Czy unieważnienie pozwolenia oznacza rozbiórkę?Właśnie kończę budowę domu, pozostały mi tylko drobne prace wykończeniowe. Tymczasem na skutek licznych interwencji sąsiada moje pozwolenie na budowę zostało unieważnione. Sąsiad straszy, że teraz będę musiał rozebrać dom. Czy to możliwe?
Raczej nie, jeżeli budynek został wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę.
Inwestor, który prowadził roboty budowlane lub wybudował obiekt budowlany na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, nawet jeśli decyzja ta została później wyeliminowana z obrotu prawnego, nie może być traktowany jako osoba dopuszczająca się samowoli budowlanej ani jako osoba, która prowadzi roboty budowlane bez pozwolenia na budowę.
Stanowisko takie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 czerwca 1998 r. (sygn. IV S.A. 1399/96). Nie ma zatem podstaw prawnych do orzekania nakazu rozbiórki obiektu wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę, choćby wadliwego. Inwestor nie może bowiem ponosić konsekwencji błędnych rozstrzygnięć organów administracji.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi