Zabezpieczenia przeciwśnieżne.

Śniegowa czapa na dachu wygląda zimą bardzo malowniczo. Gdy jednak przychodzi odwilż, zsuwający się śnieg może być niebezpieczny. Zatrzymać mogą go zabezpieczenia przeciwśnieżne.

Dachowe lawiny


Inwestorzy często zapominają o tak potrzebnych akcesoriach dachowych jak bariery przeciwśnieżne. Przypominają sobie o nich, gdy przychodzą duże opady śniegu. W czasie odwilży z dachów zsuwają się czapy śniegu, wyginając bądź zrywając orynnowanie. Spadający śnieg niszczy rosnącą pod okapem roślinność i stanowi poważne niebezpieczeństwo dla osób przechodzących obok domu. Koszty naprawy pokrycia i orynnowania oraz montażu akcesoriów przeciwśnieżnych po zakończeniu budowy są dużo wyższe, niż gdyby akcesoria te zostały zainstalowane razem z pokryciem. Nieprawdą jest też, że zabezpieczenia przeciwśnieżne potrzebne są jedynie w górach.Płotki i wsporniki przeciwśnieżne wykonane są z tego samego materiału i dostosowane kolorystycznie do barwy pokrycia.
Wspornik do płotków mocowanych do dachówek ceramicznych.
Autor: MÓJ DOM
Wspornik do płotków mocowanych do dachówek cementowych.
Autor: MÓJ DOMWspornik do płotków mocowanych do blachodachówek.
Autor: MÓJ DOM
Płotek przeciwśnieżny.
Autor: MÓJ DOM

Płotki przeciwśnieżne

Wykonywane są z różnych materiałów: zgrzewanych i ocynkowanych płaskowników stalowych, elementów aluminiowych, elementów stalowych lub aluminiowych pokrywanych poliestrem.
Te ostatnie mogą mieć kolor dopasowany do barwy pokrycia dachowego. Poszczególne odcinki płotków mają różną długość w zależności od systemu, łączone są za pomocą klamer. Dzięki odpowiednim wspornikom płotki można montować na dachach krytych dachówkami ceramicznymi, cementowymi, blachodachówkami, blachami płaskimi, trapezowymi i płytami falistymi.

Płotki przeciwśnieżne montuje się blisko krawędzi dachu.
Autor: BRAAS

Montaż. Ważnym kryterium przy montażu płotków jest kąt nachylenia dachu. Jeśli dach zaprojektowany jest tak, że jego połać sięga poniżej konstrukcji nośnej ściany, to płotki powinny być zamontowane powyżej tej konstrukcji. Rozstaw wsporników zależy od:
- rodzaju zastosowanych wsporników,
- kąta nachylenia połaci dachowej,
- strefy obciążenia śniegiem, co określa polska norma (dzieli kraj na cztery regiony w zależności od ilości opadów),
- rodzaju pokrycia dachowego.
Na połaciach dłuższych niż 5 m rozstaw wsporników należy zmniejszyć lub rozmieścić płotki w kilku rzędach, aby wysokość połaci nad płotkiem nie przekraczała 5 m. Przy wysokich i stromych dachach należy stosować dwa rzędy płotków lub jeden rząd ze śniegołapami powyżej płotków.
Na dachach krytych dachówkami wsporniki montuje się do łat pośrednich zamocowanych przynajmniej na dwóch sąsiednich krokwiach i zakrywa dachówkami, tak że wystaje tylko część, do której mocuje się płotek. Niektóre firmy proponują specjalne płyty z utwardzonego PCW, do których mocuje się wsporniki drabinek. Można je montować na dachach pokrytych dachówkami cementowymi, ceramicznymi oraz na dachach łupkowych. Wsporniki do blachodachówki mocuje się je na gotowym dachu, przykręcając je przez pokrycie do konstrukcji dachowej. Trzeba więc stosować pod śruby gumowe podkładki uszczelniające.

Uwaga! W przypadku montażu płotków przeciwśniegowych na dachówkach zakładkowych o wysokim profilu (dachówka holenderka i dachówka mnich-mniszka) należy zastosować wsporniki przeznaczone specjalnie do tych modeli.

Dachówki systemowe. Mają one fabrycznie zrobione zaczepy, do których mocuje się uchwyty bali lub płotków. Dachówki takie są jednym z elementów kompletnych systemów pokryciowych. Systemowe dachówki należy mocować za pomocą wkrętów do elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. Płotki mocuje się do takich dachówek na zatrzask.


Niektóre dachówki systemowe mają fabrycznie wykonane zaczepy, do których mocuje się uchwyty płotków...
Autor: BRAAS
...lub haki na bale przeciwśnieżne.
Autor: BRAAS

Rozpruwacze śniegu i stopery

Rozpruwacze, zwane też śniegołapami, dzielą dużą zsuwającą się czapę śniegu na mniejsze części. Montuje się je wówczas, gdy długość połaci jest większa niż 3 m. Rozpruwacze należy mocować naprzemiennie w dwóch rzędach. Odstęp między rzędami wynosi 1 m, natomiast odległość między śniegołapami – 0,5 m. Dzięki zamontowanym śniegołapom możemy uniknąć zniszczenia płotków, które w przypadku nadmiernego obciążenia śniegiem mogą zostać powyginane. Montuje się je podobnie, jak wsporniki do płotków, czyli przytwierdza do elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.

Rozpruwacze stosuje się do dachów krytych dachówką.
Autor: KORAMIC

Stopery montuje się przy pokryciach z gontów bitumicznych. Pełnią podobną funkcję jak drabinki przeciwśnieżne. Przybija się je do sztywnego poszycia z desek lub ze sklejki i zakrywa pasem gontów tak, że wystaje jedynie ta część stopera, która zatrzymuje śnieg.Stopery przeciwśnieżne przeznaczone są do dachów krytych gontami bitumicznymi.
Autor: TEGOLA POLONIA

Autor: ISOLA

Bale przeciwśnieżne

Mają średnicę kilkunastu centymetrów. Zakłada się je na uchwyty (haki) montowane podobnie jak wsporniki drabinek do konstrukcyjnych elementów więźby dachowej. Sprzedawane są również specjalne dachówki systemowe z zamocowanym hakiem na bal przeciwśnieżny.

Haki utrzymujące belki przeciwśnieżne mocuje się do drewnianej konstrukcji, na której opiera się pokrycie.
Autor: RÖBEN

Dachówki ze stoperem

Systemowe dachówki z wbudowanym stoperem oferowane są tylko w przypadku niektórych modeli dachówek. Określenie liczby dachówek zatrzymujących śnieg na 1 m2 powierzchni dachu jest zależne od pochylenia połaci i strefy obciążenia śniegiem.

Uwaga! Dachówki zatrzymujące śnieg nie są przeznaczone do chodzenia po nich, nie wolno ich używać jako stopni kominiarskich.

Dachówki ze stoperem przeciwśnieżnym sprzedawane są jako element systemu dachowego.
Autor: BRAAS

Płotki z rurek
Zaciskowy system płotków przeciwśnieżnych składa się ze stalowych rurek ocynkowanych, aluminiowych lub miedzianych średnicy około 35 mm. Rurki te montowane są do pokryć metalowych za pomocą zacisków mocowanych do rąbków stojących, które robi się na połączeniach arkuszy blachy. Zaciski montuje się do każdego rąbka, tak aby system pewnie trzymał się na dachu i nie uszkadzał pokrycia. Często montuje się kilka rzędów rurek. Należy stosować rurki wykonane z tego samego materiału co pokrycie – na pokryciach z miedzi powinny się znaleźć systemy miedziane, na blasze ocynkowanej – ze stali ocynkowanej lub aluminium.

Kształtowniki

Są to podłużne bariery przeciwśnieżne wykonane z blach powlekanych. Stosuje się je przy pokryciach blaszanych. Przytwierdzane są do konstrukcji nośnej poprzez warstwę pokrycia. Całkowita długość barier wynosi 2-3 m, a ich wysokość – około 10 cm.

Kiedy montować zabezpieczenia?

Najłatwiej zamontować akcesoria przeciwśnieżne równocześnie z pokryciem. Zakładanie ich na istniejące pokrycie wiąże się często z wymianą dachówek zwykłych na systemowe. Może też spowodować, że konieczny będzie demontaż pokrycia w celu zamocowania haków-wsporników. Często konieczne jest też zamocowanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (łat pośrednich). Przy rozbieraniu pokrycia istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia folii dachowej lub termoizolacji.

Główne zasady montażu zabezpieczeń przeciwśnieżnych

Nie ma polskiej normy określającej wytyczne i zasady montażu zabezpieczeń przeciwśnieżnych. Trzeba się więc kierować instrukcjami producentów. Obowiązuje przy tym jedna podstawowa zasada – nie wolno montować systemu przeciwśnieżnego tylko na jednej połaci, gdyż grozi to zaburzeniem statyki dachu. Obciążenie dachu śniegiem tylko jednej połaci niekorzystnie wpływa na konstrukcję więźby. Trzeba też pamiętać o tym, aby odstępy pomiędzy poszczególnym zamocowaniami nie przekraczały 100 cm. Najczęściej mocuje się je co 60 cm. Odległość pomiędzy elementami mocującymi powinna być mniejsza na okapie, a większa bliżej kalenicy. Śnieg pod wpływem różnicy temperatur zmienia się bowiem w lód i gromadzi na okapie. Powoduje to zwiększenie obciążenia i stąd też wymóg „gęstszego” mocowania zabezpieczeń.

Jak było kiedyś?
W przeszłości nie stosowano zabezpieczeń przeciwśnieżnych na połaci dachu. Cała konstrukcja dachowa była zaprojektowana tak, by wytrzymywała duże obciążenia śniegiem oraz niwelowała skutki jego zsuwania się z połaci. Dachy budowli mieszkalnych charakteryzowały się wydłużonymi ku dołowi połaciami dachowymi oraz nisko nadwieszonymi okapami na wysuniętych belkach podpartych niekiedy rysiami oraz długimi okapami uzyskanymi poprzez przedłużenie krokwi.
W starych domach drewnianych widoczna jest zależność kąta nachylenia połaci dachu oraz długości wysięgu okapu od sumy rocznych opadów atmosferycznych. Na Podhalu dachy miały kąt nachylenia od 48ľ do 53ľ, a wysięg okapu dachu wynosił od 75 do 100 cm. Również w Beskidzie Wysokim dachy czterospadowe osłaniały szeroką przyzbę otaczającą dom ze wszystkich stron. Obecnie z oszczędności nie projektuje się już tak długich krokwi oraz skomplikowanych połączeń ciesielskich przy okapach. Stosuje się zabezpieczenia przeciwśnieżne innego rodzaju.

Ceny najpopularniejszych zabezpieczeń przeciwśnieżnych

Płotki przeciwśnieżne
Braas
– dachówka do mocowania uchwytu płotka 66 zł/szt.
– uchwyt do płotka 28 zł/szt.
– płotek długości 3 m 106,47 zł
Euronit
– dachówka metalowa z uchwytem do płotka 84,74 zł/szt.
– płotek długości 3 m 115,56 zł
Mój Dom
– wspornik do płotka od 9,30 do 13,80 zł/szt.
– płotek długości 1,5 m 28,50 zł/szt., długości 2 m 45,00 zł/szt.
Pro Dach
– wspornik do płotka 11,77 zł/szt.
– płotek długości 2 m 40,66 zł, długości 3 m 58 zł
Röben
– płotek długości 2 m 89 zł, długości 3 m 134 zł
Ruppceramika
– aluminiowa dachówka do mocowania uchwytu płotka 85 zł/szt.
– uchwyt płotka 27,93 zł/szt.
– płotek długości 3 m 106,47 zł/szt.
Koramic
– wspornik płotka 12 zł/szt.
– płotek długości 2 m 30 zł/szt., długości 3 m 45 zł/szt.

Rozpruwacze śniegu
Euronit 7,38 zł/szt.
Mój Dom 3,50 zł/szt.
Pro Dach 9,18 zł/szt.
Koramic od 9 do 12 zł/szt.

Dachówki z uchwytem na bal przeciwśnieżny

Braas
– dachówka do mocowania uchwytu 66 zł/szt.
– uchwyt 28 zł/szt.
Euronit
– dachówka z uchwytem 88,28 zł/szt.
Ruppceramika
– dachówka do mocowania uchwytu 85 zł/szt.
– uchwyt 27,93 zł/szt.

Dachówki ze stoperem przeciwśnieżnym
Braas – cementowa 11,30 zł/szt.
Euronit – cementowa 11,13 zł/szt.
Pro Dach – cementowa 10,91 zł/szt.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi