Czy warto budować oczyszczalnię?
Zamierzam niebawem rozpocząć budowę domu jednorodzinnego. Zastanawiam się jeszcze nad sposobem zagospodarowania ścieków: chciałbym wiedzieć, co się bardziej opłaca - czy zbudowanie szczelnego szamba, czy może modnej ostatnio przydomowej oczyszczalni? Czy taką oczyszczalnię można zainstalować w każdych warunkach?
Istnieje wiele różnych rozwiązań przydomowych oczyszczalni ścieków, dlatego warunki na działce nie stanowią istotnej przeszkody do wybudowania oczyszczalni.
Jeśli oczyszczone ścieki mają być odprowadzane do gruntu, najważniejsza jest jego przepuszczalność. Można ją określić, przeprowadzając test perkolacyjny lub badanie geologiczne. Jeżeli grunt okaże się nieprzepuszczalny, oczyszczone ścieki można odprowadzać do odbiornika powierzchniowego (rowu melioracyjnego, rzeki lub kanalizacji burzowej). Dopiero w przypadku braku takiego odbiornika wybudowanie przydomowej oczyszczalni nie będzie możliwe.
Opłacalność wybudowania zwykłego szamba i oczyszczalni ścieków można łatwo ocenić, porównując koszty ich budowy i eksploatacji.
Jeśli przyjmiemy, że jedna osoba zużywa w ciągu doby średnio 160 l wody (czyli „produkuje” tyle samo ścieków), możemy obliczyć, ile ścieków powstanie w ciągu roku w domu zamieszkanym przez pięcioosobową rodzinę:
5 osób x 160 l x 365 dni = 292 000 l/rok = 292 m3/rok

Szambo:

budowa – wybudowanie szczelnego szamba będzie kosztować około 5000 zł;

eksploatacja – wóz asenizacyjny jednorazowo może wywieźć około 8 m3 ścieków. W ciągu roku będzie więc musiał wykonać 36 kursów (292 m3 : 8 m3 = 36). Średni koszt wywozu to 90 zł. Roczna opłata za wywóz ścieków wyniesie:
90 zł x 36 = 3240 zł.

Ogółem w ciągu 10 lat wydamy na szambo:
10 x 3240 zł + 5000 zł = 37 200 zł.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków:
budowa – wybudowanie oczyszczalni ścieków będzie kosztowało około 9500 zł;

eksploatacja:
– bioaktywatory – 70 zł/rok,
– przegląd i czyszczenie filtra – 200 zł/rok,
– wywóz około 1 m3 osadu – 90 złotych raz na dwa lata.

Ogółem w ciągu 10 lat wydamy na oczyszczalnię:
10 x (70 zł + 200 zł) + 5 x 90 zł + 9500 zł = 12 650 zł.

Łatwo obliczyć, że budując oczyszczalnię zamiast szamba, w ciągu dziesięciu lat zaoszczędzimy:
37 200 – 12 650 = 24 550 zł.

Posiadacze szamb coraz częściej poddawani są kontroli, której celem jest sprawdzenie, czy faktycznie z odpowiednią częstotliwością opróżniają zbiorniki na ścieki. Jeśli nie mogą okazać rachunków za wywóz nieczystości, zachodzi podejrzenie, że mają nieszczelne szambo i wprowadzają nieoczyszczone ścieki wprost do gruntu. Również dlatego przydomowe oczyszczalnie stają się ze względów ekonomicznych coraz bardziej popularne.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi