Ile kosztuje ściana? Porównanie ścian trójwarstwowychZ czego wykonać ściany? Które rozwiązanie jest najlepsze, a które najtańsze? To najczęściej zadawane pytania przed podjęciem decyzji, z czego budować dom. Ściana trójwarstwowa to na pewno rozwiązanie bardzo dobre i wbrew obiegowej opinii nie najdroższe.

Zewnętrzne ściany trójwarstwowe to jedno z najpopularniejszych rozwiązań. Stosowane są od dawna, wykonywane mogą być z różnych materiałów, są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Mają dobre właściwości cieplne, a dzięki znacznej masie dobrze akumulują ciepło.
Jeżeli chcemy, by elewacja naszego domu lub jej fragmenty były murowane z klinkieru albo cegły, musimy liczyć się z koniecznością wykonania ściany trójwarstwowej. Niestety, takie ściany są pracochłonne, gdyż tak naprawdę trzeba wymurować dwie warstwy muru – nośną i elewacyjną.
Ściany takie są dość grube, mają zwykle około 50-55 cm szerokości. Są więc o 10-15 cm szersze od większości ścian jedno- i dwuwarstwowych. Trzeba zatem wykonać nie tylko szersze ściany fundamentowe, ale również szersze nadproża i parapety. Jeżeli w domu o określonych wymiarach zewnętrznych wykonamy grubą ścianę, otrzymamy mniejszą powierzchnię użytkową.
Jeśli natomiast zwiększymy wymiary zewnętrzne takiego domu, to trzeba będzie wykonać większe ławy fundamentowe, dach, stropy o większej rozpiętości. Wszystkie te elementy wpływają na całkowity koszt domu.

Jak wykonać ścianę trójwarstwową

Ściana trójwarstwowa składa się z:
- warstwy nośnej grubości 19-30 cm, wykonanej najczęściej z ceramiki, betonu komórkowego, keramzytobetonu albo bloczków wapienno-piaskowych,
- ocieplenia grubości 8-15 cm z wełny mineralnej lub szklanej, styropianu albo polistyrenu ekstrudowanego,
- warstwy elewacyjnej grubości 8-12 cm, murowanej zazwyczaj z tego samego materiału co ściana nośna i tynkowanej albo murowanej z materiału niewymagającego tynkowania, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.
Najpierw murowana jest warstwa nośna, później mocowane ocieplenie, a następnie murowana warstwa elewacyjna. Jeśli budujemy etapami, w jednym sezonie możemy postawić warstwę nośną, a w następnym ocieplić ją i wymurować warstwę elewacyjną. Warstwa nośna i elewacyjna połączone są ze sobą kotwami ze stali nierdzewnej. Kotwy umieszcza się w spoinach w trakcie wznoszenia warstwy nośnej albo po jej wymurowaniu. Wtedy w ścianie trzeba wywiercić otwory i umieścić kotwy za pomocą kołków rozporowych. Pierwsze rozwiązanie jest szybsze i tańsze, drugie pozwala rozmieścić kotwy tak, by trafiały w spoiny warstwy elewacyjnej. Na kotwy wystające z warstwy nośnej nabijamy ocieplenie i murujemy warstwę elewacyjną. Ocieplając styropianem warstwę elewacyjną, stawiamy ją tuż przy nim. Jeżeli ściana ocieplona jest wełną, to murując warstwę elewacyjną, trzeba pozostawić 2-4-cm szczelinę wentylacyjną. Wtedy mocujemy ocieplenie do warstwy nośnej krążkami nakładanymi na kotwy. Szczelina powinna być wentylowana, dlatego na dole i na górze ściany co około metr (w co czwartej spoinie pionowej) trzeba umieścić puszki wentylacyjne.


Ściana trójwarstwowa z pustaków ceramicznych, ocieplona styropianem.
Autor: Piotr Mastalerz
Ocieplenie warstwy nośnej wełną mineralną...
Autor: HANSON POLSKA ELEWACJE
... w spoinach umieszczono kotwy, na które nabito płyty wełny, do ściany dociśnięto je krążkami.
Autor: Krzysztof Zasuwik

Jaka elewacja

Warstwę elewacyjną, która wymaga tynkowania, możemy wykończyć tanim, tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym (taki przyjęliśmy w wycenie metra kwadratowego) przygotowanym na budowie albo gotową mieszanką. Mieszanki wykonywane są w wielu kolorach, tynk cementowo-wapienny trzeba pomalować farbą do ścian zewnętrznych, co dodatkowo kosztuje.
Elewację wykonać możemy z cegły klinkierowej pełnej lub z otworami albo cegły licowej. Na elewacje stosuje się też cegłę silikatową (wapienno-piaskową) i coraz częściej bloczki betonowe. Mogą mieć one fakturę gładką lub łupaną. Klinkier i cegłę licową dobrze jest zaimpregnować, choć nie jest to konieczne, gdyż materiały te są mało nasiąkliwe (6-12%). Zaimpregnowana ściana mniej się brudzi i łatwiej ją umyć. Cegła silikatowa i bloczki betonowe muszą być zabezpieczone przed wilgocią, należy je więc pomalować specjalnym preparatem. Bloczki betonowe barwione są w masie i produkowane w kilku kolorach. Cegłę silikatową musimy pomalować farbą, jeśli chcemy zmienić jej kolor.

O wyglądzie elewacji z klinkieru decyduje nie tylko kolor cegły...
Autor: RÖBEN CERAMIKA BUDOWLANA
...ale też kolor spoiny.
Autor: RÖBEN CERAMIKA BUDOWLANA


Cegła silikatowa łupana murowana na niepełną spoinę.
Autor: Jolanta Pietrucha
Elewacja z bloczków betonowych.
Autor: Jolanta Pietrucha

Jak liczono koszty wykonania ścian

Na następnych stronach przedstawiamy obliczony przez nas koszt wykonania najczęściej stosowanych ścian trójwarstwowych. Jeśli stosowaliśmy materiał konkretnego producenta, to koszt materiału i wykonania 1 m2 tej warstwy ściany przyjmowaliśmy według wyceny producenta. W pozostałych przypadkach (ocieplenie, tynki, niektóre materiały ścienne) koszt wykonania przyjęliśmy według cennika SEKOCENBUD. Koszt wykonania 1 m2 ściany rozbiliśmy na składniki, by można było dowolnie zestawiać warstwy ściany i tworzyć nowe warianty. Aby łatwo porównać koszt ściany we wszystkich rozwiązaniach, przyjęliśmy to samo wykończenie wewnętrzne i ten sam rodzaj tynku zewnętrznego – tynk cementowo-wapienny III kategorii wykonywany ręcznie. W cenie ocieplenia uwzględniony jest koszt kotew ze stali nierdzewnej – 5 szt./m2.
Wszystkie ceny podaliśmy bez podatku VAT, który dla budownictwa mieszkaniowego wynosi 7%.

Uwaga! Dla wszystkich ścian podaliśmy współczynnik przenikania ciepła U. Przypominamy, że dla ścian warstwowych nie powinien być większy niż 0,3 W/(m2.K).

Ściany z pustaków ceramicznych

Warstwa nośna z pustaków ceramicznych Max 220 28,8 x 18,8 x 22 cm (cena bez VAT 2,56 zł/szt.), ocieplona 12-centymetrową warstwą styropianu. Warstwa elewacyjna z cegły pełnej 25 x 12 x 6,5 cm (cena bez VAT 0,62 zł/szt.), wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 104,88 (w tym: materiał 74,22, robocizna 30,66)
- Ocieplenie 26,21
- Warstwa elewacyjna 64,98 (w tym: materiał 39,17, robocizna 25,81)
- Tynk zewnętrzny 19,54
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem  229,47
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Warstwa nośna z pustaków ceramicznych U 220 25 x 18,8 x 22 cm (cena bez VAT 2,46 zł/szt.), ocieplona 12-centymetrową warstwą wełny mineralnej z pustką powietrzną 2 cm. Warstwa elewacyjna z cegły klinkierowej 25 x 12 x 6,5 cm (cena bez VAT 2,46 zł/szt.). Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 97,14 (w tym: materiał 67,29, robocizna 29,85)
- Ocieplenie 26,21
- Warstwa elewacyjna 228,50 (w tym: materiał 182,01, robocizna 46,49)
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 365,71

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Warstwa nośna z pustaków ceramicznych U 220 25 x 18,8 x 22 cm (cena bez VAT 2,46 zł/szt.), ocieplona 12-centymetrową warstwą styropianu. Warstwa elewacyjna z cegły dziurawki 25 x 12 x 6,5 cm (cena bez VAT 0,57 zł/szt.), wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 97,14 (w tym: materiał 67,29, robocizna 29,85)
- Ocieplenie 26,21
- Warstwa elewacyjna 60,58 (w tym: materiał 34,76, robocizna 25,82)
- Tynk zewnętrzny 19,54
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 217,33
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Warstwa nośna z pustaków CERABUD Krotoszyn z ceramiki poryzowanej KROTERM U 238 25 x 19,8 x 23,8 cm (cena bez VAT 2,25 zł/szt.), ocieplona 15-centymetrową warstwą wełny mineralnej z pustką powietrzną 2 cm. Warstwa elewacyjna z pustaków KROTERM K-238 25 x 12 x 23,8 cm (cena bez VAT 1,96 zł/szt.), wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 67,50 (w tym: materiał 54,42, robocizna 13,08)
- Ocieplenie 30,66
- Warstwa elewacyjna 53,88 (w tym: materiał 42,81, robocizna 11,07)
- Tynk zewnętrzny 19,54
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 185,44
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Warstwa nośna z pustaków Wienerberger z ceramiki poryzowanej POROTHERM 25 P+W 25 x 37,5 x 23,8 cm (cena bez VAT 3,84 zł/szt.), ocieplona 10-centymetrową warstwą wełny mineralnej z pustką powietrzną 2 cm. Warstwa elewacyjna z pustaków POROTHERM 11,5 P+W 11,5 x 50 x 23,8 cm (cena bez VAT 2,88 zł/szt.), wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 76,20 (w tym: materiał 56,80, robocizna 19,40)
- Ocieplenie 23,14
- Warstwa elewacyjna 40,50 (w tym: materiał 30,71, robocizna 9,79)
- Tynk zewnętrzny 19,54
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 173,24

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Warstwa nośna z pustaków z ceramiki poryzowanej POROTHERM 30 P+W 30 x 25 x 23,8 cm (cena bez VAT 2,88 zł/szt.), ocieplona 8-centymetrową warstwą wełny mineralnej z pustką powietrzną 2 cm. Warstwa elewacyjna z pustaków POROTHERM 11,5 P+W 11,5 x 50 x 23,8 cm (cena bez VAT 2,88 zł/szt.), wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 81,80 (w tym: materiał 62,36, robocizna 19,44)
- Ocieplenie 20,54
- Warstwa elewacyjna 40,50 (w tym: materiał 30,71, robocizna 9,79)
- Tynk zewnętrzny 19,54
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 176,24U=0,26W/(m2.K)
Całkowita grubość ściany 51,5 cm

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ściany z betonu komórkowego

Warstwa nośna z bloczków PREFBET Śniadowo 24 x 59 x 24 cm odmiany 500 (cena bez VAT 4,7 zł/szt.), ocieplona 8-centymetrową warstwą styropianu. Warstwa elewacyjna z płytek 12 x 59 x 24 cm odmiany 600 (cena bez VAT 2,4 zł/szt.), wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 60,36 (w tym: materiał 36,80, robocizna 23,56)
- Ocieplenie 20,54
- Warstwa elewacyjna 29,91 (w tym: materiał 18,77, robocizna 11,14)
- Tynk zewnętrzny 19,54
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 144,21

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Warstwa nośna z bloczków 24 x 59 x 24 cm odmiany 500 (cena bez VAT 6,20 zł/szt.), ocieplona 10-centymetrową warstwą styropianu. Warstwa elewacyjna z klinkieru 25 x 12 x 6,5 cm (cena bez VAT 2,46 zł/szt.). Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 62,89 (w tym: materiał 44,50, robocizna 18,39)
- Ocieplenie 23,14
- Warstwa elewacyjna 228,50 (w tym: materiał 182,01, robocizna 46,49)
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 328,39
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Warstwa nośna z bloczków 24 x 59 x 24 cm odmiany 500 (cena bez VAT 6,20 zł/szt.), ocieplona 10-centymetrową warstwą styropianu. Warstwa elewacyjna z cegły silikatowej (wapienno-piaskowej) 25 x 12 x 6,5 cm (cena bez VAT 0,47 zł/szt.). Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna  62,89 (w tym: materiał 44,50, robocizna 18,39)
- Ocieplenie 23,14
- Warstwa elewacyjna 87,96 (w tym: materiał 27,88, robocizna 60,08)
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 187,85

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ściany z silikatów
Warstwa nośna z bloczków wapienno-piaskowych Silka M18 Grupa Van den Brink Polska (cena bez VAT 2,40 zł/szt.), ocieplona 12-centymetrową warstwą wełny mineralnej z pustką powietrzną 2 cm. Warstwa elewacyjna z Silki Skalistej 11 x 25 x 6,5 cm (cena bez VAT 0,61 zł/szt.), wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 72,19 (w tym: materiał 41,67, robocizna 30,52)
- Ocieplenie 26,21
- Warstwa elewacyjna 96,30 (w tym: materiał 36,22, robocizna 60,08)
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 208,56

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Warstwa nośna z bloczków wapienno-piaskowych Grupa Van den Brink Polska Silka M18 (cena bez VAT 2,40 zł/szt.), ocieplona 12-centymetrową warstwą styropianu. Warstwa elewacyjna z bloczków Silka M12 12 x 19 x 34 cm (cena bez VAT 1,62 zł/szt.), wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Od wewnątrz tynk cementowo-wapienny.

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Warstwa nośna 72,19 (w tym: materiał 41,67, robocizna 30,52)
- Ocieplenie 26,21
- Warstwa elewacyjna 57,56 (w tym: materiał 27,19, robocizna 30,37)
- Tynk zewnętrzny 19,54
- Tynk wewnętrzny 13,86
Razem 189,36

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Podsumowanie
W trzech numerach Muratora pokazaliśmy możliwości wykonania ścian zewnętrznych – jedno-, dwu- i trójwarstwowych z zastosowaniem różnych materiałów. Przedstawiliśmy 35 wariantów ścian, w których można porównać cenę metra kwadratowego i właściwości cieplne. We wszystkich obliczeniach zastosowaliśmy ceny z III kwartału 2001 roku i przyjęliśmy: robociznę netto 8,51 zł za godzinę, koszty zakupu 14,2%, koszty pośrednie 70,3%, zysk 16,6%.
O tym, ile kosztują ściany, pisaliśmy w następujących numerach Muratora:
- 12/01, 2/02 – ściany jednowarstwowe,
- 2/02 – ściany dwuwarstwowe.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi