Jaka studnia bez pozwolenia?Zamierzam na swojej działce wykonać własne ujęcie wody. Proszę o wyjaśnienie: jaką studnię mogę zbudować bez pozwolenia? W Muratorze 6/2001 na stronie 130 piszecie, że pozwolenia nie potrzeba, "jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę, wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h, a głębokość odwiertu nie przekracza 30 m", natomiast w Muratorze 1/2001 na stronie 141, że pozwolenie nie jest wymagane dla ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych. Proszę o wyjaśnienie, gdzie jest błąd, i podanie przepisu regulującego tę sprawę.

Obie podane przez nas informacje są prawidłowe. W pierwszej jest mowa (i tak napisano w artykule) o pozwoleniu wodnoprawnym, które według Prawa wodnego nie jest wymagane dla zwykłego korzystania z wody, z którym przeważnie mamy do czynienia w gospodarstwach domowych (to znaczy pobór wody jest mniejszy niż 5 m3/dobę, wydajność pomp mniejsza niż 0,5 m3/h, a głębokość odwiertu studni nie przekracza 30 m).
Druga informacja dotyczy pozwolenia na budowę, które zgodnie z przepisami Prawa budowlanego nie jest wymagane do budowy opisanych ujęć wody.

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty