10 zasad układania dachówek bitumicznychDachówki bitumiczne mają wiele zalet: są lekkie, trwałe, można je układać na dachu o skomplikowanym kształcie. Ich ułożenie jest łatwe i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Produkowane są w wielu kolorach i różnorodnych kształtach.

Dachówki bitumiczne popularnie nazywane gontem bitumicznym układa się na dachach o kącie nachylenia od 15° do 75°, choć niektóre firmy dopuszczają spadek w zakresie od 11° do 85°. Prace dekarskie można wykonywać, gdy jest odpowiednia pogoda: temperatura powyżej 5°C, brak rosy, deszczu, śniegu i silnego wiatru.

Do ułożenia dachówek bitumicznych potrzebne są: zszywacz lub młotek, szczotka dekarska, miarka, poziomnica, nóż lub nożyce dekarskie, listwa do docinania, szpachelka, klej lub kociołek do podgrzania lepiku.

1. Kolejność robót
Przed ułożeniem dachówek należy: przygotować podłoże, przybić deski okapowe i szczytowe, wykonać obróbki blacharskie wzdłuż okapu, krawędzi i kominów oraz położyć papę podkładową. Należy zamocować wszystkie akcesoria - kominki wentylacyjne, odpowietrzniki oraz rynny albo przynajmniej haki do ich zawieszenia. Jeżeli na obróbki będzie użyta blacha stalowa, należy ją zagruntować; umożliwi to przyklejenie się do niej dachówek. Można to zrobić emulsją anionową lub innym roztworem gruntującym do blachy stalowej. Układanie dachówki bitumicznej zaczyna się od linii okapu ku kalenicy. Dopiero po ułożeniu dachówek na wszystkich połaciach wykonuje się obróbki kalenic i grzbietów. Położenie gontu powinno być ostatnią czynnością wykonywaną na dachu.
Układanie zaczyna się od okapu.
Autor: Ewa Trusewicz

2. Wentylacja połaci

Pomiędzy ociepleniem a podłożem trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną, umożliwi ona odprowadzenie wilgoci spod poszycia. W przeciwnym razie wykraplająca się na spodzie desek albo sklejki para wodna spowoduje niszczenie podłoża i zamakanie izolacji termicznej. Odprowadzenie wilgoci ze szczeliny wentylacyjnej umożliwiają wywietrzniki kalenicowe i stosowane miejscowo wywietrzniki połaciowe. Najwydajniejsza jest wentylacja kalenicowa. Może być stosowana na całej długości kalenicy albo na jej fragmentach.
Wywietrznik kalenicowy umożliwia wylot powietrza.
Autor: Ewa Trusewicz

3. Podłoże – deski albo sklejka
Podłoże pod gonty musi być płaskie i równe, umożliwiające mechaniczne mocowanie dachówki, o wilgotności mniejszej niż 21%. Mogą to być deski niestrugane, obrzynane, o grubości (zależnie od rozstawu krokwi) 1,9-2,5 cm i szerokości 12-32 cm. Im węższe deski, tym lepsze, bo takie nie powinny klawiszować i wypaczać się; szerokość optymalna to 15 cm.
Lepsze, ale droższe są deski łączone na pióro i wpust. Deski muszą być zaimpregnowane środkiem grzybo-bójczym i ognioochronnym.
Podłożem może być również sklejka wodoodporna grubości minimum 9 mm albo wodoodporna płyta OSB grubości 12 mm (dla rozstawu krokwi 60 cm). Płyty należy łączyć na krokwiach. Nie powinno się układać płyt zbyt ciasno obok siebie, lecz pozostawić 1-2-milimetrową szczelinę. Stare pokrycie z papy należy oczyścić, uzupełnić ubytki, ponacinać pęcherze, przykleić brzegi i przybić części naderwane. Jeśli jest kilka warstw starego pokrycia, najlepiej je usunąć.
Podłoże pod gonty bitumiczne musi być równe.
Autor: Bohdan Ufnalewski

4. Wstępne krycie

Jeżeli nachylenie połaci dachowej jest mniejsze niż 17°, na całej powierzchni dachu trzeba ułożyć papę podkładową. Układa się ją poziomymi pasami równolegle do okapu, na około 10-centymetrowy zakład. Gdy nachylenie dachu jest większe niż 17°, wystarczy pas papy o szerokości 1 m ułożony wzdłuż wszystkich krawędzi dachu. Podkład z papy jest zawsze konieczny w koszach, układa się go wzdłuż linii kosza (pionowo).
Papę podkładową układa się równolegle do okapu.
Autor: Magdalena Kosińska

5. Sposoby mocowania
Wszystkie gonty bitumiczne przyklejają się do podłoża przez samowulkanizację, jednocześnie mocuje się je mechanicznie. Samowulkanizacja następuje pod wpływem ciepła, do rozpuszczenia kleju zazwyczaj wystarczy słoneczna pogoda.
Jeżeli gonty układane są w temperaturze poniżej 5°C albo na północnej lub zacienionej połaci, niektórzy producenci zalecają lekkie podgrzanie spodu gontu palnikiem lub dodatkowe podklejenie. Klej nanosić trzeba bardzo delikatnie, ponieważ rozgrzanie dachu pod wpływem słońca może spowodować jego nadmierne wypłynięcie i zabrudzenie (czarne smugi) powierzchni. W paczkach pasy gontów zabezpieczone są przed sklejeniem specjalną folią. W zależności od rodzaju gontów i miejsca naniesienia kleju folię tę pozostawia się lub usuwa. Jeśli gonty mają spodnią część pokrytą klejem w całości - folię trzeba zerwać. Jeżeli klej jest naniesiony miejscowo na wierzchniej stronie, wtedy folię można zostawić. Do podłoża z drewna dachówki bitumiczne przybija się za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych lub mocuje zszywkami nierdzewnymi. Zarówno gwoździe, jak i zszywki przybija się wzdłuż pasa dachówek nad linią nacięć. Zazwyczaj pas dachówek przybija się czterema gwoździami umieszczonymi 2 cm nad linią nacięć, ale przy dużym nachyleniu (50-60°) zwiększa się ich liczbę. Dodatkowe cztery gwoździe przybija się w górnej części pasa. Zszywki rozmieszcza się tak jak gwoździe, stosując zamiast gwoździa dwie zszywki.
Dachówki bitumiczne na połaci i na kalenicy można mocować zszywkami.
Autor: ITW CONSTRUCTION PRODUCTS

6. Początek – okap
Dla ułatwienia układania dachówek bitumicznych dobrze jest wyznaczyć na połaci dachowej kilka poziomych i pionowych linii pomocniczych.
Montaż rozpoczyna się od okapu - od środka długości dachu. Pas okapowy można wykonać, wykorzystując pas papy z rolki w kolorze dachówek albo pasy dachówek. Pierwszy rząd dachówek układamy, przykrywając pas okapowy. Sąsiednie pasy gontów układa się na styk i przybija nad wcięciami. Następny rząd musi nachodzić na poprzedni, tak by przykrywał mocowanie (gwóźdź lub zszywki). Rzędy układa się z przesunięciem o pół dachówki.
Kolejne rzędy dachówek należy przesuwać o pół wzoru.
Autor: Magdalena Kosińska

7. Wykonanie kosza
Najwygodniejszym i najtrwalszym sposobem wykończenia kosza jest zastosowanie blachy. Pasy dachówki ułożone na połaci zachodzą wtedy na blachę. Jeżeli nie stosuje się blachy, w koszu przykleja się pas papy podkładowej o szerokości metra. Pasy dachówek można ułożyć wtedy na trzy sposoby - docinać dachówki z obu stron (kosz „otwarty”), z jednej strony albo pasy gontu układać na przemian tak, by przeplatały się wzajemnie.
Zakończenie każdego pasa gontu powinno się znajdować 25 cm od krawędzi kosza. Pośrodku kosza trzeba zostawić około 30 cm przestrzeni bez gwoździ, by nie dziurawić tego wrażliwego na wilgoć miejsca.
Jeden ze sposobów wykonania kosza – pasy gontu docinane z jednej strony.
Autor: Ewa Trusewicz

8. Kalenica, grzbiety, komin

Na kalenicy i grzbietach można ułożyć specjalne elementy kalenicowe albo dociąć takie elementy z pasów dachówek. Tnie się wtedy pas dachówek na oddzielne elementy i wygina je do kształtu dachu; ze względów estetycznych można ułożyć podwójną warstwę.
Wokół komina układa się dodatkowo jedną warstwę papy podkładowej, na nią nakłada się obróbkę blacharską, uszczelniając ją klejem. Dachówki bitumiczne układa się do dolnego brzegu komina. Kolejne warstwy układa się tak, by zachodziły na boczne ściany komina.
Na grzbietach można ułożyć specjalne elementy kalenicowe.
Autor: Ewa Trusewicz

9. Uwaga na kolor
Wierzch gontów pokryty jest posypką mineralną. Jak każdy naturalny materiał posypka może różnić się odcieniem. Aby uniknąć łat różniących się kolorem, najlepiej wymieszać gonty z kilku paczek. Jeśli dokupujemy gont, próbujmy kupić z tej samej serii - numer serii można sprawdzić na opakowaniu. Kupując z innej - musimy się liczyć z tym, że każda partia produkcji może mieć inny odcień. Posypka to tylko kamień, który może pochodzić z innego miejsca złoża.
Niektóre rodzaje dachówek specjalnie mają zróżnicowany kolor posypki.
Autor: Piotr Mastalerz

10. Akcesoria, czyli co jeszcze kupić

Aby dobrze wykonać pokrycie z dachówki bitumicznej, potrzebne będą: blacha stalowa ocynkowana lub powlekana do wykonania obróbek, lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco lub klej, emulsja do gruntowania blachy, zszywki lub gwoździe papowe ze stali okrągłej ocynkowanej; elementy kalenicowe – końcowy, kątowy, element T i krzyżowy, a także wywietrzniki kalenicowe, połaciowe, wywiewki wentylacyjne oraz przelot antenowy.
Zamawiając akcesoria, warto kupić wywietrzniki połaciowe.
Autor: Ewa Trusewicz

Unikniesz błędów i stresów, gdy wiesz, że:

nie wolno składować dachówek bitumicznych na słońcu lub w pobliżu źródeł ciepła, bo pasy gontów posklejają się ze sobą,
- nie należy rozdzielać pasów dachówek w niskich temperaturach, bo popękają,
- można uszkodzić posypkę, gdy chodzi się po dachu (zwłaszcza gdy jest ciepło) i myje się gonty na przykład myjką ciśnieniową,
- końcówki gontów mogą lekko odstawać, nie zmienia to ich cech użytkowych - z czasem przykleją się same,
- nie można przybijać gontów zbyt mocno, bo można je przedziurawić i woda będzie przedostawać się pod pokrycie.     

JAK UKŁADAĆ DACHÓWKI BITUMICZNE

Mocowanie mechaniczne
Rozmieszczenie gwoździ przy spadku dachu do 50o-60o.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Rozmieszczenie gwoździ przy spadku większym niż 50o-60o.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Sposób wbijania gwoździ.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Sposób wbijania zszywek.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wykonanie okapu
Pas okapowy wykonany z pasów dachówek obciętych wzdłuż linii nacięć.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Pas okapowy wykonany z pasów dachówek ułożonych odwrotnie, czyli nacięciami do góry.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wykonanie kalenicy i grzbietów

Pas dachówek bitumicznych tnie się według zaznaczonych linii.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Pojedyncze elementy dogina się i układa na kalenicy lub grzbietach. Układać należy na zakład, w kierunku przeciwnym do kierunku przeważającego wiatru.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Wykonanie kosza


Kosz otwarty - z widoczną papą podkładową. Dachówki na obu połaciach docina się, pozostawiając z każdej strony 25 cm od środka kosza. Brzegi można dodatkowo podkleić.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Kosz przeplatany wykonuje się, przeciągając pasy dachówek na sąsiednią połać. Zakończenie każdego pasa przechodzącego przez kosz musi znajdować się minimum 25 cm od środka kosza.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Kosz z dachówkami docina się z jednej strony. Wszystkie pasy dachówek z jednej połaci przeciąga się na drugą połać minimum 25 cm, można dodatkowo podkleić je klejem. Na nie nachodzą dachówki z połaci sąsiedniej, te docina się przed linią środkową kosza.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi