Jak zatrzymać ciepło?Koszt ogrzewania domu to blisko 2/3 kosztów jego utrzymania. Zatem nic dziwnego, że wciąż się zastanawiamy: Czym i jak ocieplić dom, by najrozsądniej wydać pieniądze? Inwestując dodatkowo 1% kosztów budowy w materiały o dobrej izolacyjności cieplnej, można obniżyć koszt ogrzewania nawet o 30%. Taka inwestycja może zwrócić się już po dwóch-trzech zimach, a każda następna zima to czysty zysk. Jest jednak jeden warunek: trzeba wiedzieć, które elementy domu ocieplać i jak to 
zrobić najlepiej.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

DOBRZE WYBIERZ PROJEKT

O tym, żeby dom był ciepły, powinno się myśleć już na etapie projektu. Wtedy najłatwiej dobrać optymalne rozwiązanie, wtedy również można się zdecydować na dowolne rozwiązania materiałowe.
Po czym poznasz projekt ciepłego domu?

Projekt domu jednorodzinnego powinien podawać charakterystykę cieplną budynku - co najmniej wartości współczynnika U (zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi), ale lepszą ocenę daje wskaźnik E.

Dom powinien mieć racjonalny kształt. Świadczy o tym zwarta bryła o małej powierzchni przegród zewnętrznych w stosunku do kubatury (w projekcie znajdziesz wartość A/V, która właśnie o tym mówi, gdy jest mniejsza od 0,9 - dom ma racjonalny kształt).

Projekt powinien pozwalać na bierne pozyskiwanie energii.

W dokumentacji powinien się znajdować opis zastosowanych rozwiązań, a zwłaszcza jednoznacznie określone materiały termoizolacyjne z podaniem ich rodzaju i odmiany wraz z powołaniem na właściwą normę lub aprobatę techniczną (na przykład frezowane płyty styropianowe FS 20, λ = 0,033 W/(m·K), PN-B/20130: 1999).

W projekcie powinno być przedstawione poprawne wykonanie detali budowlanych, na przykład wieńców stropowych, nadproży okiennych, połączenia stropu z płytą balkonową. Pomoże to zapobiec powstaniu mostków cieplnych.

Projekt powinien zawierać opis rozwiązania wentylacji: jej rodzaj i ewentualny sposób odzysku ciepła. Sprawna wentylacja wpływa na trwałość budynku i zdrowie jego mieszkańców.

W projekcie powinna być podana charakterystyka okien: jaki mają współczynnik U, czy są szczelne, czy z nawiewnikami.

W projekcie instalacji grzewczej powinien być określony jej rodzaj i ewentualna regulacja pogodowa.

Pamiętaj, że dobry i precyzyjny projekt to dopiero pierwszy krok do sukcesu. Aby ustrzec się błędów wykonawczych, musisz konsekwentnie egzekwować od wykonawcy, by ściśle przestrzegał dokumentacji projektowej.

Racjonalna grubość izolacji cieplnej
czyli materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,5:
- 15-18 cm - w zewnętrznych ścianach warstwowych murowanych,
- 16-22 cm - w szkieletowych ścianach drewnianych,
- 16-25 cm - w stropie poddasza nieużytkowego,
- 17-30 cm - w stropodachu i w dachu,
- 10 cm - w stropie nad nieogrzewaną piwnicą i w podłodze na gruncie.
Warto stosować izolację takiej grubości, by wystarczyła jedna jej warstwa. Dzięki temu wykonanie ocieplenia będzie mniej pracochłonne.

Zgodnie z przepisami

Podane w projekcie grubości izolacji powinny być takie, żeby dom spełniał wymagania przepisów budowlanych. Okazuje się jednak, że stosowanie grubszych warstw izolacji cieplnej, niż wynika to z obowiązujących obecnie przepisów budowlanych, zazwyczaj się opłaca.
Dzieje się tak dzięki relacji obecnych kosztów izolacji cieplnej z lekkich materiałów izolacyjnych (wełna, styropian, włókno celulozowe) do kosztów nośników energii.

Wskaźnik E – określa zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania budynku w sezonie grzewczym. Zapotrzebowanie to wyrażone jest średnią ilością energii potrzebnej do ogrzania w ciągu roku 1 m3 kubatury domu (oczywiście ogrzewanej części). Obliczona dla projektowanego budynku wartość wskaźnika E nie powinna przekroczyć wartości granicznej E0, która wynosi od 29 do 37,4 kWh/m3/rok i zależy od stosunku powierzchni wszystkich przegród zewnętrznych do kubatury ogrzewanej części budynku.

Współczynnik U – określa, ile ciepła będzie przenikać przez 1 m2 danej przegrody. Obliczona wartość powinna być odpowiednio mniejsza od określonego w przepisach Umax. Wynika to z faktu, że każda przegroda ma słabsze miejsca, przez które ucieka więcej ciepła, czyli mostki cieplne. Powodują one zwiększenie obliczonej wartości współczynnika U.

Jak najkorzystniej usytuować dom, by pozyskując ciepło od słońca, zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie nawet o kilkanaście procent?
Pochyła połać dachu skierowana na południe - można na niej zainstalować kolektor słoneczny (jeśli ma powierzchnię do 6 m2, zapewnia podgrzewanie wody dla czteroosobowej rodziny przez 6 miesięcy - poza sezonem grzewczym) - koszt zwróci się po około 10 latach.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Jak wykorzystać to, co daje natura - czyli bierne pozyskiwanie energii

Jeśli działka nie jest zacieniona, warto tak usytuować dom, aby wykorzystać energię słoneczną i dzięki temu zmniejszyć zużycie energii na ogrzanie domu.
- Okna od strony południowej powinny być duże, a od północy może nie być w ogóle okien.
- Pamiętaj, że drzewa liściaste posadzone w sąsiedztwie domu mogą się stać twoim sprzymierzeńcem - latem osłonią dom przed nadmiernym słońcem, a zimą, gdy stracą liście, umożliwią pozyskiwanie ciepła słonecznego przez okna.
- Pomieszczenia potrzebujące lepszego doświetlenia światłem dziennym (pokój dzienny, pokój do pracy i odrabiania lekcji) powinny być usytuowane od południa, a pomieszczenia nieogrzewane i niewymagające oświetlenia światłem dzienny (garaż, kotłownia, spiżarnia) - od północy.
- Przeszkloną werandę ze względu na zyski energetyczne najkorzystniej jest umieścić od strony południowej. OCIEPLANIE OD GRUNTU
Ocieplanie domu od strony gruntu jest często lekceważone nie tylko przez budujących swoje domy, ale także przez przepisy budowlane, które dużo łagodniej traktują przegrody domu stykające się z gruntem, niż ściany i dachy.
Ściany fundamentowe

W domu niepodpiwniczonym zazwyczaj ociepla się jedynie podłogę parteru wykonaną na gruncie, a rezygnuje z ocieplenia ścian fundamentowych. Tymczasem ocieplając je od zewnątrz, można prawie wyeliminować mostki cieplne powstające na styku podłogi i ścian parteru.
Ocieplając scianę fundamentową, można uchronić dom przed szybką ucieczką ciepła.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


Bardzo dobrze, jeśli przedłużenie izolacji ścian fundanentowych stanowi izolacja ścian parteru. Najłatwiej to zrobić, gdy ściana ma budowę trójwarstwową.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Znacznie prostsze - choć już nie tak skuteczne, bo ociepla się jedynie grunt pod podłogą - jest umieszczenie izolacji termicznej wzdłuż ścian od strony wewnętrznej.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Podłoga na gruncie

Podłoga na gruncie jest najczęściej wykonywana w domach niepodpiwniczonych. Nigdy nie lekceważ dobrej izolacji podłóg na gruncie. Dzięki niej możesz zaoszczędzić, wydając mniej na energię zużywaną na ogrzanie domu. I to nie tylko wtedy, gdy planujesz ogrzewanie podłogowe (jest jasne, że lepiej, by jak najwięcej ciepła ogrzewało wnętrze domu, a nie grunt).


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
Podłogę na gruncie na całej powierzchni ociepla się takimi samymi materiałami jak ściany fundamentowe. Układa się je z izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy na lepiku lub folii.
Autor: Mariusz Bykowski


Piwnica

...ogrzewanaJeśli piwnica jest ogrzewana, stropu nad nią nie trzeba ocieplać, chyba że planujemy, będzie w niej chłodniej niż w pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych.
Należy jednak pamiętać o ociepleniu ścian i podłogi piwnic. Izolacje te można wykonać w taki sam sposób jak opisane wcześniej ocieplenie ścian fundamentowych i podłogi na gruncie.
Pamiętaj, że ocieplenie umieszczone na ścianach znajdujących się w gruncie należy chronić przed zawilgoceniem.

...nieogrzewana
Jeśli w domu są nieogrzewane piwnice, strop parteru powinien być od nich oddzielony izolacją
termiczną. Izolację tę powinno się umieścić od strony piwnicy: jest to nie tylko sposób najskuteczniejszy, ale i najłatwiejszy do realizacji. Najczęściej taką izolację wykonuje się z płyt styropianowych przyklejanych do stropu lub mocowanych do niego plastikowymi kołkami. Jeśli nie zależy nam na wyglądzie piwnicy, możemy ocieplenie pozostawić niewykończone.
Nieogrzewana piwnica powinna być dobrze odizolowana od ogrzewanych pomieszczeń.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Strop nad przestrzenią wentylowaną

Można go zrobić zamiast podłogi na gruncie. Powinien być dobrze ocieplony od strony gruntu, a przestrzeń między nim a gruntem powinna być wentylowana. W ścianach fundamentowych trzeba zostawić otwory wentylacyjne. Jeśli strop ma konstrukcję drewnianą, izolacja cieplna powinna być oddzielona od podłogi paroizolacją.

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Większość materiałów, z których buduje się ściany, wymaga stosowania materiałów do izolacji termicznej. Bez nich ściany byłyby bardzo zimne. Można w przybliżeniu przyjąć, że zarówno w domach nowych, jak i istniejących powinno się stosować izolację odpowiadającą 15 cm wełny lub styropianu.
Jak chronić słabe miejsca

Oparcie stropu na jednowarstwowej ścianie zewnętrznej
W miejscu oparcia stropu na ścianie może powstać mostek.
Pamiętaj o tym, że nieocieplony wieniec wokół stropu, zwłaszcza opartego na ścianie jednowarstwowej, znacznie pogarsza jej parametry cieplne.

Wieniec stropowy w ścianie najwygodniej jest ocieplić specjalnie do tego celu przeznaczonymi elementami gotowymi. Często mają one naklejoną warstwę wełny mineralnej. Takie rozwiązanie pozwala zachować jednolity materiał na licu muru. Łatwiej taką ścianę otynkować, a wieniec nie odznacza się w elewacji.
Autor: Mariusz Bykowski
Innym rozwiązaniem jest docieplanie wieńca od zewnątrz. Takie rozwiązanie jest stosowane najczęściej w ścianach dwuwarstwowych. Można w ten sposób ocieplić wieniec w ścianie jednowarstwowej, ale pod warunkiem że jest wystarczająco szeroka - musi się bowiem w niej zmieścić żelbetowy wieniec i przynajmniej 10-centymetrowa warstwa izolacji.
Autor: Mariusz Bykowski

Wokół okien i drzwi zewnętrznychOkna i drzwi są zawsze pod względem izolacji termicznej słabym miejscem w ścianie. Bardzo ważne jest ich poprawne zamocowanie i uszczelnienie przestrzeni między nimi a murem.
Pamiętaj o tym, że bardzo ważne jest nadproże. Aby nie powstał na nim mostek termiczny, powinno ono mieć współczynnik przenikania ciepła zbliżony do tego, jaki ma ściana.
Nadproża żelbetowe bezwzględnie muszą być docieplone.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Nadproża systemowe w ścianach jednowarstwowych są z tego samego materiału co ściany.


Systemowe nadproże wykonane z prefabrykowanej belki monolitycznej nie wymaga docieplenia.
Autor: Jolanta Pietrucha
Kształtki U zastępują deskowanie, lecz trzeba w nich ułożyć izolację termiczną.
Autor: Tomasz Traczyk
Szczelinę wokół zamontowanego okna czy drzwi balkonowych między nimi a ościeżem uszczelnia się pianką poliuretanową.
Autor: Mariusz Bykowski

Parapety, aby nie uciekało przez nie ciepło, muszą być od siebie odizolowane.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Połączenie balkonu ze stropem
Płyta balkonowa połączona ze stropem to miejsce ucieczki ciepła.
Pamiętaj o tym, że jeśli balkon jest długi i nieodizolowany cieplnie od stropu, to straty ciepła, które przeniknie z wnętrza, są porównywalne ze stratami ciepła przez kilkanaście metrów kwadratowych nieocieplonej ściany.
Ocieplanie płyty balkonowej znacznie eliminuje ucieczkę ciepła przez balkon, zwłaszcza gdy izolacja termiczna balkonu łączy się z tą, która ociepla ścianę. Ściana dwuwarstwowa...
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

...i ściana trójwarstwowa.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Drewniane balkony z własną konstrukcją nie tworzą mostków cieplnych.
1. Balkon zawieszony na wieszakach.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

2. Balkon podparty zastrzałami.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

3. Balkon oparty na słupach.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Specjalne łączniki zbrojeniowe eliminują straty ciepła przez połączenie płyty balkonu ze stropem, dzięki czemu nie trzeba go ocieplać.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ściany bez dodatkowej izolacji
Są materiały ścienne o wystarczającej izolacyjności cieplnej, z których można wymurować ściany jednowarstwowe niewymagające dodatkowego ocieplenia. Od takich ścian wymaga się, by miały współczynnik U nie wyższy niż 0,5 W/(m2·K). Jednak aby spełnić to wymaganie, należy ściśle przestrzegać zasad łączenia poszczególnych bloczków czy pustaków: odpowiednio dobierać zaprawę, nie zwiększać grubości spoin, a w szczególności poprawnie wykonać nadproża, wieńce, tak by nie stały się miejscami, przez które o wiele szybciej ucieka ciepło niż przez pozostałą powierzchnię ściany.Materiały do budowy ścian jednowarstwowych zazwyczaj mają profilowane powierzchnie boczne...
Autor: Jolanta Pietrucha
...dzięki czemu łatwiej i szybciej można z nich murować - bez konieczności wypełniania zaprawą spoin pionowych.
Autor: Mariusz Bykowski
Zaprawę układa się jedynie w spoinach poziomych.
Autor: Jolanta Pietrucha

Izolacja na zewnątrz

To najpopularniejsze rozwiązanie stosowane w ścianach dwuwarstwowych. Taka metoda ocieplania ścian nazywana jest metodą lekką. Ocieplenie stanowi styropian lub wełna. Twardość styropianu i wełny zależy od materiału wybranego do wykończenia elewacji: pod tynk izolacja musi być twardsza, a pod oblicówkę mocowaną do rusztu może być bardziej miękka. Współczynnik przenikania ciepła U przez ściany ocieplone materiałem izolacyjnym powinien być niższy niż 0,3 W/(m2·K).

Jeśli ocieplenie jest wykańczane tynkiem cienkowarstwowym, metoda ta nazywana jest lekką mokrą...
Autor: Mariusz Bykowski
...a jeśli elewację stanowią przybijane do rusztu panele (najpopularniejszy jest siding) lub deski - lekką suchą.
Autor: Leszek Łagoda

Izolacja w ścianie
Taką izolację układa się w trakcie budowy ściany trójwarstwowej. Ściana nośna - wewnętrzna warstwa muru - łączona jest ze ścianą osłonową (elewacyjną) - zewnętrzną warstwą muru - kotwami stalowymi. Kotwy muszą być tak dobrane, aby utrzymały ścianę elewacyjną narażoną na odkształcenia termiczne i parcie wiatru. Jeśli izolacją jest styropian, nie trzeba robić szczeliny w ścianie. Jeśli izoluje się wełną mineralną, to między izolacją a ścianą elewacyjną powinno się pozostawić 3-centymetrową szczelinę, którą trzeba wentylować.

Jeśli dom był wybudowany ponad kilkanaście lat temu, jest wielce prawdopodobne, że między warstwą konstrukcyjną a elewacyjną pozostawiono kilkucentymetrową szczelinę, którą traktowano wówczas jako warstwę izolującą. Obecnie dociepla się takie ściany przez wtryskiwanie bądź wdmuchiwanie w tę szczelinę izolacji. Warunkiem jest jednak, aby szczelina ta była odpowiednio szeroka i drożna. Jeśli jest mała, warstwa izolacji może się okazać zbyt cienka, a więc docieplenie nie przyniesie spodziewanego efektu. Wówczas pozostaje docieplenie tej ściany od zewnątrz.
Ściany trójwarstwowe często buduje się w dwóch etapach: najpierw mur wewnętrzny, czyli warstwę nośną, z której wypuszcza się kotwy, a następnie na nie nabija się ocieplenie i muruje warstwę elewacyjną.
Autor: Mariusz Bykowski

Izolacja od środka

Ocieplanie od wewnątrz jest  w naszych warunkach mniej korzystne niż od zewnątrz. Warto się na nie zdecydować jedynie wtedy, gdy trzeba docieplić ściany, zachowując dotychczasową elewację - na przykład jest ona w dobrym stanie albo ma niezaprzeczalny urok (jest kamienna bądź z bali). Czasem jest to jedyna metoda, gdy nie trzeba ocieplać całego budynku. Jeśli ociepla się ściany od wewnątrz, trzeba zadbać o to, aby:
- izolacja termiczna była szczelnie osłonięta od wnętrza domu folią paroizolacyjną,
- pomieszczenie, które ocieplasz, było dobrze wentylowane.

Cała ściana izolacją

Ściany nieomal w całości wypełnione izolacją termiczną to ściany wykonane w technologii lekkiego szkieletu (drewnianego lub stalowego). Izolację cieplną można układać w całej przestrzeni między elementami konstrukcji. W ścianach ze szkieletem stalowym koniecznie trzeba ocieplić od zewnątrz elementy konstrukcyjne.
Przestrzeń między słupkami szkieletu drewnianego wypełnia materiał izolacyjny, półtwarda wełna mineralna.
Autor: Bohdan Ufnalewski

W ścianach w technologii szkieletu stalowego zazwyczaj łączy się materiały izolacyjne, najczęściej wełnę i styropian.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Czy im grubsza izolacja, tym lepiej?

Warto pamiętać, że z grubością izolacji nie należy przesadzać. Dobrze jest stosować izolację takiej grubości, na jaką pozwala konstrukcja, czyli taką, którą da się bez problemu przymocować.
- W ścianach dwuwarstwowych z izolacją na zewnątrz maksymalna grubość styropianu to 18 cm (bardzo trudno dostać dłuższe kołki do jego zamocowania), lecz przymocowanie tak grubej warstwy wełny sprawia kłopot.
- W ścianach trójwarstwowych stosuje się izolację cieplną grubości do 15 cm, aby umożliwić współpracę dwóch warstw muru łączonych na kotwy.
- W ścianach szkieletowych izolacja cieplna wypełniająca przestrzeń między elementami konstrukcyjnymi ma grubość 14 bądź 18 cm. Aby zwiększyć jej grubość, na konstrukcję trzeba nabić dodatkowe listwy, między którymi ułoży się dodatkowe ocieplenie.
Jeśli zamierzasz docieplać dom, pamiętaj, że łatwiej i korzystniej docieplać ściany od zewnątrz.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
OCIEPLENIE OD GÓRY
Ocieplanie domu od góry jest najbardziej racjonalne - najmniej kosztuje i przynosi największe efekty. Jest też łatwe do wykonania, zarówno w domu nowo budowanym, jak i podczas docieplania domu już istniejącego. Sposób ocieplenia zależy od rodzaju dachu (jego konstrukcji i materiału, którym jest pokryty), a także od tego, co znajduje się na najwyższej kondygnacji - nieogrzewany strych czy pomieszczenie mieszkalne.
Dach nad strychem
Jeśli dom jest przykryty wysokim dachem, a poddasze jest nieużytkowe, to izolację cieplną układa się bezpośrednio na stropie ostatniej kondygnacji (folia jest niepotrzebna). Jeśli poddasze ma być wykorzystywane – choćby częściowo – jako lamus czy suszarnia i będzie się chodzić po strychu, to miękkie materiały izolacyjne trzeba ułożyć w skrzyniach z desek, a na nich położyć pełną lub ażurową podłogę z desek lub płyt wiórowych. Jeżeli do ocieplenia stropu poddasza użyje się twardszego styropianu (minimum odmiany FS 20), nie trzeba wykonywać drewnianych skrzyń, wystarczy bezpośrednio na nim ułożyć gładź cementową jako warstwę podłogową.
Dach nad poddaszem nieużytkowym (strychem). Wilgoć wydostającą się z wnętrza domu jest swobodnie usuwana na zewnątrz przez nieszczelnośći pokrycia dachu lub specjalne otwory wentylacyjne w kalenicy bądź ścianach szczytowych.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Dach nad poddaszem użytkowym

Jeśli poddasze jest użytkowe, ocieplenie umieszcza się w połaci dachu. Efekt ocieplenia tylko wtedy będzie skuteczny i trwały, gdy od strony wnętrza wełnę osłoni się paroizolacją oraz wytworzy szczelinę wentylacyjną pomiędzy ociepleniem i pokryciem dachowym. Od strony pokrycia ocieplenie osłania się wysokoparoprzepuszczalną folią bądź włókniną, które dodatkowo uchronią izolację przed wywiewaniem ciepła.
Dach nad poddaszem mieszkalnym. Ocieplone połacie dachowe powinny mieć budowę podobną jak stropodach wentylowany.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Dach płaski
Taki dach ma spadek mniejszy niż 10%. Najpopularniejszym dachem płaskim jest stropodach wentylowany. Między izolacją a wodoszczelnym pokryciem pozostawia się wentylowaną szczelinę powietrzną.
W ostatnich latach projektuje się domy z prawie płaskimi dachami, które mają konstrukcję dachu odwróconego. Na stropie ostatniej kondygnacji ułożona jest izolacja przeciwwilgociowa, a dopiero na niej izolacja cieplna z bardzo twardego polistyrenu ekstrudowanego. Wierzchnią warstwę dachu stanowi żwir lub ziemia roślinna ułożone na włókninie.
Takie dachy płaskie powinny mieć o 10-20% więcej izolacji cieplnej od dachów spadzistych, czyli około 25 cm.
Stropodach wentylowany nad pomieszczeniem ogrzewanym. Para wodna przenika przez strop i izolację cieplną do przestrzeni wentylowanej, skąd jest usuwana na zewnątrz przez otwory wentylacyjne w ścianach.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
OKNA I WENTYLACJA
Budując ciepły dom lub docieplając dom już istniejący, trzeba pamiętać, że ciepło ucieka z niego przede wszystkim przez okna i drzwi oraz - co bardzo ważne, a często bagatelizowane - przez kanały wentylacyjne.

Nowoczesne okna drewniane i z PCW są o wiele szczelniejsze niż okna poprzedniej generacji. Dzięki dobrym uszczelkom bardzo ograniczają dopływ powietrza do pomieszczeń. Często jest to postrzegane jako duża zaleta tych okien, bo znacznie spadają straty ciepła spowodowane wywiewaniem go przez okna.
Uważaj jednak, jeśli w twoim domu nie ma wentylacji mechanicznej: szczelne okna staną się przyczyną wzrostu wilgotności, kondensacji pary wodnej na zimnych powierzchniach przegród i rozwoju pleśni na nadprożach, w miejscach oparcia stropów, narożnikach ścian zewnętrznych, a także na ościeżach okien.
Aby temu zapobiec, wybierz okna z nawiewnikami. Nawiewnik podraża koszt okna średnio o 100 zł, czyli o 5-15%. Dlatego ci, których nie stać na nie, wybierają okna z okuciami zapewniającymi mikrowentylację – są one wliczone w cenę okna. Jednak nie wszyscy o tym wiedzą, że aby zapewnić wietrzenie, skrzydło musi być minimalnie uchylone. Gdy okno jest zamknięte, powietrze przestaje się dostawać przez takie okucie.
Nawiewnik umieszczony w oknie umożliwia wentylację wnętrza nawet przy zamknietym oknie. Dzięki temu ryzyko zawilgocenia pomieszczenia prawie nie istnieje. Nawiewnik automatyczny (na przykład sterowany wilgotnościa powietrza) doprowadza tylko taką ilość powietrza, jaka jest potrzebna).
Autor: Rafał Kuchta

Jak nie wydmuchać ciepła przez komin?

W dobrze ocieplonych domach przez wentylację grawitacyjną ucieka go nawet 50%.
Ilość uciekającego z domu ciepła można ograniczyć dzięki oszczędniejszemu gospodarowaniu energią potrzebną do jego ogrzania. Warto zatem stosować automatykę sterującą ogrzewaniem.
Jeśli docieplasz swój dom, licz się z tym, że choć przez docieplone przegrody rzeczywiście będzie uciekało znacznie mniej ciepła, to na pewno znacznie więcej zacznie go uciekać przez wentylację. Nigdy jednak nie decyduj się na zaklejanie kratek wentylacyjnych lub wstawianie szczelnych okien, aby ograniczyć przepływ powietrza. Pamiętaj, że to tylko pozorna oszczędność. Te pieniądze na pewno nie wystarczą na pozbycie się skutków zawilgocenia domu ani na wyleczenie się z chorób nimi spowodowanych.
Jeśli właśnie zastanawiasz się nad budową bardzo ciepłego domu, to rozważ, czy nie zdecydować się na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Rekuperator pozwala odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego z wentylacji, co powoduje, że ogrzewanie domu kosztuje od 25 do 40% mniej.
Rekuperator zazwyczaj umieszcza się w osobnym pomieszczeniu, choć poziom hałasu, jaki wytwarza (porównywalny z cicho pracującą zmywarką), wcale tego nie wymusza.
Autor: Wiesław Rudolf

Współczynnik U a konstrukcja szyby

Im niższy jest współczynnik przenikania ciepła U, tym mniej ciepła ucieka przez okno. Największy wpływ na izolacyjność okna ma szyba. Dla szyby zespolonej ze szkła float 4/12/4 ma on wartość U = 3 W/(m2·K). Zamontowanie w oknie szyby zespolonej 4/15/4 z powłoką niskoemisyjną i wypełnionej gazem o mniejszej zdolności przewodzenia ciepła i konwekcji (na przykład argonem, kryptonem, ksenonem) obniża współczynnik przenikania ciepła do U = 1,1 W/(m2·K).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi