Jak duże naczynie wzbiorcze?Jaką wielkość powinno mieć przeponowe naczynie wzbiorcze zabezpieczające instalację centralnego ogrzewania, w której mieści się 237 litrów wody?

Aby określić, jakie naczynie wzbiorcze jest odpowiednie dla danej instalacji, trzeba określić jego pojemność użytkową, czyli objętość wody, którą może przejąć w czasie pracy. Pojemność użytkowa zależy od całkowitej pojemności wodnej instalacji, ciśnienia statycznego wynikającego z różnicy wysokości między najwyższym punktem instalacji a miejscem przyłączenia naczynia wzbiorczego, i maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w instalacji. Odpowiednie wzory do jego obliczenia można znaleźć w normie PN-91/B-02414 – „Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi”.
Pojemność użytkowa naczynia Vu [dm3] wynosi:

Vu = 1,1 · V · q · Δv
gdzie:
V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego [m3]
q - gęstość wody instalacyjnej o temperaturze początkowej t1 = 10°C [kg/m3]
Δv - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury t1 do średniej temperatury obliczeniowej tm [dm3/kg]

tm = 0,5 (tz + tp)

gdzie:
tz – temperatura zasilania instalacji
tp – temperatura powrotu
Na przykład dla tz = 55°C i tp = 45°C, Δv = 0,0118 dm3/kg (tabela w normie).
Pojemność całkowita naczynia Vn [dm3] będzie następująca:

Vn = Vu (pmax + 0,1)/(pmax – p)
gdzie:
Vu – obliczona według wzoru
pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu w czasie eksploatacji instalacji, przy temperaturze wody t (w instalacji nie zostanie przekroczone ciśnienie robocze) [MPa]
p – ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego przy temperaturze wody t1 [MPa]
– ciśnienie odpowiada ciśnieniu statycznemu w miejscu podłączenia naczynia.
Producenci naczyń wzbiorczych mają uproszczony sposób na określenie pojemności wodnej (V) małych instalacji centralnego ogrzewania. Służą do tego nomogramy, z których można ją odczytać, zależnie od wydajności cieplnej instalacji i rodzaju zastosowanych grzejników. Orientacyjnie przyjmuje się, że pojemność wodna instalacji to 12 litrów wody na każdy 1 kW mocy źródła ciepła, pod warunkiem że kocioł jest dobrze dobrany.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi