Jakie szambo?Na terenie, gdzie buduję dom, za kilka lat jest planowana budowa kanalizacji. Na razie jednak muszę odprowadzać ścieki do zbiornika bezodpływowego (szamba). Jak duży powinien być zbiornik? Czy są jakieś przepisy dotyczące jego lokalizacji?

Pojemność zbiornika bezodpływowego zależy od liczby osób mieszkających w domu i od tego, jak często zamierzamy opróżniać szambo.
Jedna osoba produkuje średnio około 150 l ścieków dziennie. Zbiornik powinno się tak dobrać, by jego opróżnianie nie odbywało się częściej niż raz na tydzień, ale też nie rzadziej niż raz na dwa, trzy tygodnie. Częstsze wybieranie nieczystości jest nieekonomiczne, ponieważ płaci się nie tylko za wywiezienie ścieków – od 5 do 20 zł za 1 m3 – ale także za kurs samochodu asenizacyjnego – 50-200 zł.
Minimalna pojemność szamba dla cztero-osobowej rodziny wyniesie zatem: 4 x 150 l/dobę x 7 dni = 4200 l. Pamiętajmy jednak, że jeśli mamy małe dzieci, dużo pierzemy lub lubimy częste kąpiele w wannie, dzienna ilość ścieków przypadająca na osobę znacznie wzrośnie.
Planując lokalizację zbiornika na terenach zabudowy jednorodzinnej, musimy brać pod uwagę minimalne odległości od studni, okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, granicy sąsiedniej działki, drogi lub ciągu pieszego. Odległości te określa rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a zilustrowano je na rysunku.

Minimalne odległości pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników na nieczystości od innych elementów zabudowy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi