Jak duży powinien być otwór nawiewny do kotłowni?

W artykule o kotłowni przeczytałem, że otwór nawiewny do kotłowni gazowych (oczywiście w domach jednorodzinnych) powinien mieć powierzchnię 150 cm2. W projekcie mojego domu otwór nawiewny do kotłowni z kotłem gazowym o mocy 20 kW i z otwartą komorą spalania ma powierzchnię 300 cm2. Skąd te rozbieżności? Na jakiej podstawie określa się powierzchnię otworów nawiewnych? Czy kominiarz podpisze odbiór kotłowni, jeśli zamiast zaprojektowanego otworu o powierzchni 300 cm2 zostanie wykonany otwór o powierzchni 250 cm2?
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe”, wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, powierzchnia netto otworu nawiewnego powinna wynosić co najmniej:
- 150 cm2 – dla kotłów o mocy do 15 kW,
- 300 cm2 – dla kotłów o mocy 15-30 kW.
Niestety nie ma jednoznacznych przepisów, bo producenci kotłów mają jeszcze inne wymagania. Na przykład firma De Dietrich-Shäffer wymaga, by dla kotłów o mocy do 30 kW powierzchnia otworów nawiewnych wynosiła 200 cm2, a dla urządzeń o mocy 30-60 kW – 400 cm2.
Często instalatorzy wykonują otwory o jeszcze większych przekrojach, bo przytoczone w „Warunkach...” wartości to konieczne minimum.

Uwaga! Nie należy zmieniać na własną rękę tego, co jest w projekcie.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi