Jaki podatek za garaż?Dowiedziałem się, że maksymalna stawka podatku od nieruchomości za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej wynosi 0,49 zł, natomiast od innych powierzchni (w tym garażu) - 5,62 zł. Jak powinien być liczony podatek dla domu jednorodzinnego z garażem? Czy należy oddzielnie liczyć powierzchnię garażu, czy też wchodzi ona w skład powierzchni mieszkalnej? Moim zdaniem zasadne jest to drugie rozwiązanie, zwłaszcza że w wyroku NSA z 19.11.2001 r. stwierdzono, że garaż jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego i w związku z tym powinien być opodatkowany według stawki dla budynków mieszkalnych.

Przedstawione rozumowanie jest prawidłowe: garaż jest częścią składową lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. Należy też pamiętać, że opodatkowane podatkiem od nieruchomości są budynki lub ich części.
Pod pojęciem „części budynku” należy także rozumieć lokale mieszkalne, jeżeli zostały wyodrębnione z budynku i stanowią odrębną własność.
Dla budynków przewidziano kilka stawek, w zależności od rodzaju lub przeznaczenia budynku. Odrębnie traktowane są budynki mieszkalne, budynki związane z działalnością gospodarczą, budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie takiej działalności, a także budynki pozostałe. Garaże będą więc opodatkowane taką stawką, jaka wynika z ich przynależności do wyżej wymienionych grup budynków.
Jeżeli garaż stanowi część budynku mieszkalnego (na przykład garaż podziemny lub dobudowany do ściany budynku i połączony z nim przejściem wewnętrznym), powinno się opodatkować jego powierzchnię stawką właściwą dla budynków mieszkalnych.
Stawkę tę należy stosować niezależnie od tego, czy garaż został wybudowany jednocześnie z częścią mieszkalną domu, czy dobudowany w terminie późniejszym i czy przewidywał go pierwotny projekt budynku.
Jeżeli natomiast garaż jest oddzielnym budynkiem, to niezależnie od tego, że stanowi część składową lokalu mieszkalnego, należy zastosować stawkę właściwą dla pozostałych budynków.
Oddzielnym problemem są garaże w budynkach kilkumieszkaniowych, a właściwie tak zwane miejsca parkingowe. Nie są to pomieszczenia, bo nie mają ścian, tylko linie na podłodze.
Należy wówczas całą powierzchnię garażu objąć współwłasnością, podzielić pomiędzy wszystkich lokatorów (właścicieli) i opodatkować stawką właściwą dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (stawka właściwa dla części budynku mieszkalnego).
Przy ocenie stawek podatkowych oraz przedmiotu opodatkowania (budynek, budowla lub urządzenie) pomocne są oprócz przepisów prawa cywilnego także inne przepisy: ustawa Prawo budowlane lub rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także Klasyfikacja Obiektów Budowlanych.

Podstawa prawna:
- ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84)
- ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi