Jak zabezpieczyć instalację c.o. przed korozją?

Chciałbym uchronić swoją instalację centralnego ogrzewania przed korozją. Czy warto w tym celu napełnić ją wodą destylowaną?

Na trwałość instalacji centralnego ogrzewania w dużej mierze wpływa jakość wody. Kwasowy odczyn pH, duża zawartość tlenu i jonów agresywnych powodują, że woda ma właściwości korozyjne. Aby korozyjne działanie wody na instalację było mniejsze, powinna mieć ona odczyn pH powyżej 8,0. Takie wymagania spełnia na przykład woda ciepłownicza.
Woda destylowana nie nadaje się do instalacji. Odczyn pH tej wody po pewnym czasie osiągnie bowiem wartość poniżej 7,0. Oznacza to, że woda będzie miała odczyn kwaśny i będzie korozyjna w stosunku do elementów instalacji wykonanych ze stali, aluminium i miedzi. Najprościej jest napełnić instalację wodą wodociągową. Musi ona spełniać wymagania jakości wody do picia, a więc ma odczyn pH powyżej 6,5, a wymagany poziom pH 8,0 osiągnie po pewnym czasie samoistnie. Do wody instalacyjnej warto dodać inhibitory korozji, które opóźnią proces korozji. Należy stosować tylko takie produkty, które mają Atest COBRTI Instal, i przestrzegać zaleceń producenta.
Aby instalacja służyła nam długo, trzeba zadbać o jej szczelność. Im mniej ubytków wody w instalacji, tym mniejsza ilość świeżej wody uzupełniającej, co oznacza mniejszą ilość tlenu wprowadzanego do systemu. Zatem wszelkie usterki trzeba usuwać jak najszybciej,
a podczas napraw opróżniać tylko tę część instalacji, która jest niezbędna do ich wykonania.
Zaleca się wykonywanie układów zamkniętych, a nie otwartych. Nie występuje w nich odparowanie wody poprzez otwarte naczynie wzbiorcze i ubytki wody są znacznie mniejsze. Norma PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania i badania jakości wody” określa wielkość strat wody w ciągu roku. Dla systemu zamkniętego wynoszą one 5% całkowitej ilości wody w instalacji, zaś dla otwartego – 10%. Błędem, często popełnianym przez użytkowników instalacji c.o., jest opróżnianie jej z wody poza sezonem grzewczym. Tymczasem instalacja raz napełniona podczas próby ciśnieniowej powinna pozostawać w takim stanie jak najdłużej.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi