Ciepłej wody pod dostatkiem
Chcesz wziąć gorący natrysk albo szybko i dokładnie zmyć stertę tłustych naczyń? Potrzebujesz do tego dużo ciepłej wody. Jednak często spotyka cię rozczarowanie, zwłaszcza gdy inny domownik zapragnął w tym samym czasie napełnić wannę. Możesz uniknąć takich sytuacji albo ograniczyć je do minimum, jeśli dobrze wybierzesz sposób przygotowania ciepłej wody.

Z KOTŁA

Podstawowym zadaniem kotła jest wprawdzie podgrzewanie wody na potrzeby centralnego ogrzewania, ale wystarczy kupić kocioł tak zwany dwufunkcyjny albo do jednofunkcyjnego podłączyć zasobnik, aby rozwiązać problem podgrzewania wody użytkowej.
Jeśli tylko mamy dostęp do sieci gazowej, najrozsądniej jest podgrzewać wodę właśnie za pomocą urządzenia gazowego. Z dwóch powodów: po pierwsze - komfortu, po drugie - stosunkowo niedrogiej eksploatacji.
Wybierając prysznic zamiast wanny, oszczędzasz wodę - podczas dziesięciominutowej kąpieli pod prysznicem zużyjesz około 50 l wody.
Autor: ORAS OLESNO
Z baterii nad umywalką wypływa około 5 l wody na minutę. Umycie rąk oznacza zużycie 10-15 l ciepłej wody.
Autor: ORAS OLESNO

Kotły dwufunkcyjne
Kocioł dwufunkcyjny podgrzewa wodę w sposób przepływowy (tak jak przepływowe podgrzewacze gazowe czy elektryczne), to znaczy proces podgrzewania rozpoczyna się w chwili odkręcania kranu z ciepłą wodą. I jak zwykle w urządzeniach przepływowych trzeba się liczyć z tym, że:
- na podgrzanie wody do żądanej temperatury trzeba trochę poczekać (niekiedy nawet pół minuty),
- nawet minimalny pobór wody uruchamia kocioł, a więc i pobór energii (wyjątek stanowią kotły dwufunkcyjne z wbudowanym zasobnikiem),
- korzystanie z wody w kilku miejscach jednocześnie powoduje, że w części z nich strumień jest ograniczony,
- urządzenie powinno się zainstalować możliwie najbliżej wanny lub natrysku (w tych miejscach potrzeba najwięcej wody), aby niepotrzebnie nie wydłużać oczekiwania na ciepłą wodę.

Uwaga! Przeciętna czteroosobowa rodzina korzysta z ciepłej wody co najmniej 12 razy w ciągu doby. Jeśli po odkręceniu kranu oczekiwanie na wodę o żądanej temperaturze trwa około 30 sekund, w ciągu całego dnia niepotrzebnie wylewa się do kanalizacji około 50 litrów wody.

Uwaga! Do kotłów dwufunkcyjnych zwykle nie można podłączyć przewodu cyrkulacyjnego, który zapewnia stały niewielki przepływ ciepłej wody w instalacji, dzięki czemu woda o żądanej temperaturze wypływa zaraz po odkręceniu kranu.

Ten kocioł dwufunkcyjny wyróżnia spośród innych urządzeń dwufunkcyjnych możliwość podłączenia cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
Autor: JUNKERS
Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem zapewnia komfort korzystania z ciepłej wody, ale jego zainstalowanie wymaga dużo miejsca.
Autor: VAILLANT

Kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem
Zasobnik, dzięki któremu kocioł jednofunkcyjny może na przekór swojej nazwie pełnić także drugą funkcję – podgrzewać wodę – to dobrze zaizolowany zbiornik stalowy z wężownicą, do której doprowadzona jest gorąca woda z kotła.
Zasobnik może mieć pojemność od kilkudziesięciu do kilkuset litrów, zależnie od zapotrzebowania na ciepłą wodę.
Korzystanie z ciepłej wody przygotowywanej przez kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem można uznać za komfortowe, bo:
- łatwo uzyskać stały strumień wody o stabilnej temperaturze albo wodę o żądanej temperaturze,
- domownicy mogą jednocześnie korzystać z kilku punktów poboru wody, a mimo to jej strumień i temperatura pozostają niezmienne,
- można podłączyć do kotła przewód cyrkulacyjny, aby natychmiast po odkręceniu dowolnego kranu płynęła z niego ciepła woda,
- kocioł nie włącza się, gdy pobór wody jest niewielki, na przykład tylko do mycia rąk; woda jest wtedy pobierana z zasobnika.

Ale nie ma nic za darmo:
- do zainstalowania zasobnika potrzeba co najmniej drugie tyle miejsca, ile zajmuje kocioł; zasobnik jest zwykle stojący,
- instalacja jest bardziej skomplikowana, a więc i droższa niż do kotłów dwufunkcyjnych,
- kocioł jest zazwyczaj również droższy,
- są straty ciepła, ponieważ woda w zasobniku stygnie nawet wtedy, gdy jest dobrze zaizolowany.

Uwaga! Moc kotła współpracującego z zasobnikiem dobiera się na podstawie strat cieplnych budynku, a więc na potrzeby c.o. Nie zwiększa się jej ze względu na przygotowanie ciepłej wody. Moc nie powinna być większa niż maksymalne zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania wody w zasobniku (zazwyczaj jest mniejsza). Ale gdy różnica między zapotrzebowaniem ciepła do ogrzewania a ciepła do podgrzewania wody w zasobniku jest bardzo duża (mały i ciepły dom, za to duży zasobnik), wydłuża się czas podgrzewania wody.

Dwufunkcyjny, a jednak z zasobnikiem
Niektóre kotły dwufunkcyjne są wyposażone w niewielkie, czasem kilku-, a nieraz nawet kilkudziesięciolitrowe zasobniki. Takie kotły nazywane są dwufunkcyjnymi z zasobnikiem.
Jeśli zapotrzebowanie na wodę jest nieduże, w pierwszej kolejności woda jest pobierana z zasobnika, więc nie trzeba na nią długo czekać. Przy większym poborze jest przygotowywana w sposób przepływowy

Na gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy...
Przygotowywanie ciepłej wody w kotle nie jest zarezerwowane tylko dla tych, którzy mają dostęp do sieci gazowej. Większość firm produkujących kotły na gaz oferuje podobne urządzenia zasilane gazem płynnym. Wprawdzie jest on droższy od ziemnego, ale za to można z niego korzystać tam, gdzie nie ma sieci gazowej lub wybudowanie przyłącza jest nieopłacalne albo przekracza możliwości finansowe inwestora.
Jeśli z jakichś powodów (na przykład braku miejsca na ustawienie zbiornika z gazem albo na kotłownię, która musi znajdować się powyżej poziomu terenu) nie odpowiada nam kocioł zasilany gazem płynnym, możemy kupić podobne urządzenie na olej opałowy, niestety zwykle droższe od gazowego.
Rodzaj paliwa nie będzie miał  wpływu na wygodę korzystania z ciepłej wody, a jedynie na koszty jej przygotowania. Najmniej na podgrzanie wody wydadzą posiadacze kotłów na gaz ziemny, najwięcej - właściciele kotłów zasilanych gazem płynnym.
W innej sytuacji są posiadacze kotłów na paliwa stałe, które zazwyczaj produkowane są w wersji jednofunkcyjnej. Do takiego kotła także można podłączyć zasobnik z wężownicą zasilaną gorącą wodą z kotła i w ten sposób podgrzewać wodę użytkową, ale mało kto się jednak na to decyduje. Kotłów na paliwo stałe najczęściej nie używa się poza sezonem grzewczym, a wodę podgrzewa w podgrzewaczach elektrycznych.
Z PODGRZEWACZA Podgrzewacze to urządzenia specjalnie przeznaczone do podgrzewania wody. Mogą być przepływowe lub pojemnościowe, zasilane gazem (ziemnym lub płynnym) albo energią elektryczną.
Podgrzewacze gazowe

Podgrzewacze gazowe rzadko montuje się w nowo budowanych domach jednorodzinnych. Inwestorzy zwykle wybierają wtedy kotły, które jednocześnie ogrzewają dom i przygotowują c.w.u. Kiedyś jednak były chętnie stosowane do podgrzewania wody, na przykład w domach lub mieszkaniach ogrzewanych ciepłem z sieci lub kotłowni osiedlowych. Wiele z nich nadaje się już dziś do wymiany na nowe urządzenia tego typu o większej sprawności i dające większy komfort korzystania z ciepłej wody.


Podgrzewacz przepływowy dobrze jest zamontować w łazience, aby odległość do punktów poboru wody była możliwie nieduża.
Autor: JUNKERS
Jeśli podgrzewacz będzie wisiał bezpośrednio nad zlewem, może mieć własną wylewkę i nie trzeba już wtedy instalować baterii przy zlewozmywaku.
Autor: VAILLANT
Gazowy pojemnościowy podgrzewacz może zaopatrywać w ciepłą wodę wszystkie punkty poboru wody, ale zajmuje sporo miejsca i musi być podobnie jak kocioł podłączony do przewodu spalinowego.
Autor: VAILLANT

PrzepływowePodgrzewają wodę tylko wtedy, gdy z niej korzystamy: rozpoczynają podgrzewanie po odkręceniu kranu z ciepłą wodą, kończą w chwili ustania przepływu. Palnik włącza się dopiero przy pewnym minimalnym ciśnieniu wody dopływającej do podgrzewacza.
Podgrzewacze o mocy 17-18 kW są w stanie przygotować w ciągu minuty około 8 l wody o temperaturze około 40°C, co wystarcza do jednoczesnego korzystania z umywalki i zlewozmywaka lub tylko do kąpieli pod natryskiem. Napełnianie wanny (około 100 l) trwałoby, jak łatwo obliczyć, około 12 minut, ale - uwaga - pod warunkiem że ciepła woda nie będzie w tym czasie pobierana w żadnym innym kranie zasilanym z tego urządzenia. Aby jeden z domowników mógł brać kąpiel, a drugi w tym czasie zmywać, potrzebny jest podgrzewacz o większej mocy - około 23-24 kW.

Uwaga! W urządzeniach z ręczną regulacją moc cieplną zmienia się pokrętłem (zwykle w zakresie 50-100%). Jeśli zależy nam na obfitym strumieniu, musimy się pogodzić z tym, że woda nie będzie bardzo gorąca, i odwrotnie - gdy potrzebujemy wody o wysokiej temperaturze, musimy ograniczyć strumień. W podgrzewaczach z regulacją automatyczną wielkość płomienia gazu podgrzewającego wodę samoczynnie dostosowuje się do wielkości strumienia.

Komfort korzystania z gazowego podgrzewacza przepływowego zależy od:
- minimalnego ciśnienia, przy którym się załącza - w niektórych jest to już 0,01 MPa, w innych dopiero 0,5 MPa,
- sposobu regulacji (ręczna albo automatyczna),
- mocy - im jest większa, tym podgrzewacz ma większą wydajność.

Pojemnościowe
Podgrzewają i magazynują wodę. Są dobrze zaizolowane, aby woda w nich nie stygła. Pozwalają na równoczesne korzystanie z kilku punktów czerpalnych. Temperaturę wody w zbiorniku można ustawić w granicach 35-80°C, ale ze względu na niebezpieczeństwo poparzenia nie powinna ona przekraczać 60°C.
Do większości podgrzewaczy pojemnościowych można podłączyć przewód cyrkulacyjny. Jeśli nie mają przewodu cyrkulacyjnego, trzeba je montować możliwie najbliżej punktów czerpalnych.

O komforcie korzystania z podgrzewacza pojemnościowego decydują:
- jego pojemność. W domach jednorodzinnych zwykle instaluje się urządzenia 100-200-litrowe,
- moc - najczęściej 5-10 kW,
- wydajność wody o określonej temperaturze; im jest wyższa, tym lepiej,
- czas podgrzewania całej objętości wody w zbiorniku do żądanej temperatury - odwrotnie; im krótszy, tym lepszy.

Wahania temperatury...Kupując podgrzewacz przepływowy, powinieneś być przygotowany na wahania temperatury wody wypływającej z kranu w sytuacji, gdy z ciepłej wody korzysta jednocześnie kilku domowników. Nieprzyjemnie może być zwłaszcza pod prysznicem, gdy nagle na plecy poleci za ciepła albo za zimna woda. Można się przed tym zabezpieczyć, montując w kabinie baterię termostatyczną.

...i oczekiwanie na ciepłą wodę

O komforcie korzystania z podgrzewacza przepływowego w pewnym stopniu decyduje także miejsce jego zainstalowania. Jeśli jest oddalony od punktu czerpalnego (kranu, który zasila), po odkręceniu wody trzeba czekać, aż z rur spłynie zimna woda i ustali się żądana temperatura.

Zależy ci na komfortowym korzystaniu z ciepłej wody?
Jeśli:
- twoja rodzina składa się z czterech lub więcej osób,
- masz duży (a zwłaszcza rozległy) dom,
- w domu są więcej niż dwie łazienki,wybierz koniecznie podgrzewacz pojemnościowy;
Jeśli:
- masz niewielki dom,
- mieszkają w nim 2-3 osoby,
- łazienka jest blisko kuchni, możesz z powodzeniem zdecydować się na podgrzewacz przepływowy.

Podgrzewanie wody gazem – ile kosztuje?
Czteroosobowa rodzina zużywa do podgrzewania wody około 450 m3 gazu w ciągu roku. Średnia cena 1 m3 gazu (uwzględniająca opłaty: za zużycie, abonamentową oraz przesyłową stałą i zmienną) wynosi około 1,10 zł/m3. Roczny koszt przygotowania ciepłej wody za pomocą podgrzewacza gazowego wyniesie więc około 500 zł (450 m3 x 1,10 zł = 495 zł).

Pamiętaj! Podgrzewaczy gazowych dotyczą te same zasady montażu co kotłów gazowych, a więc muszą być wyposażone w oddzielny przewód spalinowy odprowadzający spaliny ponad dach, można je instalować tylko w pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,2 m nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi i wyposażonych w wentylację grawitacyjną zapewniającą wymianę powietrza zgodną z Polską Normą.

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Podgrzewacze elektryczne

Są równie komfortowe, ale droższe w eksploatacji od gazowych. Mimo to są bardzo popularne ze względu na powszechny dostęp do energii elektrycznej.

Przepływowe
Montuje się w instalacjach zasilanych z wodociągu lub własnego ujęcia wyposażonych w hydrofor. Jeśli w instalacji z hydroforem ciśnienie wody się waha, temperatura ciepłej wody może również się zmieniać.

O komforcie korzystania z podgrzewacza przepływowego decydują:
- moc - im większa, tym lepiej,
- temperatura dopływającej do niego zimnej wody (wyższa latem, niższa - zimą) - im cieplejsza, tym więcej jej może podgrzać,
- końcowa temperatura ciepłej wody - im cieplejszej wody potrzebujesz, tym otrzymasz mniejszy strumień.

Podgrzewacze wielopunktowe muszą mieć moc co najmniej kilkunastu kilowatów, jednak i wtedy jednoczesne korzystanie z kilku kranów (zwłaszcza kąpiel i zmywanie w tym samym czasie) może nie być w pełni komfortowe. Nowoczesne urządzenia tego typu są zwykle wyposażone w elektroniczne układy do sterowania mocą i strumieniem ciepłej wody.

Punkty poboru wody leżące blisko siebie można zaopatrywać centralnie - z jednego wielopunktowego podgrzewacza przepływowego...
Autor: KOSPEL
...oddalone - lepiej wyposażyć w osobne podgrzewacze, tak zwane jednopunktowe.
Autor: FORMASTER

Pojemnościowe
Tak jak podgrzewacze przepływowe, mogą one obsługiwać jeden punkt poboru wody (są wtedy bezciśnieniowe) lub wiele punktów (ciśnieniowe).
Podgrzewacze ciśnieniowe dostarczają ciepłą wodę do kilku kranów jednocześnie. Mogą być zasilane zimną wodą z sieci lub z własnego ujęcia (wyposażonego w hydrofor). Do niektórych można podłączyć przewód cyrkulacyjny.

O jakości korzystania z elektrycznych podgrzewaczy pojemnościowych decydują ich pojemność i moc, a dokładniej relacja między nimi. Im większa moc, a mniejsza pojemność, tym szybciej można ogrzać całą zgromadzoną w podgrzewaczu wodę do żądanej temperatury (maksymalna wynosi zazwyczaj 80°C).
Elektryczne podgrzewacze pojemnościowe przygotowujące ciepłą wodę dla całego domu (wszystkich punktów poboru) powinny mieć pojemność, podobnie jak gazowe, od 100 do 200 l, zależnie od wielkości domu, liczby domowników i ich przyzwyczajeń.
Mały jednopunktowy podgrzewacz pojemnościowy można umieścić na przykład w szafce pod zlewozmywakiem...
Autor: ATLANTIC
...duży, wielopunktowy raczej trudno ukryć.
Autor: ATLANTIC

Drugą taryfą taniej
Opłaty za prąd do podgrzewania wody mogą być niższe bez uszczerbku dla komfortu, jeśli zastosuje się urządzenia tak zwane dwuzakresowe, które podgrzewają wodę głównie w nocy, korzystając z tańszej (drugiej) taryfy. Jeśli w ciągu dnia zabraknie ciepłej wody, włącza się grzałka o dużej mocy, która szybko podgrzewa potrzebną ilość wody.

Dla oszczędnychNiektóre elektryczne podgrzewacze pojemnościowe mają oprócz grzałki elektrycznej wężownicę, którą można zimą zasilać gorącą wodą z instalacji centralnego ogrzewania. Grzałki elektrycznej używa się wtedy tylko latem albo podczas dużego poboru wody. Takie rozwiązanie obniża koszty przygotowania ciepłej wody.

Jednopunktowe podgrzewacze elektryczne
Mogą być zarówno przepływowe, jak i pojemnościowe, ale zawsze obsługują jeden kran, dlatego montuje się je bezpośrednio w jego pobliżu. Współpracują zwykle ze specjalną armaturą sprzedawaną w komplecie z urządzeniem.

- Przepływowe mają moc najczęściej 3-5 kW, stąd i wydajność c.w.u. nie jest oszałamiająca, zwykle nie przekracza 3 l/min. Regulacja temperatury wody w podgrzewaczach jednopunktowych odbywa się hydraulicznie, to znaczy poprzez zmianę wielkości strumienia. Wyższa temperatura to mniejszy strumień i odwrotnie. Podgrzewacze przepływowe o mocy większej niż 6 kW mają wprawdzie lepsze parametry użytkowe (wydajność ciepłej wody, temperaturę końcową) niż urządzenia o mniejszej mocy, ale muszą być podłączone do trójfazowej instalacji elektrycznej. W nowym domu wystarczy to wcześniej zaplanować i poprowadzić taką instalację, w istniejącym - trzeba sprawdzić, zanim kupi się podgrzewacz.

Uwaga! Przyjmuje się, że minimum komfortu przy korzystaniu z umywalki lub zlewozmywaka zapewnia strumień ciepłej wody o wydajności 5 l/min, pod prysznicem zużywa się w tym czasie co najmniej 6 l wody.

- Podgrzewacze pojemnościowe (bezciśnieniowe) mają niewielkie 5-15-litrowe zbiorniki, które montuje się bezpośrednio nad lub pod przyborem sanitarnym, do którego dostarczają ciepłą wodę. Do kranu przy umywalce, gdzie z ciepłej wody korzysta się często, ale w niewielkich ilościach, taka pojemność jest zupełnie wystarczająca. Wygodny jest również taki podgrzewacz w kuchni, ale jeśli chce się zrobić większe zmywanie (na przykład po rodzinnym obiedzie), bezpieczniej jest nalać wody do miski lub komory zlewozmywaka, aby nie kończyć zmywania w zimnej wodzie (do jednego zmywania potrzeba średnio około 20 l ciepłej wody, czyli objętość dwóch komór zlewozmywaka).

Uwaga – Legionella!
W elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych występuje zjawisko temperaturowego rozwarstwienia wody. Gorąca pobierana jest z góry, na dole – poniżej grzałek elektrycznych - gromadzi się letnia, o temperaturze 30-40°C. W takich warunkach bardzo szybko rozmnażają się niektóre szczepy bakterii, na przykład bakterie Legionella wywołujące nietypowe zapalenie płuc. Dlatego od czasu do czasu powinno się nastawić temperaturę wody w zbiorniku na wartość maksymalną i w ten sposób odkazić podgrzewacz i wodę. Zbiorniki dwupłaszczowe nie wymagają takich zabiegów.

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

ZE ŹRÓDEŁ NIEKONWENCJONALNYCH Zanieczyszczenie środowiska oraz rosnące ceny energii skłaniają coraz większą liczbę inwestorów do wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł ciepła - pomp ciepła i systemów solarnych - także do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Pompa ciepła
Przekazuje energię ze środowiska naturalnego - wody, powietrza lub ziemi - do instalacji grzewczych. Jest to możliwe dzięki dostarczeniu energii elektrycznej do pompy ciepła.
Ze względu na wysokie koszty inwestycyjne pomp ciepła nie stosuje się wyłącznie do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej. Podgrzewanie wody zawsze idzie w parze z instalacją centralnego ogrzewania - zasobnik ciepłej wody zasilany jest wodą grzewczą. Temperatura wody grzewczej jest niższa niż w tradycyjnych układach z kotłem. Im mniejsza różnica temperatury między środowiskiem naturalnym a instalacją, tym układ z pompą jest efektywniejszy. Dlatego temperatura wody zasilającej centralne ogrzewanie i zasobnik nie przekracza zwykle 55°C. Oznacza to, że woda w zasobniku podgrzewa się do około 45°C. Żeby uzyskać odpowiednią ilość wody, trzeba stosować zasobniki większe niż w tradycyjnych instalacjach i o bardziej rozbudowanej powierzchni wymiany ciepła.

Uwaga! Czteroosobowa rodzina, której wystarcza 160-200-litrowy zasobnik współpracujący z kotłem gazowym, do instalacji z pompą ciepła potrzebuje zasobnika o pojemności 300 l, aby mieć podobny komfort korzystania z ciepłej wody.

Uzyskanie wyższej temperatury wymaga zastosowania dodatkowo grzałki elektrycznej. Układ z pompą ciepła można wspomóc instalacją solarną (o pompach ciepła czytaj też na s. 100).

Pompa ciepła wyglądem przypomina kocioł stojący; połączony do niej zasobnik także nie rożni się niczym - poza wielkością - od zasobników współpracujących z kotłami.
Autor: ECOTHERM
Aby maksymalnie wykorzystać energię słoneczną, kolektor trzeba umieścić na dachu w taki sposób, aby słońce padało na niego co najmniej 6 godzin w ciągu dnia, najlepiej prostopadle.
Autor: Katarzyna Golańska-Hojnowska

Jeśli wybierzesz pompę ciepła:
- niewiele zapłacisz za podgrzewanie wody, ale pod warunkiem że wcześniej sporo zainwestujesz,
- będzie ci potrzebny większy zasobnik c.w.u. niż w układach z kotłem,
- wodę trzeba będzie dodatkowo podgrzewać grzałką elektryczną, aby osiągnęła temperaturę wyższą niż 45°C.

Jak obliczyć dobowe zapotrzebowaniena ciepłą wodę?

Jedna osoba oszczędnie korzystająca z ciepłej wody potrzebuje jej 60 l dziennie. Czteroosobowa rodzina zużyje więc w ciągu doby 60 x 4 = 240 l wody.

System solarny
To inaczej instalacja z kolektorem słonecznym, która w naszym klimacie od kwietnia do października może w około 60% zaspokoić potrzeby związane z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Aby warunki atmosferyczne bezpośrednio nie miały wpływu na komfort zaopatrzenia w ciepłą wodę, układy solarne wspomaga się dodatkowymi podgrzewaczami, na przykład pompami ciepła, albo tradycyjnymi kotłami.

Jeśli zdecydujesz się na kolektor, pamiętaj:
- najlepiej umieścić go na południowej połaci pochyłego dachu,
- do przygotowania ciepłej wody dla czteroosobowej rodziny potrzebny jest kolektor o powierzchni co najmniej 5 m2,
- możesz wybrać kolektor płaski cieczowy, ale lepiej zdecyduj się na próżniowy, bo ma wyższą sprawność - przy gorszej pogodzie „wyciśnie” więcej ciepła,
- zasobnik zasilany przez kolektor słoneczny powinien mieć pojemność co najmniej równą dobowemu zapotrzebowaniu na ciepłą wodę w domu. Im większy zasobnik, tym większy komfort korzystania z ciepłej wody.

Uwaga! Dach, na którym będzie zainstalowany kolektor, musi mieć odpowiednią wytrzymałość, aby udźwignąć dodatkowy ciężar. Każdy metr kwadratowy kolektora to dodatkowe 35 kg obciążenia dla konstrukcji dachu.
Instalacja c.o. i do przygotowania ciepłej wody użytkowej zasilana pompą ciepła z układem dwóch studni - czerpalnej i zrzutowej.
Autor: VIESSMANN
 
Do podgrzewania ciepłej wody przez cały rok z użyciem kolektora najczęściej stosuje się układy z dwustrefowymi zasobnikami.
Autor: VIESSMANN

Inne, rzadziej stosowane sposoby podgrzewania wody z użyciem kolektora
Układ z szybkim dogrzewaniem ciepłej wody.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Układ z dodatkowym zasobnikiem akumulacyjnym.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Prosty układ do sezonowego przygotowania ciepłej wody.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi