Jak ustalić skalę?Na rzutach, które oglądam, podane są zwykle wielkości poszczególnych powierzchni i niektóre rzeczywiste wymiary (na przykład długość ścian zewnętrznych domu). Często jednak nie ma informacji, w jakiej skali narysowany został dany projekt, więc nie wiem, jak obliczyć pozostałe wymiary rzeczywiste.

Trzeba podzielić zapisany na rysunku wymiar rzeczywisty przez odpowiadającą mu wartość zmierzoną linijką. Oczywiście obie liczby muszą być podane w tych samych jednostkach – milimetrach lub centymetrach. Otrzymany wynik informuje o tym, jakiej wartości rzeczywistej odpowiada jeden milimetr lub centymetr na rysunku. Teraz, chcąc określić brakujące wymiary rzeczywiste, wystarczy zmierzyć linijką potrzebne długości i pomnożyć je przez otrzymany wynik.


Przedstawiony projekt  „Przytulny” – według projektu architekt Barbary Kierejewskiej- -Zielińskiej – pochodzi z kolekcji projektów gotowych MURATORA.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi