak i łukowe. Ściankę łukową o mniejszym promieniu zbudujemy z pustaków 19 x 9 x 8 cm, mogących mieć różne kolory oraz powierzchnię satynowaną. Pustaki satynowane matowi się przez wytrawianie chemiczne. Dzięki temu ich powierzchnia jest idealnie gładka, odporna na zabrudzenia i łatwa do utrzymania w czystości oraz, co ważne, nie wymaga zabezpieczania żadnymi środkami chemicznymi. Pustaki te często stosuje się do budowy kabin prysznicowych, gdyż zapewniają poczucie intymności.

Ogólne zasady montażu
-Każda ściana z pustaków szklanych powinna mieć cokół oraz pasy górny i boczne, które tworzą tak zwaną ramę obwodową. Rama powinna być zbrojona gotową drabinką zbrojeniową lub dwoma prętami A 6 mm (gdy wystarczą pręty krótsze niż 1,5 m) lub prętami A 8 mm (gdy potrzebne są dłuższe niż 1,5 m) i być oddylatowana od podłoża (zapewnia to specjalna taśma dylatacyjna oferowana przez niektóre firmy lub dwie warstwy papy). Stal zbrojeniowa musi być zabezpieczona antykorozyjnie.
- Aby ochronić konstrukcję przed wnikaniem wilgoci, miejsca styku ramy obwodowej z murem należy uszczelnić elastycznym materiałem, na przykład silikonem. Jeżeli wymiary ścianek przekraczają 3 x 4 m (ścianki wewnętrzne wysokości 3 m), należy je wzmocnić
żebrami rozdzielczymi.
- Tradycyjną murowaną ramę obwodową można zastąpić stalowymi profilami typu C bądź specjalnymi listwami obwodowymi z PCW dostępnymi w kolorach białym i popielatym.
- Jeśli zostały zastosowane specjalne profile montażowe, na przykład listwa obwodowa, ich dno trzeba wyłożyć materiałem pozwalającym pustakom rozszerzać się liniowo. Może nim być taśma dylatacyjna lub pasek styropianu, wełny mineralnej czy papy bitumicznej.
- Do układania pustaków na zaprawie należy używać krzyżyków dystansowych do pustaków szklanych. Zapewniają one stałą odległość pomiędzy elementami oraz ułatwiają utrzymanie pionu.
- Wszystkie spoiny trzeba wypełniać zaprawą do pustaków szklanych. Jest to zazwyczaj sucha gotowa mieszanka do rozrobienia z wodą zaczynową w proporcji określonej na opakowaniu. Gotowa zaprawa powinna mieć konsystencję półplastyczną, uniemożliwiającą wyciekanie.
- W spoinach poziomych układa się pręty lub drabinki zbrojeniowe, tak aby ich końce łączyły się ze zbrojeniem pasa bocznego. Spoiny pionowe zbroi się pojedynczymi prętami układanymi na przemian od zewnętrznej i od wewnętrznej strony ścianki i wiąże się je drutem ze zbrojeniem poziomym. Zbrojenie pionowe powinno się zaczynać w cokole, a kończyć w pasie górnym i być tak ułożone w warstwie zaprawy, by nie dotykało pustaków.
- Po ułożeniu ostatniego rzędu pustaków trzeba po obu stronach ścianki oderwać płytki będące częścią krzyżyków dystansowych.
- Po częściowym wyschnięciu zaprawy należy wygładzić wszystkie szczeliny i zebrać jej nadmiar. Dwie-trzy godziny po wygładzeniu szczelin trzeba wytrzeć powierzchnię ściany.
- Specjalistyczne zaprawy do murowania pustaków szklanych ze względu  na swoje właściwości (elastyczność, kolor, uziarnienie) nadają się również do wypełniania spoin pomiędzy nimi.
- Spoiny pomiędzy pustakami można wykończyć kolorowymi fugami. W trakcie montażu należy oczyścić szczeliny z zaprawy na głębokość około 1 cm. Następnie trzeba wypełnić je fugą, wybierając do tego celu zaprawę drobnoziarnistą. Gruboziarnista mogłaby porysować szklaną powierzchnię.
- Przed spoinowaniem należy zerwać listki krzyżyków dystansowych. Następnie przygotować zaprawę do spoinowania – zgodnie z przepisem na opakowaniu. Nakłada się ją pacą do spoinowania na całą powierzchnię pustaków. Na satynowanych należy pozostawić folię zabezpieczającą. Gdy zaprawa zwiąże, jej nadmiar trzeba zebrać specjalną gąbką. Po ściągnięciu folii pozostaje jeszcze nadanie kształtu spoinie – powinna być wklęsła (podobnie jak w okładzinie ceramicznej).
- Po zakończeniu fugowania ściankę trzeba wielokrotnie przemyć wodą, by całkowicie usunąć ze szkła biały nalot.
- Zewnętrzne krawędzie ścianek z pustaków można wykończyć przeznaczonymi do tego płytkami kolorystycznie dostosowanymi do oferowanych na rynku pustaków. Mocuje się je zaprawą do pustaków szklanych, rozkładając ją na całej powierzchni płytki. Odległości między płytkami wykończeniowymi reguluje się krzyżykami do glazury. Wielkość krzyżyków należy dobrać do szerokości spoiny między pustakami.

O czym warto pamiętać

Ścianki z pustaków szklanych nie można łączyć na sztywno z innymi ścianami. Połączenie powinno być elastyczne i umożliwiać swobodną pracę ścianki – w przeciwnym wypadku pustaki mogą pękać. Pustaki trzeba układać warstwami poziomymi. Aby konstrukcja wyglądała estetycznie, najlepiej murować nie więcej niż cztery warstwy dziennie. Pozwala to uniknąć nierównomiernego osiadania pustaków. Oznacza to, że prace przy konstrukcji zbudowanej z dziewięciu warstw będą trwały co najmniej trzy dni. Nadmiar zaprawy wypływający przez szczeliny najlepiej natychmiast zdejmować­ miękką gąbką, gdyż podczas usuwania zaschniętej zaprawy można porysować powierzchnię pustaków.

Co cztery warstwy pustaków trzeba sprawdzać poziomnicą, czy ścianka trzyma pion oraz poziom
Autor: Jan Wajszczuk

Tylko prosta ścianka
- Budowę ścianki rozpoczyna się od montażu listwy startowej, która wraz z pasami bocznymi i górnym utworzy ramę obwodową. Trzeba pamiętać, że ścianka z pustaków szklanych musi mieć co najmniej dwa punkty podparcia (posadzka oraz ściana boczna). Listwę obwodową mocuje się na sztywno do podłoża kołkami rozporowymi.
- Na jej dnie należy ułożyć taśmę dylatacyjną lub inny materiał dający poślizg (wełnę mineralną, styropian, papę bitumiczną) oraz zamontować zbrojenie obwodowe, podwiązując je do spinek listwy. Przed montażem trzeba sprawdzić poziom podłoża, aby mieć pewność, że konstrukcja będzie stabilna.
- Ponieważ ścianka ma mieć konkretne wymiary, trzeba pamiętać, że pustaki wraz z 1 -centymetrową spoiną mają 20 cm szerokości. Z tego powodu listwa startowa musi mieć długość będącą wielokrotnością tego wymiaru. Gotową listwę obwodową daje się łatwo przycinać za pomocą piłki do metalu.
- Listwę obwodową montuje się do prostopadłej ściany, tworząc w ten sposób pas boczny konstrukcji. Dlatego trzeba sprawdzić pion ściany oraz wyznaczyć na niej miejsce, w którym listwa powinna być zamontowana.
- Jeżeli ścianka ma się znajdować w otworze o konkretnych wymiarach lub sięgać od podłogi do sufitu, trudno jest umieścić zbrojenie w zamocowanej już listwie obwodowej. W takiej sytuacji taśmę dylatacyjną i drabinkę zbrojeniową można ułożyć w niej przed zamontowaniem listwy. Drabinkę podwiązuje się drutem do znajdujących się w listwie spinek.
- Listwę obwodową trzeba w całości wypełnić zaprawą. W tak przygotowanym­ podłożu można układać pierwszą warstwę pustaków szklanych, rozpoczynając od narożnika. Zaprawę należy nakładać na krawędź pustaka, a po umieszczeniu go w konstrukcji, usunąć jej nadmiar.
- Po ułożeniu pierwszej warstwy pustaków trzeba wilgotną szmatką zebrać nadmiar zaprawy, nie dopuszczając do jej wyschnięcia.
- Następnie należy sprawdzić poziom pierwszej warstwy, a później ułożyć drabinkę zbrojeniową lub dwa pojedyncze pręty. W spoinach pionowych również trzeba umieścić pręty. Miejsce spojenia zbrojeń pionowego i poziomego wiąże się drutem wiązadłowym.
- Zbrojąc spoiny poziome, trzeba pamiętać, by końcówki zbrojenia były zakotwione w ramie obwodowej
- Po upływie 24 godzin, kiedy zaprawa zwiąże, można przystąpić do montażu kolejnych warstw.
- Boczne krawędzie ścianki można wykończyć tynkiem lub specjalnymi płytkami do pustaków szklanych.
- Dno kabiny wykładanej płytkami musi być odpowiednio wyprofilowane, ze spadkiem w kierunku odpływu. Osiągnięcie tego celu ułatwia listwa obwodowa. Ma ona wysokość 4 cm, co jest odpowiednim podwyższeniem, by uzyskać właściwy spadek do kratki ściekowej.

Po łuku
- Budowę ścianek o nietypowym kształcie również rozpoczyna się od montażu listwy startowej, w tym wypadku specjalnej profilowanej listwy obwodowej.
- Żądany łuk uzyskuje się, nadając listwie profilowanej taki kształt, jaki ma mieć ściana z luksferów. Warto pamiętać, że minimalna średnica ścianki z pustaków połó­wkowych to 160 cm.
- Najpierw należy zaznaczyć na posadzce obrys ścianki łukowej lub okrągłej.
- Listwę profilowaną należy rozciąć wzdłuż i jedną z jej części przymocować do podłoża wkrętami lub kołkami rozporowymi. Tak samo trzeba postąpić z drugą częścią listwy. Obie części należy spiąć spinkami do listwy obwodowej, przywracając listwie szerokość 8 cm.
- Dno listwy, na całej jej długości, trzeba wyłożyć taśmą dylatacyjną, wcześniej należy ponacinaną tak, aby dała się swobodnie rozłożyć.
- W ściankach o nietypowych kształtach zbrojenie listwy obwodowej stanowią pojedyncze pręty podwiązane do spinek tak, aby nie opadły na dno listwy. W listwie profilowanej zbroi się zewnętrzną i wewnętrzną krawędź cokołu. Następnie wypełnia się ją zaprawą.
- Do układania pustaków na listwie profilowanej służą krzyżyki dystansowe do ścianek łukowych.
- Układanie pierwszej warstwy rozpoczyna się od zewnętrznej krawędzi listwy obwodowej. Tę warstwę trzeba montować ze szczególną dokładno-ścią (sprawdzając pion i poziom),
ponieważ właśnie ona będzie decydować o stabilności i poprawności wykonania całej konstrukcji.
- W zbrojeniu pionowym ścianki łukowej pręty układa się tylko przy jej zewnętrznej krawędzi, uważając, by nie stykały się z pustakami.
- Po zamontowaniu zbrojenia pionowego­ w pierwszej warstwie należy zrobić 24-godzinną przerwę w pracy, by związało ono z zaprawą.
- Po upływie tego czasu można przystąpić do montażu zbrojenia poziomego, podwiązując jego pręty do pionowego. Po zazbrojeniu pierwszej warstwy można rozpocząć montaż następnych, kontrolując na bieżąco pion i poziom ścianki.

W ścianie lub z kafelkami
- Jeśli ścianka ma umożliwiać doświetlenie łazienki i na przykład oddziela to pomieszczenie od przedpokoju, to zazwyczaj zastępuje wykonaną z innego materiału ścianę działową, która będzie wymagała wyburzenia. W ścianie z płyt gipsowo-kartonowych lub z betonu komórkowego można wyciąć żądany otwór za pomocą piły widiowej. Jest to korzystniejsze (powstały otwór ma idealnie proste brzegi) od tradycyjnego wyburzania młotem i pozwala uniknąć kłopotliwego bałaganu. Niestety, w przypadku ścian z ceramiki tradycyjnej użycie młota będzie konieczne – należy jednak zadbać o to, by jak najmniej uszkodzić brzegi przyszłego otworu.
- Brzegi wyburzonej ściany trzeba dokładnie i równo wykończyć tynkiem, tak by jego lico było równe.
- Ściankę z pustaków łączy się z sufitem (lub ścianą z innego materiału) listwą obwodową, którą należy zakotwić kołkami rozporowymi do sąsiednich konstrukcji (sufit, ściana, posadzka). Możliwe jest również zakotwienie zbrojenia poziomego ścianki z pustaków w ścianie bocznej. Wierci się w niej otwory o średnicy nieco większej niż rozmiar zbrojenia i wprowadza do nich zbrojenie. To zapewnia trwałe połączenie. Szczelinę między pustakami a ścianą wypełnia się pianką mon-tażową. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane ze względu na swoją prostotę, nie jest jednak zalecane przez producentów pustaków szklanych.
- Łączenie pustaków szklanych z materiałami ściennymi wymusza konieczność stosowania połączenia elastycznego, czyli dylatacji. Ten sposób jest zalecany bez względu na to, z ilu pustaków będzie zbudowana ścianka.
- Montaż konstrukcji rozpoczyna wykonanie cokołu, który wraz z pasem górnym i pasami bocznymi utworzy ramę obwodową.
- Miejsca połączeń pustaków szklanych ze ścianami bocznymi i brodzikiem trzeba uszczelnić silikonem sanitarnym.
- Nie wolno stawiać ścianki z pustaków bezpośrednio na brodziku.
- Jeżeli ściana z pustaków ma być wykończona (na górze lub z boku) pasem obłożonym płytkami ceramicznymi, trzeba w tym miejscu wykonać tak zwane żebro obwodowe, które powstaje z połączenia ramy obwodowej z nadprożem ścianki od góry i ramy obwodowej ze ścianą boczną. Nadprożem może być na przykład kształtownik stalowy. To rozwiązanie jest jednak „ciężkie”, alternatywą może być dla niego może być lekka konstrukcja z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z aluminium. Do tego lekkiego nadproża kotwi się zamykającą listwę obwodową. Tak otrzymany pas można wykończyć płytkami.
- Trzeba pamiętać, aby wcześniej zaplanować rozmiar kabiny prysznicowej, uwzględniając wymiary brodzika. Montuje się go na końcu budowy ścianki, wbudowując w dopasowany rozmiarami otwór. Warto przy tym uwzględnić, że jeden pustak wraz ze spoiną ma 20 cm szerokości, dobrze więc, by wymiar brodzika był wielokrotnością 20 cm (ewentualnie + 10 cm), bo ułatwi to dopasowanie wymiarów konstrukcji do rozmiarów urządzenia.
- Montaż drzwi kabiny prysznicowej do ścianki z pustaków szklanych należy rozpocząć od zakotwienia ich w spoinach między pustakami. Spoina jest jedynym miejscem, w które można ingerować elementami obcymi (kołkami rozporowymi, dyblami).Pustaki szklane mogą być gładkie i przezroczyste lub barwione, z powierzchnią satynowaną albo ozdobioną wzorem
Autor: Marcin Czechowicz
Ważną rzeczą jest połączenie zbrojenia poziomego ścianki ze zbrojeniem pasa bocznego – służy do tego drut więzadłowy
Autor: VITROSILICON
Listwę cokołową mocuje się do podłoża kołkami, następnie układa się w niej taśmę dylatacyjną (lub zastępujący ją materiał), na niej zbrojenie, a całość wypełnia się zaprawą
Autor: VITROSILICONKiedy zaprawa łącząca pustaki całkowicie stwardnieje, można rozpocząć spoinowanie. Fugę rozprowadza się między pustakami gumową pacą
Autor: Jan Wajszczuk
Z pustaków szklanych można, oprócz kabiny, budować murki wydzielające w łazience strefy o różnym przeznaczeniu (można na przykład ukryć za nimi sedes i bidet)
Autor: VITROSILICON
Ścianką z luksferów można wydzielić z przestrzeni łazienki kabinę prysznicową. Jeśli podłoga jest wyprofilowana ze spadkiem w kierunku spływu – nie potrzeba nawet brodzika
Autor: Michał Glinicki , Jacek KucharczykGotową listwę cokołową można również przymocować do prostopadłej ściany. Dzięki temu łatwiej będzie łączyć zbrojenie i murować przeszklenie z pustaków
Autor: VITROSILICON
Jeżeli ściana z pustaków szklanych jest prostopadła do wykonanej z innego materiału, układanie pustaków zaczynamy od tworzonego przez nie narożnika
Autor: VITROSILICON
W prostej ściance zbrojenie pionowe układa się z pojedynczych prętów umieszczanych na przemian od zewnętrznej i wewnętrznej strony ścianki
Autor: VITROSILICONPółprzezroczysta ścianka oddziela łazienkę od reszty mieszkania, a jednocześnie tworzy kabinę prysznicową pasującą kształtem do brodzika o zaokrąglonym boku
Autor: Piotr Mastalerz
Z pustaków można budować nie tylko proste ścianki. Łatwo też zrobić przegrodę o kształcie łuku lub nawet koła
Autor: VITROSILICON
Listwę startową pod półokrągłą ściankę trzeba przeciąć wzdłuż, ułożyć z niej pożądany kształt, a następnie spiąć ją – przywracając jej pierwotną szerokość
Autor: VITROSILICONZbrojenie pionowe w ściance prowadzonej po łuku układa się przy jej zewnętrznej krawędzi
Autor: VITROSILICON
Nadproże z bloczków gazobetonowych trzeba wykończyć na przykład płytą gipsowo-kartonową, przyklejając ją zaprawą gipsową
Autor: Jan Wajszczuk
Natrysk wydzielono z łazienki ścianką z bloczków Ytong i szklanych pustaków. Również brodzik został wymurowany – jedynie drzwi do kabiny prysznicowej kupiono gotowe
Autor: Mariusz BykowskiWąskie i dość ciemne wnętrze rozjaśnia światło z przedpokoju wnikające do łazienki przez luksfery
Autor: Michał Glinicki
Jeśli ściana z pustaków szklanych ma być zakończona filarem z bloczków z betonu komórkowego, kolejne warstwy z obu materiałów należy budować jednocześnie
Autor: Jan Wajszczuk
Podczas murowania zbrojenie ścianki z pustaków szklanych trzeba wsunąć pomiędzy bloczki obramowania. Pręt zbrojeniowy należy odgiąć na bloczek i przyciąć tak, aby nie wystawał poza jego obrys
Autor: Jan Wajszczuk


Filar z bloczków może być wyższy niż ściana z pustaków i sięgać sufitu – ustabilizuje to całą konstrukcję
Autor: Jan Wajszczuk
Nadproże z bloczków gazobetonowych trzeba wykończyć na przykład płytą gipsowo-kartonową, przyklejając ją zaprawą gipsową
Autor: Jan Wajszczuk

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi