Czy dom letniskowy trzeba zgłosić do użytkowania?
Zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym projektem wybudowałem domek letniskowy. Czy po wybudowaniu takiego domku muszę zgłosić go w urzędzie w celu odbioru?

Oczywiście. Jeśli na wzniesienie jakiegoś obiektu jest wymagane pozwolenie na budowę, to do użytkowania takiego obiektu można przystąpić dopiero po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy (po tzw. zgłoszeniu do użytkowania lub odbioru). Zawiadomienie składa się w tym urzędzie, który wydał pozwolenie na budowę. Budynek można zacząć użytkować, jeśli urząd w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi