Jak dobrze odpowietrzyć piony kanalizacyjne?
Mam dom dwukondygnacyjny w stanie surowym, w którym chcę teraz zrobić instalację kanalizacyjną. W domu mają być trzy łazienki. Zamierzam poprowadzić trzy piony kanalizacyjne. Czy każdy pion musi mieć odpowietrznik? Czym grozi brak odpowietrzników? Gdzie powinien być zainstalowany odpowietrznik?

Instalacja kanalizacyjna musi być wentylowana. Wentylacja łączy ją z atmosferą, dzięki czemu wyrównuje się ciśnienie w rurach i system jest przewietrzany. Gdyby przewody nie były wentylowane, podciśnienie powstające w przewodach kanalizacyjnych podczas odpływu ścieków mogłoby powodować wysysanie wody z syfonów, a w konsekwencji przedostawanie się do pomieszczeń nieprzyjemnych zapachów.
Instalacja kanalizacyjna powinna być wentylowana przez tak zwane wywiewki kanalizacyjne - pionowe odcinki rury zainstalowane na zakończeniach pionów i wyprowadzone około 50 cm ponad dach. Średnica wywiewki powinna być o 50-100 mm większa od średnicy pionu. Każdy pion powinien mieć osobną wywiewkę.
Jeśli jednak zakończenie pionu wywiewką nie jest z jakichś powodów możliwe, wewnątrz domu, nad najwyżej położonym przyborem sanitarnym można zainstalować zawór napowietrzający, który z powodzeniem zastąpi wywiewkę. Zawór wpuszcza powietrze do wnętrza pionu kanalizacyjnego, ale - nie trzeba się obawiać - nie wypuszcza na zewnątrz nieprzyjemnych zapachów. Nie należy jednak w ten sposób wentylować wszystkich pionów kanalizacyjnych w domu. Przynajmniej jeden - najbardziej oddalony od przykanalika - powinien być zakończony wywiewką wyprowadzoną ponad dach.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi