Czy trzeba pomniejszyć nową ulgę?W 2001 r. sprzedałem mieszkanie i uzyskałem zwolnienie z 10-procentowego podatku od sprzedaży, składając oświadczenie, że uzyskane pieniądze wydam w ciągu dwóch lat na budowę własnego domu jednorodzinnego. W tym roku rozpocząłem budowę i zaciągnąłem kredyt budowlany (pieniędzy z mieszkania jest za mało). Zamierzam korzystać z nowej ulgi polegającej na odpisywaniu od dochodu odsetek od kredytu. Czy nową ulgę będę musiał pomniejszyć o uzyskane zwolnienie z podatku od sprzedaży mieszkania - tak jak to było ze starą ulgą budowlaną?

Faktycznie, przepis art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r. nakazywał pomniejszyć kwotę przysługującej ulgi z tytułu między innymi budowy domu o 10% wydatków poniesionych na ten cel i pokrytych przychodami zwolnionymi z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i b) tejże ustawy. Trzeba było zatem pomniejszyć ulgę budowlaną, jeśli na budowę domu zostały przeznaczone pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania i zwolnione z podatku od zbycia pod warunkiem wydania ich w ciągu dwóch lat na cele mieszkaniowe. Przepis ten dotyczy nadal osób, które przed końcem 2001 r. nabyły prawo do zlikwidowanej ulgi i kontynuują odliczanie od podatku na starych zasadach.
Od 1 stycznia 2002 r. wymienionej regulacji nie ma już w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie więc ona miała zastosowania w sytuacji korzystania z nowej ulgi odsetkowej. Byłoby to zresztą nielogiczne, zważywszy na to, że nową ulgą premiowane jest przeznaczenie na określone cele mieszkaniowe pieniędzy uzyskanych z kredytu bankowego, a nie ze sprzedaży nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że podatnik musi w ciągu dwóch lat faktycznie wydać kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania na zadeklarowany cel – jeśli pod tym warunkiem uzyskał zwolnienie z podatku od zbycia nieruchomości.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi