Kotły na paliwa stałe. PrzeglądW Polsce kotły na paliwa stałe są bezsprzecznie najtańszymi w użytkowaniu urządzeniami grzewczymi. Z drugiej strony ich eksploatacja jest dosyć uciążliwa. Producenci nowoczesnych kotłów dokładają starań, aby stały się one bardziej przyjazne dla użytkowników i dla środowiska.

Wiele kotłów na paliwa stałe nadal wytwarza się w małych, przestarzałych zakładach rzemieślniczych, jednak liczba ta stale zmniejsza się na rzecz profesjonalnie produkowanych, nowoczesnych, wydajnych, łatwych w obsłudze i bezpiecznych w użytkowaniu urządzeń.

Rodzaje kotłów
Kotły z górnym spalaniem. Są najpopularniejsze na rynku. Produkują je zarówno małe zakłady rzemieślnicze, jak i więksi producenci krajowi i zagraniczni. Są stosunkowo niedrogie. Mają zazwyczaj komorę spalania połączoną z komorą zasypową, jeden lub dwa ciągi spalania (kanały konwekcyjne w wymienniku ciepła kotła, przez które przechodzą spaliny – im więcej ciągów, tym lepszy odzysk ciepła ze spalin i wyższa sprawność kotła) oraz stały ruszt paleniska. Kotły z wymiennikiem żeliwnym najlepiej nadają się do spalania koksu lub węgla.

Kotły z dolnym spalaniem. Te produkowane obecnie, znacznie różnią się od modeli z lat osiemdziesiątych. Spalanie nadal odbywa się na tylnej ścianie komory zasypowej lub w komorze spalania znajdującej się z tyłu komory zasypowej, ale system doprowadzenia powietrza wtórnego do komory spalania jest już bardziej rozwinięty. Kotły z dolnym spalaniem mają ruchomy lub stały ruszt. Ruszt ruchomy jest stalowy lub żeliwny, ruszt stały jest zazwyczaj tak zwanym rusztem wodnym.
W krajach Unii Europejskiej standardowo produkuje się kotły wyposażone w:
- regulator paleniska (miarkownik ciągu), który pomaga uzyskać równomierną i dokładną temperaturę w kotle,
- baterię bezpieczeństwa zabezpieczającą kocioł i instalację c.o. przed przegrzaniem,
- dużą komorę zasypową (załadunkową) i duże drzwiczki (zasypowe) załadunkowe ułatwiające
napełnianie i czyszczenie kotła,
- otwór w drzwiczkach załadowczych doprowadzający powietrze w końcowej fazie spalania, tak zwane powietrze wtórne,
- regulację dopływu powietrza wtórnego,
- regulowaną klapę tak zwanego łatwego rozruchu kotła,
- kanały konwekcyjne o dużej powierzchni umożliwiające optymalne wykorzystanie ciepła ze spalin.
Nieodzownym atrybutem każdego nowoczesnego kotła z dolnym spalaniem są: szuflada na popiół, ruszt obrotowy i sterowniki pracy pomp obiegowych.
Kocioł z dolnym spalaniem.
Autor: WINDHAGER

Kotły spalające drewno metodą zgazowywania (tak zwane kotły zgazowujące) mają rozbudowaną automatykę. Pojedynczą porcję drewna spalają 8-12 godzin. Nowością w tym segmencie rynku są kotły z pełną automatyką - również pogodową - współpracujące także z kolektorami słonecznymi.
W kotłach stalowych zgazowujących nie zaleca się spalania drewna iglastego ze względu na dużą zawartość żywicy, która ma właściwości żrące.
Powoli zdobywają popularność nowoczesne kotły z wymiennikiem ze stali kwasoodpornej spawanej plazmowo. Są całkowicie odporne na spalanie wilgotnego drewna i to zarówno liściastego, jak i iglastego. Niedługo zaczną zastępować prostsze modele ze stalowym wymiennikiem.
W niektórych kotłach dzięki rozbudowanej komorze zgazowania jeden załadunek drewna wystarcza na całą dobę. Wyposażone są w mikroprocesor informujący użytkownika o przyczynach ewentualnych zakłóceń pracy kotła.
Kocioł zgazowujący.
Autor: EKO-VIMAR

Kotły wielopaliwowe (nazywane też dwupaliwowymi) zdobywają coraz większą popularność. Można w nich spalać paliwa stałe, na przykład węgiel, lub – po zamontowaniu palnika olejowego - olej opałowy. Komora zasypowa zamienia się wtedy w komorę spalania mieszanki paliwowej. Palnik można zamontować w każdej chwili, nawet po kilku sezonach grzewczych od zakupu kotła. Łączny koszt instalacji olejowej rozkłada się w ten sposób w czasie i jest mniej dotkliwy dla użytkownika.
Kotły wielopaliwowe można instalować w małych kotłowniach, w których jest jeden kanał spalinowy i nie ma miejsca na dwa niezależne źródła ogrzewania.

Kotły z palnikiem retortowym. Ze względu na dość wysoką cenę dopiero zdobywają pozycję na rynku, ale zasłużenie, bo to urządzenia ekologiczne i bezobsługowe. Spalanie paliwa dozowanego przez podajnik następuje w specjalnie skonstruowanym palniku, połączonym z cyfrową tablicą sterowniczą, uwzględniającą zewnętrzne warunki atmosferyczne. W palniku znajduje się sprzężony z automatyką wentylator dozujący powietrze do spalania.
W kotłach typu PMX małe brykiety z drewna umieszcza się w pojemniku podobnym do zbiornika oleju opałowego, z którego są dawkowane do kotła. Dzięki niezwykle zaawansowanej technice spalania popiół usuwa się tylko raz w roku. Kocioł ma też funkcję samoczyszczenia wymiennika.Kocioł z palnikiem retortowym.
Autor: HEF

Kocioł z pojemnikiem na paliwo i podajnikiem ślimakowym podającym paliwo do kotła.
Autor: MODERATOR

Pieco-kuchnie. Poza wielofunkcyjnością i nazwą nie mają nic wspólnego z popularnymi niegdyś urządzeniami o tej nazwie. Urządzenia takie są standardowo wyposażone w kocioł na paliwo stałe z regulowanym paleniskiem, piekarnik z płytą ceramiczną, wężownicę do przygotowania c.w.u. i wbudowaną pompę obiegową do c.o. ze sterownikiem.
Ten rodzaj kotła jest bardzo popularny w małych miejscowościach wypoczynkowych w całej Europie.

Kotły z wentylatorem

Droższą odmianą tradycyjnych kotłów na paliwa stałe są kotły z wentylatorem. Modele z wentylatorem nadmuchowym służą przede wszystkim do spalania miału. Są w Polsce dość popularne ze względu na niską cenę miału węglowego.
Kotły z wentylatorem wyciągowym w czopuchu (przewodzie łączącym kocioł z kominem) cechuje bezpyłowe spalanie mieszanki i wysokie bezpieczeństwo użytkowania, które zawdzięczają wyciąganiu wszelkich substancji lotnych do komina. Umożliwiają spalanie węgla, miału węglowego i drewna.
Nowością są kotły wyposażone w zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury, dzięki któremu można je montować w nowoczesnych instalacjach grzewczych z tworzyw sztucznych. Procesor sterujący wentylatorem aż w pięciu zakresach prędkości obrotowej umożliwia pełną kontrolę procesu.

Rozruch kotła
Podczas pierwszego rozruchu kotła może nastąpić wyciek wody z okolic otworów wyczystnych kotła - jest to tak zwane pocenie się kotła. Trzeba wtedy rozgrzać kocioł do temperatury powyżej 80oC i utrzymywać ją przez co najmniej kilka godzin aż do ustąpienia wycieku.
Zdarza się też, że podczas pierwszego rozpalania po otwarciu drzwiczek zasypowych wydostaje się dym. Przyczyną tego może być niedrożny komin lub niewłaściwe połączenie kotła z kominem.
Należy sprawdzić parametry ciągu kominowego z podawanymi przez producenta urządzenia i skontrolować połączenie kotła z kominem. Kominy, które długo nie były używane, mogą być zapowietrzone lub po prostu mocno zanieczyszczone. W takiej sytuacji niezbędna jest ingerencja kominiarza lub wygrzanie kanału kominowego.

Czyszczenie kotła
Dlaczego jest konieczne? Podczas spalania paliw stałych na ścianach kanałów spalinowych osadzają się żrące sadze i lotny popiół. Niewielu użytkowników zdaje sobie sprawę, że warstwa sadzy o grubości zaledwie kilku milimetrów może spowodować zmniejszenie mocy cieplnej kotła o około 30%, a więc także zwiększenie zużycia paliwa. Przepływ spalin jest utrudniony przez osadzone na ściankach kotła substancje smoliste, co powoduje zmniejszenie ciągu kominowego oraz przyspiesza spalanie opału. Zaniechanie regularnego czyszczenia może znacznie pogorszyć parametry eksploatacyjne kotła oraz – co ważne – przyspieszyć jego zużycie.

Jak często? Jeżeli spalamy węgiel lub drewno dobrego gatunku, wystarczy czyścić kocioł raz na kilka tygodni, jeśli koks – raz na 7-10 dni. Kotły opalane miałem trzeba czyścić przed każdym załadunkiem paliwa. Kotły zgazowujące drewno czyści się bardzo rzadko.
Po czterech-pięciu latach użytkowania wnętrze kotła należy także oczyścić z tak zwanego kamienia kotłowego, zwłaszcza gdy instalacja grzewcza była często opróżniana z wody. W tym celu kotły przepłukuje się specjalnymi roztworami rozpuszczającymi osad, na przykład wodnym roztworem kwasu chlorowodorowego.

W jaki sposób? Kotły na paliwa stałe czyści się szczotkami drucianymi lub pogrzebaczami dostarczanymi przez producenta wraz z urządzeniem. Większe kotły można czyścić sprężonym powietrzem. Czyszczenie odbywa się przez otwory wyczystne kotła. W tym czasie przepustnica spalin w czopuchu powinna być całkowicie otwarta.
Kotły mają różną liczbę otworów wyczystnych. Dobrej klasy urządzenia mają otwory u góry, z boku lub z tyłu pod czopuchem oraz w samym czopuchu. Pozostałości popiołu usuwa się wygarniaczem przez wyczystkę w dolnej części kotła. Po zakończeniu czyszczenia trzeba szczelnie zamknąć pokrywy otworów wyczystnych.
Markowe kotły na paliwa stałe są wyposażone w szufladę na popiół, dzięki której opróżnianie kotła z popiołu jest naprawdę komfortowe.

Problemy eksploatacyjne
Źle podłączone lub nieumiejętnie eksploatowane kotły mogą przysporzyć użytkownikowi wiele problemów. Jeśli:
- z kotła lub instalacji c.o. zaczyna wyciekać woda,
- temperatura w kotle przekracza 100°C,
- w rurach lub w grzejnikach słychać stukanie świadczące o odparowaniu wody, należy przede wszystkim usunąć paliwo z kotła i wynieść jena zewnątrz kotłowni. Trzeba uważać, by się nie poparzyć i nie ulec zaczadzeniu.
Nie wolno gasić paliwa wodą w pomieszczeniu kotłowni, bo można doprowadzić do wybuchu kotła. Nagłe ochłodzenie wymiennika ciepła w kotłach żeliwnych może spowodować pęknięcie stopu żeliwa. Rozżarzone paliwo można jedynie zasypać suchym piaskiem.
W trakcie użytkowania kotła może się jeszcze zdarzyć, że:
- nie można uzyskać wysokiej temperatury w kotle z powodu nieodpowiedniej jakości paliwa lub niewłaściwego wyregulowania kotła;
- przez nieszczelności w kotle wycieka woda, bo ciśnienie w instalacji c.o. jest za wysokie, nagromadził się w nim kamień kotłowy lub kocioł ma wadę technologiczną;
- w kotle z wentylatorem nadmuchowym wybuchają gazy paliwowe, bo został źle wyregulowany lub zastosowano nieodpowiednie paliwo.

Kocioł a instalacja c.o.
Otwarta czy zamknięta? Kotły na paliwa stałe instalowane w domach jednorodzinnych muszą być (według PN-91/B-02413) zamontowane w instalacji c.o. systemu otwartego z otwartym naczyniem wzbiorczym. Zdecydowana większość kotłów na naszym rynku przystosowana jest wyłącznie do montażu w takich instalacjach.
Instalacja c.o. z kotłem na paliwo stałe może być zaprojektowana jako grawitacyjna (wykorzystująca zjawisko zmiany gęstości wody wywołane zmianą jej temperatury) lub pompowa (wyposażona w pompę zamontowaną na przewodzie zasilającym lub powrotnym).

Uwaga! Kocioł na paliwo stałe można połączyć z instalacją układu zamkniętego przez wymiennik płytowy: powstają wówczas dwa obiegi: kotłowni – otwarty oraz instalacji c.o. – zamknięty.

Kotły na paliwa stałe w nowoczesnych instalacjach z tworzyw sztucznych. Temperatura robocza w instalacjach z tworzyw sztucznych nie powinna w zasadzie przekraczać 80°C. Wyjątek stanowią instalacje z rur wielowarstwowych typu PEX/Al/PEX, które wytrzymują chwilową temperaturę 95°C. Przekroczenie maksymalnej temperatury przez dłuższy czas prowadzi do degradacji materiału, a więc skraca żywotność instalacji, a nawet może spowodować jej poważne uszkodzenie. Jeśli zatem instalacja jest zasilana przez kocioł na paliwo stałe, najważniejsze jest zabezpieczenie jej przed przegrzaniem.
Najprostszym rozwiązaniem jest połączenie kotła z zasobnikiem, przez który można odprowadzić ciepłą wodę do kanalizacji z chwilą, gdy jej temperatura na wylocie z kotła przekroczy 90°C. Czujnik temperatury na wyjściu kotła powoduje otwarcie zaworu na przewodzie spustowym ciepłej wody użytkowej, na przykład z podgrzewacza c.w.u. do kanalizacji. Zawór pozostaje otwarty tak długo, aż temperatura w kotle spadnie poniżej punktu krytycznego.

Co wrzucić do kotła?
Każde paliwo stałe ma inną wartość energetyczną (opałową), która istotnie wpływa na parametry techniczne kotła. Całkowity koszt pozyskania energii zależy więc nie tylko od ceny surowca, ale i od jego wartości opałowej.

Węgiel kamienny. Ma wysoką wartość opałową (16,7-29,3 MJ/kg) i jest w Polsce łatwo dostępny, dlatego na szeroką skalę wykorzystuje się go do celów grzewczych - rocznie 13-18 mln ton. W Europie jest powoli zastępowany przez drewno lub chemicznie przetworzone postacie węgla - koks lub brykiety.

Drewno opałowe. Jest bardziej ekologiczne od węgla, ale trudniejsze do pozyskania.
W kotłach ze zwykłej stali (niezależnie od typu paleniska) powinno się spalać tylko drewno liściaste ze względu na znikomą zawartość związków żywicznych. Drewno iglaste można bezpiecznie spalać w kotłach zgazowujących wykonanych ze stali kwasoodpornej (uszlachetnionej).
Wilgotność drewna, czyli pośrednio czas jego składowania, wpływa na wartość opałową. Największą wartość opałową ma drewno o wilgotności do 25%, czyli sezonowane co najmniej rok. W Europie coraz częściej wykorzystuje się do celów grzewczych miniaturowe brykiety (pellets) z prasowanych trocin. Magazynuje się je w specjalnych zbiornikach, skąd są podawane do kotła. Paliwo uzupełnia się raz na rok, co jest bardzo wygodne dla użytkownika.

Biomasa. To pozostawiona na powierzchni gleby substancja roślinna (resztki pożniwne, zielony nawóz, chwasty), która może być spalana w sposób ekologicznie bezpieczny (nie powoduje zwiększenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze) i efektywny energetycznie. W kotłach małej mocy najczęściej stosowane są odpadki drewniane lub węgiel drzewny.

Słoma. W Polsce w rolnictwie zużywa się zaledwie 60% słomy, ponad 35% (około 7 mln ton rocznie) pozostaje na polach. Można spalać ją w kotłach c.o. Słoma ma mniejszą wartość opałową niż węgiel (średnio 18,7 MJ/kg). Najbardziej racjonalne jest spalanie sprasowanych bloków słomy o wymiarach 0,4 x 0,4 x 0,8 m i wadze 10-12 kg (tak zwanych balotów). Słoma żółta (świeża) zawiera dużo wody i przez to ma mniejszą wartość opałową niż słoma szara (składowana). Świeżo po ścięciu można stosować do celów grzewczych tylko słomę pszenną.


Śmiecie i odpady – nie!
W krajach rozwijających się (w tym w Polsce) kotły na paliwa stałe cieszą się dużą popularnością również dlatego, że daje się w nich spalać odpady, które gromadzą się w domu. W opinii wielu użytkowników pozwala to podwójnie oszczędzać: z jednej strony - na kosztach zakupu opału, z drugiej - na kosztach wywozu śmieci. Nic bardziej błędnego.
Spalanie odpadów i śmieci w kotłach na paliwa stałe jest przez renomowanych producentów zabronione. Powodem jest duża zawartość wilgoci, która może doprowadzić do korozji kotła. Dodatkowo spaliny powstające podczas spalania śmieci szybko i silnie zanieczyszczają kanały konwekcyjne kotła. Najważniejsze jest jednak zanieczyszczanie środowiska.
Dlatego śmiecie i odpady powinno się spalać wyłącznie w specjalnie zbudowanych spalarniach, które spełniają rygorystyczne wymagania odnośnie emisji spalin. Emisja zanieczyszczeń przy spalaniu śmieci w tradycyjnych kotłach w domach jednorodzinnych nie jest w żaden sposób kontrolowana.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Kotły na paliwa stałe – oferta firm

Nazwa producenta: CICHEWICZ
Nazwa kotła: Komulator eko.
Kraj produkcji: Polska.
Moc kotła: 20 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 100 x 125 cm.
Rodzaj paliwa: drewno opałowe (podstawowe), węgiel kamienny.
Rodzaj zasypu: górny pod skosem.
Pojemność komory załadowczej: 80 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 15 kg.
Palenisko: z dolnym spalaniem.
Sprawność: 82%.
Materiał: wymiennik ciepła – stalowy, ruszt – żeliwny ruchomy.
Izolacja: 10 cm wełny mineralnej.
Wyposażenie:
- podstawowe: termometr, regulator paleniska Honeywell,
- dodatkowe: możliwość zamontowania palnika olejowego.
Atesty: Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego, Dopuszczenie do Obrotu Wewnętrznego potwierdzające zgodność z PN.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 1960 zł.
Kocioł CMW.
Autor: CICHEWICZ

Nazwa kotła: CMW.
Kraj produkcji: Polska.
Moc kotła: 10 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 50 x 85 x 60 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny, koks.
Rodzaj zasypu: czołowy.
Pojemność komory załadowczej: 25 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 8 kg.
Palenisko: spalanie górne.
Sprawność: 78%.
Materiał: wymiennik ciepła stalowy, ruszt wodny stalowy.
Izolacja: 5 cm wełny mineralnej.
Wyposażenie:
- podstawowe: termometr,
- dodatkowe: regulator paleniska Honeywell.
Atesty: Dopuszczenie do Obrotu Wewnętrznego potwierdzające zgodność z PN.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 1150 zł.

Nazwa producenta: EKO-CAL
Kocioł KW-25-ow.
Autor: EKO-CAL

Nazwa kotła: KW-25-ow.
Kraj produkcji: Polska.
Moc kotła: 21 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 47 x 95 x 103,5 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny (podstawowe), brykiety, miał węglowy, drewno.
Rodzaj zasypu: czołowy lub górny.
Pojemność komory załadowczej: 52 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 25 kg.
Palenisko: spalanie dolne.
Sprawność: 82%.
Materiał: wymiennik ciepła stalowy, ruszt żeliwny.
Izolacja: 4 cm wełny mineralnej.
Wyposażenie:
- podstawowe: narzędzia do obsługi,
- dodatkowe: kompletne przyłącze – pompa obiegowa do c.o., zawór różnicowy, zawory odcinające, filtr siatkowy, termometr.
Atesty: Zaświadczenie Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej na zgodność z PN.
Gwarancja: 3 lata – wymiennik kotła, pozostałe elementy zgodnie z gwarancją ich producenta.
Cena: 2015 zł, 2225 zł – z wyposażeniem dodatkowym.

Nazwa producenta: EKO-VIMAR ORLAŃSKI

Autor: EKO-VIMAR

Nazwa kotła: Orlan.
Kraj produkcji: Polska.
Moc kotła: 15-18, 25 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 59 x 115 x 87 cm, 64 x 125 x 95 cm.
Rodzaj paliwa: odpady drewna.
Rodzaj zasypu: przedni.
Pojemność komory załadowczej: 90, 140 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: na 8-12 godz.
Palenisko: kocioł zgazowujący.
Sprawność: 80%.
Materiał: wymiennik ciepła i ruszt – stal kotłowa.
Izolacja: NOBASIL grubości 20 mm.
Wyposażenie:
- podstawowe: regulator pogodowy, wentylator, sterowanie pompą obiegową i zaworem mieszającym,
- dodatkowe: zawór mieszający, napęd zaworu mieszającego, zasobnik c.w.u., czujnik regulacji pogodowej, regulator pokojowy.
Atesty: Zaświadczenie Instytutu Techniki Cieplnej na zgodność z PN.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 3600, 4400 zł.

Nazwa producenta: HEF
Autor: HEF

Nazwa kotła: Eko-Plus 25.
Kraj produkcji: Polska.
Moc kotła: 25 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 110 x 132 x 86 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny groszek.
Rodzaj zasypu: górny do podajnika.
Pojemność komory załadowczej: 200 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 180 kg.
Palenisko: palnik retortowy.
Sprawność: 82%.
Materiał: wymiennik ciepła – stal.
Izolacja: 5 cm wełny mineralnej.
Wyposażenie podstawowe: podajnik ślimakowy, mikroprocesorowy regulator sterujący pracą podajnika ślimakowego i wentylatora.
Atesty: Dopuszczenie do Obrotu Wewnętrznego potwierdzające zgodność z PN.
Gwarancja: 3 lata – wymiennik, rok – pozostałe elementy.
Cena: 6410 zł.

Nazwa producenta: KORTEX

Nazwa kotła: Kortex WD 11.
Kraj produkcji: Polska.
Moc kotła: 11 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 57,2 x 102 x 49,6 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny, miał węglowy, drewno opałowe i odpady drewna.
Rodzaj zasypu: czołowy.
Pojemność komory załadowczej: 40 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 30 kg – węgiel kamienny.
Palenisko: spalanie dolne.
Sprawność: 78%.
Materiał: wymiennik ciepła stalowy, ruszt wodny stalowy z przegarniaczem żużla.
Izolacja: 5 cm wełny mineralnej.
Wyposażenie:
- podstawowe: termometr, kurek spustowy,
- dodatkowe: wentylator z elektronicznym regulatorem temperatury lub miarkownik ciągu.
Atesty: Dopuszczenie do Obrotu Wewnętrznego potwierdzające zgodność z PN.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 1260 zł.
Kocioł Kortex KWD 22.
Autor: KORTEX

Nazwa kotła: Kortex KWD 22.
Kraj produkcji: Polska.
Moc kotła: 22 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 58 x 101 x 81,5 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel, miał węglowy, koks, drewno opałowe i odpady drewna.
Rodzaj zasypu: czołowy, kątowy.
Pojemność komory załadowczej: 60 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 45 kg – węgiel kamienny.
Palenisko: spalanie dolne i górne.
Sprawność: 79%.
Materiał: wymiennik ciepła stalowy i ruszt wodny stalowy.
Izolacja: 5 cm wełny mineralnej.
Wyposażenie:
- podstawowe: termometr, kurek spustowy,
- dodatkowe: wentylator z elektronicznym regulatorem temperatury lub miarkownik ciągu.
Atesty: Dopuszczenie do Obrotu Wewnętrznego potwierdzające zgodność z PN.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 2450 zł.

Nazwa producenta: METALERG

Autor: METALERG

Nazwa kotła: Biowat U-245.
Kraj produkcji: Polska.
Moc kotła: 15 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 97 x 153 x 142 cm.
Rodzaj paliwa: słoma, drewno.
Rodzaj zasypu: czołowy.
Pojemność komory załadowczej: 245 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 1 balot słomy – około 10 kg, drewno – do 70 kg.
Palenisko: kocioł zgazowujący z palnikiem inżektorowym.
Sprawność: 81%.
Materiał: wymiennik ciepła stalowy, komora zgazowania - ceramiczna.
Izolacja: 5 cm wełny mineralnej.
Atesty: Świadectwo zgodności z PN. Gwarancja: 2 lata.
Cena: 5900 zł.

Nazwa producenta: MODERATOR

Autor: MODERATOR

Nazwa kotła: Moderator.
Kraj produkcji: Polska.
Moc kotła: 22 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 105 x 130 cm.
Rodzaj paliwa: biomasa (podstawowe), węgiel i miał węglowy jako domieszka.
Rodzaj zasypu: górny.
Pojemność komory załadowczej: 60 dm3.
Sprawność: 85%.
Materiał: wymiennik ciepła stalowy, ruszt wodny stalowy.
Izolacja: 3 cm wełny mineralnej.
Wyposażenie:
- podstawowe: zawór spustowy, termometr, narzędzia do obsługi kotła,
- dodatkowe: podajnik paliwa Stoker.
Atesty: Atest energetyczny.
Gwarancja: 3 lata.
Cena: 2200 zł – kocioł, 6420 zł – podajnik.

Nazwa producenta: ROCA
Autor: ROCA

Nazwa kotła: P30-6.
Kraj produkcji: Hiszpania.
Moc kotła: 23,3 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 48,5 x 100,7 x 62,4 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny lub drewno.
Rodzaj zasypu: czołowy.
Pojemność komory załadowczej: 38 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 28 kg.  Palenisko: spalanie górne.
Sprawność: 76,1%.
Materiał: wymiennik ciepła żeliwny, ruszt wodny żeliwny.
Izolacja: 5 cm – mata z włókna szklanego.
Wyposażenie:
- podstawowe: miarkownik ciągu,
- dodatkowe: urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem, palnik olejowy, tablica sterująca z termostatem, termometr i manometr.
Atesty: Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego.
Gwarancja: 1-2 lata.
Cena: 3550 zł.

Nazwa producenta: VIADRUS (KLIMOSZ PHU)

Nazwa kotła: Viadrus U-22.
Kraj produkcji: Czechy.
Moc kotła: 11,7 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 52 x 88 x 30 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny, koks (podstawowe), drewno.
Rodzaj zasypu: czołowy.
Pojemność komory załadowczej: 25 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 10-25 kg.
Palenisko: spalanie dolne.
Sprawność: 82%.
Materiał: wymiennik ciepła żeliwny, ruszt wodny żeliwny.
Izolacja: 5 cm wełny mineralnej.
Wyposażenie:
- podstawowe: termostat, miarkownik ciągu, termometr, ruszt wodny, narzędzia do obsługi kotła,
- dodatkowe: palnik gazowy lub olejowy.
Atesty: Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego.
Gwarancja: 10 lat na wymiennik. Cena: 1990 zł.
Kocioł Viadrus Ling.
Autor: VIADRUS (KLIMOSZ) PHU

Nazwa kotła: Viadrus Ling.
Kraj produkcji: Czechy.
Moc kotła: 25 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 124,9 x 141,8 x 72,5 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny groszek, węgiel brunatny, biomasa.
Rodzaj zasypu: podajnik ślimakowy.
Pojemność komory załadowczej: 160 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 50-160 kg.
Palenisko: palnik retortowy. Sprawność: 82%.
Materiał: wymiennik ciepła stalowy.
Izolacja: 5 cm wełny mineralnej.
Wyposażenie:
- podstawowe: panel sterujący z mikroprocesorem, katalizator ceramiczny, turbulator spalin, zasobnik paliwa, narzędzia do obsługi.
Atesty: Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 7050 zł.

Nazwa producenta WINDHAGER ZENTRALHEIZUNG

Nazwa kotła: FKX/FKU 220.
Kraj produkcji: Austria.
Moc kotła: 22 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 55 x 114,2 x 97,5 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny, koks (podstawowe), drewno.
Rodzaj zasypu: czołowy.
Pojemność komory załadowczej: 82 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 18 kg.
Palenisko: spalanie dolne.
Sprawność: 80%.
Materiał: wymiennik ciepła ze stali tytanowej, ruszt wodny stalowy.
Izolacja: płyta ognioodporna grubości 10 cm.
Wyposażenie:
- podstawowe: wężownica do przygotowania c.w.u., termometr, regulator paleniska Samsung, termostat sterujący pracą pompy, narzędzia do obsługi kotła,
- dodatkowe: sterowanie kolektorem słonecznym.
Atesty: Dopuszczenie UDT zezwalające na montaż w instalacji zamkniętej.
Gwarancja: 5 lat.
Cena: 3600 zł.
Kocioł FKX/FKU 220.
Autor: WINDHAGER

Nazwa kotła: ZHN/KSN 150.
Kraj produkcji: Austria.
Moc kotła: 14,6 kW.
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 60 x 65 x 100 cm.
Rodzaj paliwa: węgiel kamienny, koks (podstawowe), drewno.
Rodzaj zasypu: czołowy.
Pojemność komory załadowczej: 42 dm3.
Jednorazowy zasyp paliwa: 15 kg.
Palenisko: spalanie górne.
Sprawność: 78%.
Materiał: wymiennik ciepła stalowy, ruszt stalowy.
Izolacja: płyta ognioodporna grubości 7 cm.
Wyposażenie:
- podstawowe: wężownica do przygotowania c.w.u., termometr, regulator paleniska Samsung, piekarnik,
- dodatkowe: moduł podłączeniowy - pompa i naczynie wzbiorcze.
Atesty: Dopuszczenie UDT zezwalające na montaż w instalacji zamkniętej.
Gwarancja: 5 lat.
Cena: 6000 zł.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi