Czy współwłaściciel może mnie zmusić do remontuJestem w 1/2 współwłaścicielem domu. Budynek jest stary, ale w dobrym stanie, wymaga jedynie drobnych napraw dachu, uzupełnienia tynku itp. Drugi współwłaściciel postanowił jednak zrobić kapitalny remont: wymienić dach, ocieplić budynek. Żąda, abym uczestniczył w kosztach - około 20 tys. złotych. Grozi, że jeśli się nie dołożę, to odda sprawę do sądu. Czy może wykonać ten remont bez mojej zgody i obciążyć mnie kosztami?

Wykonanie zaplanowanych przez współwłaściciela robót remontowych wykracza poza czynności zwykłego zarządu. Do ich dokonania potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W razie braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd o możliwości dokonania robót. Sąd orzeka wówczas, biorąc pod uwagę cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.
Żaden współwłaściciel, niezależnie od wielkości udziału w nieruchomości, nie może samodzielnie rozporządzać rzeczą wspólną ani dokonywać innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. W razie dokonania takich czynności bez zgody pozostałych współwłaścicieli albo bez sądowego upoważnienia, nie będzie miał prawa żądać zwrotu dokonanych wydatków.
Podstawa prawna: art. 199 Kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi