Jak odwołać darowiznę?
Pięć lat temu darowałem córce i zięciowi połowę domu. Niestety wkrótce zięć zaczął zaniedbywać rodzinę, pić i urządzać awantury. Czy w takiej sytuacji mogę cofnąć darowiznę?

Darczyńca może odwołać darowiznę już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuści się wzglę
dem niego rażącej niewdzięczności, czyli takiego zachowania, które jest skierowane przeciwko darczyńcy i w nieprzyjaznym zamiarze. Dlatego w każdym wypadku należy ustalić motywy i intencje postępowania obdarowanego. Dodać też należy, że rażąca niewdzięczność powinna w zasadzie dotyczyć bezpośrednio samego darczyńcy. Można jednak uznać, że postępowanie sprzeczne z powszechnie respektowanymi normami moralnymi (nadużywanie alkoholu, agresywne zachowanie) będzie z reguły bezpośrednio dotyczyć darczyńcy, osobiście go obrażać i wyrządzać mu krzywdę. Trzeba jednak pamiętać, że darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego, a także wtedy, gdy darczyńca wybaczył obdarowanemu. Termin do odwołania darowizny biegnie dla każdego z przypadków rażącej niewdzięczności z osobna. Jeśli więc w ostatnim czasie miała miejsce rażąca niewdzięczność, to darczyńca (w ciągu roku od dnia, kiedy się o tym dowiedział) może złożyć obdarowanemu pisemne oświadczenie o odwołaniu darowizny. Oświadczenie takie zobowiązuje obdarowanego do zwrotu przedmiotu darowizny, ale nie przenosi własności z powrotem na darczyńcę. Jeśli przedmiotem darowizny była nieruchomość, konieczne jest zawarcie odrębnej umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości (lub udziału w niej). Jeśli obdarowany uchyla się od zawarcia takiej umowy, to można wystąpić do sądu o stwierdzenie obowiązku obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności udziału w nieruchomości na darczyńcę (orzeczenie takie zastępuje umowę notarialną).

Podstawa prawna: art. 898 i 899 Kodeksu cywilnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi