Kanalizacja zamiast szamba

Czy gmina może mnie zmusić do likwidacji szamba i przyłączenia do nowo wybudowanej sieci?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do przyłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nie jest to obowiązkowe jedynie wówczas, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Zwolnienie to nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w szambo. Gmina może więc próbować przymusić mieszkańców do przyłączenia budynku do nowo wybudowanej sieci poprzez nakładanie grzywien.

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622, zm. Dz. U. z 2001r. nr 100, poz. 1085)

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty