Ile kosztuje ściana? Porównanie ścian dwuwarstwowych
Bez wątpienia ściany dwuwarstwowe cieszą się ostatnio dużą popularnością. Zawdzięczają to powszechnej opinii, że są tanie i łatwe do wybudowania. Sprawdzają się szczególnie, gdy budujemy etapami. Można bowiem rozłożyć koszty ich budowy na dwa sezony. Najpierw postawić mury, a za rok je ocieplić.

Ściany dwuwarstwowe zbudowane są z warstwy konstrukcyjnej (nośnej) i ociepleniowej. Na warstwę nośną takiej ściany najczęściej wykorzystuje się bloczki z betonu komórkowego odmian 500 i 600, tradycyjne pustaki ceramiczne, a także drążone bloczki wapienno-piaskowe (nazywane silikatami).
Popularność zyskują też materiały powszechnie stosowane do wznoszenia ścian jednowarstwowych – ceramika poryzowana i keramzytobeton.
Ocieplenie takich ścian to zwykle styropian lub wełna, które zabezpiecza się jeszcze lekką warstwą elewacyjną: tynkiem cienkowarstwowym, rzadziej okładziną (na przykład oblicówką drewnianą lub winylową, popularnie nazywaną sidingiem). Do ocieplania i do wykonania warstwy elewacyjnej najlepiej stosować materiały z jednego systemu, czyli oferowane przez jednego producenta. Dzięki temu można uzyskać gwarancję na ocieplenie.
Ściany dwuwarstwowe wykonuje się w dwóch etapach: najpierw muruje się warstwę nośną, a gdy dom już stoi, ociepla ją wełną lub styropianem.
Autor: Grzegorz Otwinowski
Na płytach ocieplenia układa się zaprawę klejową, w którą wtapia się siatkę zbrojącą. Na tej warstwie wykonuje się tynk cienkowarstwowy.
Autor: Mariusz Bykowski

Jak liczono koszty wykonania ścian?

Wszystkie kalkulacje zrobiono według jednakowych założeń: koszty materiałów ściennych i zaprawy potrzebnej do wymurowania ściany producenci podali według własnych cenników, natomiast koszty robocizny, zakupu materiałów, koszty pośrednie i zysk przyjęli jednakowe według cennika SEKOCENBUD na III kwartał 2001 roku (robocizna netto 8,15 zł za godzinę, koszty zakupu 14,2%, koszty pośrednie 70,3%, zysk 16,6%).
Producenci zaproponowali sposób ocieplenia ściany – rodzaj materiału izolacyjnego oraz jego grubość, a także sposób wykończenia ściany od zewnątrz.
Aby koszty gotowych ścian były porównywalne, wykończenie wewnętrzne oraz ocieplenie wraz z tynkiem dla wszystkich ścian przyjęliśmy z cenników SEKOCENBUD oraz na podstawie obliczeń OWEOB Promocja. Jest to istotne zwłaszcza, gdy porównujemy koszty ociepleń. Te podane w artykule obejmują nie tylko koszty materiałów i robocizny związanej z zamocowaniem płyt styropianowych bądź wełny mineralnej i wykonaniem wyprawy elewacyjnej, ale także koszty związane z przygotowaniem podłoża.
Wszystkie koszty ścian są podane bez podatku VAT, który dla budownictwa mieszkaniowego wciąż jeszcze wynosi 7%.

Jak porównywać koszty?

Wszystkie przedstawione ściany są wykończone od wewnątrz i od zewnątrz. Oprócz całkowitych kosztów wykonania metra kwadratowego poszczególnych ścian przedstawiliśmy elementy składowe tych kosztów: wydatki na surową ścianę, wykończenie zewnętrzne (ocieplenie oraz tynk) i wykończenie wewnętrzne. Dzięki temu można dowolnie zestawiać rodzaj ściany surowej z wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym, jak również zamienić styropian na wełnę bądź odwrotnie – zależnie od zasobności portfela i indywidualnych preferencji. Należy jednak pamiętać, że o tym, czy ściana będzie ciepła, decyduje przede wszystkim odpowiednio dobrana grubość izolacji cieplnej. Pamiętajmy, że odchudzenie ściany o centymetr kosztem grubości styropianu czy wełny spowoduje wzrost współczynnika przenikania ciepła U o 0,02 W/(m2·K).

Uwaga! Przypominamy, że dla ścian warstwowych współczynnik przenikania ciepła U nie powinien być większy niż 0,3 W/(m2·K).

Ściany z pustaków ceramicznych

Ściana z pustaków U 220 25 x 18,8 x 22 cm (cena bez VAT 1,91 zł/szt.), od zewnątrz ocieplona 10-centymetrową warstwą wełny mineralnej i wykończona cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo-wapiennym.
CERABUD Krotoszyn.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 88,61 (w tym: materiał 57,35; robocizna 31,26)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 132,99
- Wykończenie wewnętrzne 13,86
Razem  235,46

Ściana z pustaków Max 28,8 x 18,8 x 22 cm (cena bez VAT 2,04 zł/szt.), od zewnątrz ocieplona 10-centymetrową warstwą wełny mineralnej i wykończona cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo-wapiennym.
CERABUD Krotoszyn.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 91,53 (w tym: materiał 60,77; robocizna 30,76)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 132,99
- Wykończenie wewnętrzne 13,86
Razem  238,38
Ściana z pustaków termoizolacyjnych z ceramiki poryzowanej KROTERM 40-20 P+W 39,8 x 19,8 x 18,8 cm (cena bez VAT 3,63 zł/szt.), od zewnątrz ocieplona 10-centymetrową warstwą wełny mineralnej i wykończona cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo-wapiennym.
CERABUD Krotoszyn.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 142,21 (w tym: materiał 110,10; robocizna 32,11)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 132,99
- Wykończenie wewnętrzne 13,86
Razem  289,06
Ściana z pustaków z ceramiki poryzowanej POROTHERM 18,8 P+W 18,8 x 50 x 23,8 cm (cena bez VAT 3,80 zł/szt.), od zewnątrz ocieplona 12-centymetrową warstwą styropianu i wykończona cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo-wapiennym.
WIENERBERGER.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 47,59 (w tym: materiał 36,61; robocizna 10,98)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 116,01
- Wykończenie wewnętrzne 13,86
Razem  177,46

Ściana z pustaków z ceramiki poryzowanej POROTHERM 25 P+W 25 x 37,5 x 23,8 cm (cena bez VAT 3,84 zł/szt.), ocieplona 10-centymetrową warstwą styropianu i wykończona cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo-wapiennym.
WIENERBERGER.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 62,60 (w tym: materiał 50,77; robocizna 11,83)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 110,13
- Wykończenie wewnętrzne 13,86
Razem  186,59
Ściana z pustaków z ceramiki poryzowanej POROTHERM 30 P+W 30 x 25 x 23,8 cm (cena bez VAT 2,88 zł/szt.), od zewnątrz ocieplona 8-centymetrową warstwą styropianu i wykończona cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo-wapiennym.
WIENERBERGER.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 70,15 (w tym: materiał 55,79; robocizna 14,36)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 104,71
- Wykończenie wewnętrzne 13,86
Razem  188,72

Ściany z betonu komórkowego


Ściana z bloczków Termorex 30 x 24 x 59 cm odmiany 600, od zewnątrz ocieplona 8-centymetrową warstwą styropianu i wykończona cienkowarstwowym tynkiem mineralnym.
Od wewnątrz płyty gipsowo-kartonowe.
PREVAR Skawina.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 72,70 (w tym: materiał 54,25; robocizna 18,45)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 104,71
- Wykończenie wewnętrzne 25,06
Razem  202,47

Ściana z bloczków 24 x 24 x 59 cm odmiany 500 (cena bez VAT 5,15 zł/szt.), od zewnątrz ocieplona 10-centymetrową warstwą styropianu i wykończona cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Od wewnątrz wykończona tynkiem cementowo-wapiennym.
PREFBET Śniadowo.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 62,77 (w tym: materiał 40,15; robocizna 22,62)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 110,13
- Wykończenie wewnętrzne 13,86
Razem  186,76
Ściany z keramzytobetonu
Ściana z płyt prefabrykowanych PRAEFA LB 15 (cena bez VAT 95,14 zł/m2), od zewnątrz ocieplona 12-centymetrową warstwą styropianu i wykończona tynkiem cienkowarstwowym.
Od wewnątrz płyty są tak gładkie, że nie wymagają tynkowania, a jedynie zaszpachlowania połączeń między prefabrykatami.
PRAEFA.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 146,45 (w tym: materiał 115,08; robocizna 31,37)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 116,01
- Wykończenie wewnętrzne 10,22
Razem  272,68

Ściany z silikatów

Ściana z bloczków Silka M18 18 x 34 x 19 cm (cena bez VAT 2,40 zł/szt.), od zewnątrz ocieplona 12-centymetrową warstwą wełny mineralnej i wykończona cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. Od wewnątrz wykończona jednowarstwowym tynkiem gipsowym.
Van den Brik Polska.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 72,19 (w tym: materiał 41,67; robocizna 30,52)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 141,47
- Wykończenie wewnętrzne 12,82
Razem  226,48

Ściana z bloczków Silka M18 18 x 34 x 19 cm (cena bez VAT 2,40 zł/szt.), od zewnątrz ocieplona 12-centymetrową warstwą styropianu i wykończona tynkiem cienkowarstwowym. Od wewnątrz wykończona jednowarstwowym tynkiem gipsowym.
Van den Brik Polska.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Koszt 1 m2 ściany [zł]:
- Ściana surowa 72,19 (w tym: materiał 41,67; robocizna 30,52)
- Ocieplenie i tynk zewnętrzny 116,01
- Wykończenie wewnętrzne 12,82
Razem  201,02

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi