Czy dylatacja jest konieczna?Chciałbym zainstalować wodne ogrzewanie podłogowe na parterze mojego domu. Instalator wspomniał o konieczności zrobienia dylatacji. Czy jest to konieczne i czy przypadkiem nie zaburzy estetyki wnętrza?

Jastrych, który przykrywa rury z wodą ułożone na izolacji, stanowi płytę grzewczą ogrzewania podłogowego. Pod wpływem zmian temperatury płyta rozgrzewa się i kurczy. Współczynnik rozszerzalności cieplnej jastrychu wynosi 0,012 mm/(m·K). Oznacza to, że płyta o długości około 8 m podgrzana do temperatury od 8 do 40°C wydłuży się o 4 mm. Płyta rozszerza się we wszystkich kierunkach, ale nierównomiernie. Zadaniem taśmy brzegowej jest przejęcie tych wydłużeń i tym samym zabezpieczenie płyty grzewczej przed uszkodzeniem (popękaniem lub odkształceniem). Na zniszczenie narażone są również rury ogrzewania podłogowego.
Dylatację trzeba koniecznie zrobić w drzwiach. Powinna przebiegać na linii zamkniętego skrzydła drzwiowego, by po jego zamknięciu nie było widać miejsca łączenia wykładziny podłogowej.
Dylatacje potrzebne są także w innych miejscach. Powierzchnię podłogi trzeba podzielić, gdy:
- przekracza 40 m2,
- jeden z boków płyty grzewczej jest dłuższy niż 8 m,
- stosunek długości boków jest większy niż 1:2,
- pomieszczenie ma złożony kształt.
Ważny jest sposób wykonania dylatacji. Płyty jastrychu muszą być przedzielone na całej wysokości. Dylatacja powinna sięgać od izolacji termicznej po warstwę wykończeniową podłogi. W posadzce wykonanej z płytek ceramicznych taśmę dylatacyjną przycina się po ułożeniu płytek. Fugę dylatacyjną – podobnie jak pozostałe – wypełnia się materiałem trwale plastycznym, na przykład silikonem. Elementami ochronnymi powinno się także zabezpieczyć rury grzejne, aby przesuwające się płyty ich nie uszkodziły.
Przebieg dylatacji powinien ustalić inwestor wraz z instalatorem i posadzkarzem, żeby odpowiednio dobrać wzór płytek oraz sposób ich ułożenia. Dylatacja wygląda niekorzystnie, gdy płytki są układane w karo.
Niektóre firmy mają w ofercie specjalne zestawy dylatacyjne – profile, taśmy oraz rury ochronne.

Zestawy dylatacyjne umożliwiają prawidłowe wykonanie dylatacji.
Autor: PURMO
Rury grzewcze przechodzące przez dylatację trzeba prowadzić w rurach osłonowych.
Autor: PURMO

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi