Co z ulgą po zakończeniu oszczędzania?W 2002 r. zakończę oszczędzanie w kasie mieszkaniowej. Za pieniądze tam zgromadzone i kredyt kontraktowy z kasy rozpocznę budowę domu. Czy będę mieć prawo do kontynuowania odliczeń od podatku?
Nie, korzystanie z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej nie skutkuje nabyciem praw do korzystania z ulgi z tytułu poniesienia wydatków na inne cele mieszkaniowe. Potwierdza to interpretacja Ministerstwa Finansów z 12 grudnia 2001 r. (nr PB5/RB-033-192-99/01/2440).
Przypomnijmy, że mocą ustawy z 21 listopada 2001 r. zlikwidowano ulgi budowlane. Przepisy przejściowe nowelizacji honorują jednak przywileje podatników, którzy nabyli prawo do korzystania z ulgi w latach poprzednich. Z odliczenia mogą więc nadal korzystać osoby oszczędzające w kasie mieszkaniowej - przez okres ustalony w umowie z kasą i określony przed 1 stycznia 2002 r. (czas oszczędzania nie jest ustawowo ograniczony).
Podatnik, który rozpoczął oszczędzanie w kasie mieszkaniowej przed 1 stycznia 2002 r., nabył prawo do odliczeń mieszczących się w limicie dużej ulgi budowlanej. Jeżeli jednak podatnik nie wykorzysta całego limitu ulgi, oszczędzając w kasie, rozpoczęcie po 1 stycznia 2002 r. nowej inwestycji mieszkaniowej nie da mu prawa do kontynuacji ulgi. W związku z tym podatnik, który chce maksymalnie wykorzystać limit odliczenia, powinien wpłacić do kasy odpowiednio wysoką kwotę - ale uwaga! - dopiero po podpisaniu z kasą aneksu do umowy, w którym zostanie ustalona nowa, wyższa rata wpłaty.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 3 nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 21.11.2001 r. (Dz. U. nr 134, poz. 1509)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi