Czy kredyt na dokończenie budowy daje prawo do nowej ulgi?Zamierzam kupić dom w stanie surowym (jego budowa rozpoczęła się w 2001 r.). Na dokończenie budowy zaciągnę kredyt hipoteczny w wysokości 150 000 zł. Czy będę mieć prawo do odpisywania od dochodu odsetek od tego kredytu? Nadmieniam, że dotąd nie korzystałam z ulg budowlanych.
Tak. Zgodnie z art. 26b dodanym (od 1 stycznia 2002 r.) do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej między innymi z budową domu. Ustawa nie nakazuje, aby inwestycja była od początku prowadzona przez tego samego podatnika. Równie dobrze może to być kontynuacja budowy nabytej od poprzedniego inwestora.
Prawo do nowej ulgi będzie zatem przysługiwać nabywcy rozpoczętej budowy - ale tylko wtedy, gdy spełni on pozostałe ustawowe warunki. Przede wszystkim istotny jest warunek, że inwestycja musi być zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano pozwolenie na budowę. Wydaje się, że w przedstawionej sytuacji termin trzech lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym na podatnika przepisano pozwolenie na budowę (wydane na poprzedniego inwestora).
Zasady korzystania z nowej ulgi omówiliśmy w poradniku Nowa ulga dla budujących dołączonym do Muratora 3/2002.

Podstawa prawna: nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 21.11.2001 r. (Dz. U. nr 134, poz. 1509)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi