Droga dojazdowa
Chcę kupić działkę budowlaną, ale właściciel chce ją sprzedać tylko łącznie z udziałem we współwłasności drogi dojazdowej. Straszy kupujących, że jak nie wykupią drogi, to będą musieli płacić za przejazd. Czy to możliwe? Czy sprzedaż działki można uzależnić także od wykupu drogi?

Jeśli właściciel podzielił większą nieruchomość na mniejsze działki i wydzielił przy tym także drogę dojazdową, która nie ma charakteru drogi publicznej, to ma prawo zdecydować, co z nią dalej zrobi: sprzeda udziały nabywcom działek czy ustanowi dla nich służebność przejazdu.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jednym z warunków podziału nieruchomości jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej projektowanym do wydzielenia działkom gruntu. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem służebności dla wydzielonych działek budowlanych. Gmina nie ma obowiązku wykupu takiej drogi wewnętrznej, jeżeli nie została ona mocą uchwały rady gminy zakwalifikowana do jednej z kategorii dróg publicznych. Gmina nie może więc ingerować w kwestie własności lub zarządzania prywatną drogą. Wewnętrzna droga dojazdowa może stanowić współwłasność właścicieli przyległych działek (wówczas oni sami muszą ją utrzymywać w należytym stanie), może też pozostać we władaniu dotychczasowego właściciela, jednak osoby, które zechcą z niej korzystać, muszą się liczyć z koniecznością uzyskania odpłatnej służebności drogowej (czyli prawa przejazdu wydzieloną drogą). Wybór rozwiązania należy do stron transakcji (tj. obecnych właścicieli i potencjalnych nabywców), jednak w każdym wypadku będzie się to wiązało z dodatkowymi obciążeniami finansowymi dla nabywców. Oba rozwiązania są zgodne z prawem.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi