Kotły olejowe. PrzeglądZe względu na stosunkowo tanie i łatwo dostępne paliwo są dobrym źródłem ciepła dla większości domów wolno stojących, dla niektórych - zwłaszcza pozbawionych dostępu do sieci gazowej - wręcz jedynym.

Podstawowymi wyznacznikami, które pomogą nam w wyborze kotła grzewczego dobrej jakości, są jego wysoka sprawność i niska zawartość zanieczyszczeń w spalinach. Dodatkowymi, na które także należy zwrócić uwagę – trwałość korpusu oraz pozostałych elementów, jakość wyposażenia, łatwość obsługi i wreszcie estetyka.Autor: VIESSMANN

Jak dobrać moc kotła?

Moc kotła dobiera się do zapotrzebowania na ciepło domu, w którym ma być zainstalowany. Zapotrzebowanie to powinno być określone w projekcie, ponieważ zależy ono w dużej mierze od rodzaju materiałów, z których dom został zbudowany. Dzisiaj zwykle buduje się domy energooszczędne, dlatego moc kotłów potrzebnych do ich ogrzania znacznie się zmniejszyła. Jednak większość kotłów olejowych dostępnych na polskim rynku to urządzenia o mocy 15 i więcej kilowatów, czyli i tak przekraczającej zapotrzebowanie na ciepło średniej wielkości dobrze ocieplonego domu jednorodzinnego.
Sprawność kotłów olejowych renomowanych firm wynosi 92-94%. Wraz ze wzrostem sprawności maleje zużycie paliwa.

Dobry kocioł tylko z dobrych elementów

Aby kocioł pracował bezawaryjnie, a zużycie paliwa było niskie, musi być zbudowany z materiałów wysokiej jakości i precyzyjnie wyregulowany.

Korpus. To wymiennik ciepła zbudowany z żeliwa lub stali. Tu następuje wymiana ciepła między płomieniem powstającym na skutek spalania paliwa w komorze spalania a wodą w obiegu grzewczym.
Korpus żeliwny składa się z członów. Im jest ich więcej, tym większa moc kotła. Żeliwo jest materiałem o wysokiej odporności na korozję. Para wodna często powstająca w procesie schładzania spalin nie niszczy korpusu. Mimo to niektóre typy kotłów żeliwnych oraz wszystkie kotły stalowe są wyposażane w zawory trójdrogowe na przewodach powrotnych wody grzejnej, które mieszają wodę zasilającą z wodą powracającą z instalacji, aby nie dopuścić do zbytniego schłodzenia spalin i zraszania komory paleniskowej.
Większośc kotłów olejowych ma korpusy żeliwne, a więc ciężkie, dlatego zwykle są to urządzenia żeliwne.
Autor: BUDERUS

Palniki. W kotłach olejowych są one nadmuchowe (wentylatorowe), zwykle montowane na zewnątrz kotła. Nie trzeba się jednak obawiać ich zbyt hałaśliwej pracy. Mają bowiem izolację akustyczną i na tyle dopracowaną konstrukcję, że pracują praktycznie bez szumu. Na rynku dostępne są też kotły z palnikami wbudowanymi, których pracę dodatkowo wyciszają obudowa i izolacja kotła.
Precyzyjnie skonstruowany palnik zapewnia niskie zużycie oleju, wysoką sprawność kotła i niską emisję zanieczyszczeń w spalinach. Głowica palnika, część narażona na ciągły kontakt z płomieniem, jest zbudowana ze stali żaroodpornej wysokiej klasy. Palniki o niskiej emisji szkodliwych tlenków azotu – mniejszej niż 120 mg/kW – mają zwykle symbol EcoNOx.
Konstrukcja palnika musi zapewniać idealne i w odpowiednich proporcjach zmieszanie oleju z powietrzem. W tym celu należy stosować olej o parametrach zalecanych przez producenta. Szczególną uwagę trzeba zwracać na jego lepkość kinematyczną. Dla małych palników nie powinna być ona większa niż 6 mm2/s. Dwustopniowe sprężanie powietrza oraz wstępne podgrzewanie oleju (palniki z podgrzewaczem) dodatkowo poprawiają warunki spalania. System zabezpieczenia palnika, to znaczy automat kontrolujący jego włączanie, i system kontroli płomienia zapewniają płynną pracę palnika, a w razie awarii natychmiastowe jego wyłączenie.
Większość palników o małej mocy to urządzenia jednostopniowe, chociaż można spotkać na rynku również dwustopniowe. Tabele doboru palników do kotłów są dostępne u producentów i dystrybutorów kotłów.


Palniki do kotłów olejowych często są oddzielnymi urządzeniami, które kupuje się osobno...
Autor: FERROLI
...i montuje na zewnątrz kotła (w otworze widocznym w przedniej ścianie kotła).
Autor: FERROLI
Można kupić kocioł z palnikiem zintegrowanym znajdującym się wewnątrz obudowy kotła.
Autor: DE DIETRICH

Przewody spalinowe. Są to kanały, przez które przepływają spaliny wewnątrz kotła, dodatkowo oddając ciepło do wody grzejnej. Dąży się więc do tego, by były jak najdłuższe (jak na przykład w kotłach trójciągowych), bo ma to istotne znaczenie w procesie odzyskiwania ciepła ze spalin.
Spaliny odprowadzane są przez czopuch (przewód łączący kocioł z kominem). Ze względu na niską temperaturę spalin i możliwość wykraplania kwasu siarkowego kominy murowane, do których podłącza się kotły olejowe, powinny być wyposażone we wkłady kominowe ze stali kwasoodpornej lub kwasoodpornej kamionki albo wybudowane ze specjalnych ceramicznych systemów kominowych.
Obieg spalin we wnętrzu kotła. Im dłuższą drogę mają do pokonania, tym więcej ciepła są w stanie oddać wodzie w wymienniku kotła.
Autor: VAILLANT

Izolacja i obudowa. Izolacja kotła wykonana jest zwykle z mat z wełny mineralnej. Jej zadaniem jest nie tylko zminimalizowanie strat ciepła do otoczenia, ale i wyciszenie pracy kotła.
Obudowa kotła decyduje o jego estetycznym wyglądzie. Nowoczesne kotły olejowe z roku na rok są coraz ładniejsze.

Jaką automatykę wybrać?

Regulatory (elementy automatyki) to urządzenia sterujące pracą kotła i zabezpieczające ją. Standardowa wersja kotła wyposażona jest w regulowany ręcznie termostat, termostat bezpieczeństwa i termometr. Urządzenia te pozwalają wyłącznie na ręczne ustawianie parametrów pracy kotła. Aby kocioł automatycznie dostosowywał się do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło, musi być fabrycznie wyposażony w regulator pogodowy lub konsolę umożliwiającą rozbudowę automatyki zgodnie z potrzebami klienta.
Regulatory pogodowe sterują pracą kotła zależnie od temperatury zewnętrznej i żądanej temperatury wewnętrznej. Automatycznie dostosowują do tych warunków temperaturę wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania, a więc zapewniają komfort cieplny w użytkowanych pomieszczeniach i mają wpływ na ekonomiczne zużycie paliwa.
Regulatory pogodowe mają zwykle kilka programów wygodnych dla użytkownika. Umożliwiają na przykład osłabienie ogrzewania w nocy lub w czasie weekendu.
Nowoczesne kotły olejowe mogą być sterowane zdalnie, na przykład za pomocą modułu sterującego wyjmowanego z konsoli kotła i umieszczanego w dostępnym miejscu wdomu lub przez złącze telefoniczne, kiedy nie jesteśmy obecni.

Aby kocioł automatycznie dostosowywał się do zapotrzebowania na ciepło, musi być wyposażony w regulator pogodowy lub konsolę umożliwiającą rozbudowę automatyki.
Autor: VIESSMANN
Widoczny na zdjęciu dwufunkcyjny kocioł olejowy z zamknięta komorą spalania należy do rzadkości. Większośc kotłów olejowych to urządzenia jednofunkcyjne.
Autor: ULRICH

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Kotły olejowe to poza nielicznymi wyjątkami urządzenia jednofunkcyjne. Przygotowanie ciepłej wody odbywa się więc w zasobniku wyposażonym w wężownicę grzejną zasilaną wodą z kotła. Zasobnik może być wolno stojący – w kształcie walca – lub dopasowany kształtem do kotła. Kocioł ustawia się wtedy na zasobniku, oszczędzając znacznie miejsce w kotłowni. Istnieją też rozwiązania zintegrowane kocioł-zasobnik-palnik, wszystko we wspólnej obudowie.
Wewnętrzna powierzchnia zasobnika i wężownica zabezpieczane są przed korozją emalią kwarcową.
Dodatkową ochroną jest anoda magnezowa zamontowana wewnątrz. Fragment instalacji łączącej kocioł z zasobnikiem można kupić u producenta lub zlecić jej wykonanie instalatorowi.

Gdzie najlepiej zainstalować kocioł?Zbiornik z olejem można ustawić w tym samym pomieszczeniu co kocioł, pod warunkiem że będzie oddalony i oddzielony od kotła ścianką odpowiednio wyższą i szerszą niż zbiornik.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Kompaktowa budowa kotłów, zasobników i kompletów (kocioł plus zasobnik) oraz ich estetyczny wygląd sprawiają, że kotłownie są coraz ładniejsze i mogą mieć coraz mniejszą (ale koniecznie zgodną z przepisami) powierzchnię. Również z tego powodu kotły można instalować w domowych magazynkach, siłowniach czy spiżarniach, pod warunkiem że pomieszczenia te spełniają podstawowe warunki gwarantujące bezpieczną eksploatację kotła. Pomieszczenia te powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- mieć wysokość nie mniejszą niż 2,2 m, choć w modernizowanych pomieszczeniach technicznych dopuszcza się wysokość 1,9 m,
- kubaturę dobraną do mocy kotła (na 1 m3 kubatury pomieszczenia powinno przypadać maksimum 4,65 kW mocy urządzenia olejowego), lecz nie mniejszą niż 8 m3,
- wentylację nawiewną i wywiewną; otwór nawiewny powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 200 cm2, a jego dolna krawędź nie może się znajdować niżej niż 30 cm nad podłogą; otwór wywiewny powinien znajdować się możliwie blisko stropu i mieć powierzchnię nie mniejszą niż 200 cm2,
- podłoga musi być wykonana z materiałów niepalnych,
- dostęp do kotła powinien być łatwy i umożliwiać wszelkie konieczne czynności regulacyjne, konserwacyjne i ewentualne naprawy.

W kotłowni powinny też znajdować się urządzenia zabezpieczające pracę instalacji i kotła, to znaczy:
- przeponowe naczynie wzbiorcze,
- zawór bezpieczeństwa,
- termostat bezpieczeństwa (na kotle),
- urządzenie kontrolujące pracę palnika (wchodzące w skład wyposażenia kotła), wyłączające go w razie zaniku płomienia.
Olej dostarczany jest przez dystrybutora, a magazynowany u użytkownika w odpowiednich zbiornikach podziemnych lub umieszczonych w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
W pomieszczeniu z kotłem można ustawić zbiornik na olej opałowy, ale pod warunkiem że jego pojemność nie będzie większa niż 1 m3, będzie oddalony od kotła co najmniej 1 m i oddzielony od niego ścianką.
Zbiornik na olej można ustawić także w innym pomieszczeniu, alewyłącznie w piwnicy lub przyziemiu, albo na zewnątrz domu, naziemi – zachowując odpowiednie odległości od różnych obiektów na działce – lub pod ziemią – co najmniej 0,5 m pod powierzchnią terenu.

Jeśli pomieszczenie użytkowe, takie jak domowy magazynek czy spiżarnia, spełnia podstawowe warunki gwarantujące bezpieczną pracę kotła, można go tam bez obaw zamontować.
Autor: ATLANTIC
Ogrzewanie olejem jest niewiele droższe niż gazem ziemnym. Koszty można jeszcze ograniczyć, gdy zainstaluje się kocioł kondensacyjny.
Autor: SCHEER

Tania eksploatacja

Podstawowym składnikiem kosztów eksploatacji kotła są wydatki na paliwo. Nieodpowiednio dobrany olej może powodować zapychanie się dysz palnika, odkładanie sadzy w komorze spalania, a co za tym idzie – nieekonomiczną pracę kotła i spadek jego sprawności. Dlatego tak ważne jest używanie paliwa o właściwościach zalecanych przez producenta.
Najlepsze są oleje o wysokiej wartości opałowej (powyżej 42 MJ/kg) i niskiej zawartości siarki. Do małych palników stosuje się oleje lekkie. Wielkość zbiornika zależy od ilości paliwa potrzebnego na sezon grzewczy. Najekonomiczniej jest dobrać na tyle duży zbiornik, aby ograniczyć dostawy paliwa do minimum (wygoda i niskie koszty transportu).

Serwis

Co najmniej raz w roku, na początku lub na końcu sezonu grzewczego, fachowiec z serwisu – najlepiej autoryzowanego – powinien wykonać przegląd kotła. Kotły olejowe dobrze jest przeglądać przy każdej dostawie paliwa, czyli raz lub dwa razy w roku, oraz wtedy, gdy zmienia się dostawcę paliwa. Podczas przeglądu serwisant powinien wyregulować palnik i przeprowadzić analizę spalin. Źle ustawiony palnik olejowy może szybko doprowadzić do zabrudzenia wymiennika ciepła. Dlatego podczas przeglądu powinno się także sprawdzić i wyczyścić wymiennik oraz filtr oleju, a gdy kocioł współpracuje z zasobnikiem, również:
- usunąć zanieczyszczenia z zasobnika,
- skontrolować stan anody zabezpieczającej przed korozją,
- skontrolować regulatory temperatury c.w.u., zawór trójdrogowy lub pompę ładującą zasobnik,
- sprawdzić poprawność działania elementów zabezpieczających zasobnik.

Atesty i gwarancje

Atesty. Kocioł o mocy do 70 kW powinien być dopuszczony do obrotu decyzją wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego i mieć tak zwany trwały znak UDT z numerem uprawnienia. Wydanie takiej decyzji jest poprzedzone szczegółowymi badaniami  bezpieczeństwa pracy kotła, prawidłowości funkcjonowania, głośności pracy itd.
Uruchomienie i regulacja kotła powinny być przeprowadzone przez serwisanta przeszkolonego przez producenta kotła. Produkty poszczególnych firm spełniają normy kraju pochodzenia, np. francuskie (NF), niemieckie (DIN) lub europejskie (CE). Mogą mieć również certyfikat ISO 9001 i 14001.

Gwarancje. Do każdego kotła musi być dołączona karta gwarancyjna z identyfikatorem dystrybutora i warunkami gwarancji. Powinniśmy także otrzymać numer telefonu oraz adres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zwróćmy uwagę na system funkcjonowania serwisu, jego lokalizację (czy jest on łatwo dostępny i niezbyt oddalony od naszego miejsca zamieszkania, czy ma rozwiniętą sieć punktów naprawczych).
Zadowalające okresy gwarancji to:
- trzy-pięć lat na korpus i zasobnik,
- rok-dwa lata na palnik i automatykę.

Kotły olejowe – oferta firm

ACV

Autor: ACV INTERNATIONAL
Producent: ACV INTERNATIONAL.
Kraj produkcji: Belgia.
Nazwa kotła: Alfa F.
Moc: 19-33,5 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 140,4 x 54,2 x 80,8 cm.
Sprawność średnioroczna: 95%.
Materiał wymiennika: stal.
Typ kotła: stojący.
Palnik: ACV INTERNATIONAL – zintegrowany, jednostopniowy.
Zasobnik do c.w.u.: zintegrowany o pojemności 43 l, ze stali nierdzewnej.
Wyposażenie podstawowe: palnik, zasobnik c.w.u., automatyka podstawowa sterująca temperaturą kotła i automatyka bezpieczeństwa pracy kotła.
Automatyka (możliwe opcje): pogodowa (możliwość montażu regulatora w panelu sterowniczym kotła) lub pokojowa.
Certyfikaty: UDT.
Gwarancja: 3 lata – korpus kotła i zasobnik c.w.u., rok – pozostałe elementy.
Cena: 5300 zł.

ATLANTIC (Francuska Technika Grzewcza Sp. z  o.o.)

Autor: ATLANTIC
Producent: ATLANTIC GUILLOT.
Kraj produkcji: Francja.
Nazwa kotła: CYTHIA.
Moc: 22 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 183,5 x 60 x 59,5 cm.
Sprawność średnioroczna: 92%.
Materiał wymiennika: stal.
Typ kotła: stojący.
Palnik: BENTON-B 10 – zintegrowany, dwustopniowy.
Zasobnik do c.w.u.: zintegrowany, stojący, o pojemności 105 l, stalowy, zabezpieczony emalią oraz zintegrowanym systemem antykorozyjnym ACI.
Wyposażenie podstawowe: palnik, automatyka, zasobnik, połączenie hydrauliczne kocioł-zasobnik.
Automatyka (możliwe opcje): sterowanie ręczne, system anty-zamarzaniowy, system przeciwdziałający olejowaniu pomp i antykondensacyjny.
Certyfikaty: UDT, ITGIS,
Atest Higieniczny PZH, CE, NF.
Gwarancja: 3 lata – kocioł, 7 lat – zasobnik c.w.u., 2 lata – automatyka.
Cena: 9650 zł.

BUDERUS

Autor: BUDERUS
Producent: Buderus.
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa kotła: G 115.
Moc: 17 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 100,3 x 60 x 78 cm.
Sprawność średnioroczna: 93%.
Materiał wymiennika: żeliwo GL180M.
Typ kotła: stojący.
Palnik: Buderus – zintegrowany, jednostopniowy.
Zasobnik do c.w.u.: osobny, stojący, o pojemności 160 l, stalowy, zabezpieczony termoglazurą i anodą magnezową.
Wyposażenie podstawowe: palnik, zasobnik c.w.u. 160 l, czujnik c.w.u., zbiornik oleju 1000 l, grzejnik 11 o wymiarach 60 x 100 cm, zawór termostatyczny, regulator pogodowy do dwóch obiegów.
Automatyka (możliwe opcje): do pięciu obiegów grzewczych i c.w.u., czujnik temperatury wewnątrz pomieszczenia.
Certyfikaty: UDT.
Gwarancja: 2 lata – kocioł i zasobnik, rok – automatyka.
Cena: 13 300 zł.

DE DIETRICH

Autor: DE DIETRICH
Producent: De Dietrich Thermique.
Kraj produkcji: Francja.
Nazwa kotła: GTU 1203 S/V 130 DIEMATIC 3.
Moc: 16-21 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 147,6 x 63 x 82,5 cm.
Sprawność średnioroczna: 92%.
Materiał wymiennika: żeliwo eutektyczne.
Typ kotła: stojący.
Palnik: De Dietrich – zintegrowany jednostopniowy.
Zasobnik do c.w.u.: zintegrowany, o pojemności 130 l, stalowy, zabezpieczony emalią kwarcową i anodą magnezową.
Wyposażenie podstawowe: palnik, zasobnik c.w.u., zestaw połączeniowy kocioł-zasobnik z pompą, automatyka pogodowa z programowalnym czujnikiem pokojowym i czujnikiem zewnętrznym.
Automatyka (możliwe opcje): pogodowa, po rozbudowie do 42 obiegów grzewczych, z funkcją antylegionellową i automatycznego odpowietrzania zładu, do sterowania kaskadą dwóch kotłów, menu w języku polskim.
Certyfikaty: UDT, TÜV, ISO 9002, EN.
Gwarancja: 5 lat – korpus kotła, zasobnik, 2 lata – automatyka, palnik, pozostałe elementy.
Cena: 9099 zł (w promocji).

FERROLI

Autor: FERROLI
Producent: Ferroli.
Kraj produkcji: Włochy.
Nazwa kotła: GN1K-02.
Moc: 15-23,3 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 134,4 x 50 x 75 cm.
Sprawność średnioroczna: 90%.
Materiał wymiennika: żeliwo.
Typ kotła: stojący.
Palnik: Ferroli – jednostopniowy, osobny.
Zasobnik do c.w.u.: zintegrowany, o pojemności 100 l, stalowy, zabezpieczony szkliwem porcelanowym i anodą magnezową.
Wyposażenie podstawowe: palnik, zasobnik c.w.u., pompa ładująca zasobnik, podstawowa automatyka – termostaty c.o. i c.w.u., przełącznik lato/zima.
Automatyka (możliwe opcje): możliwość podłączenia dodatkowej automatyki.
Certyfikaty: UDT,ISO 9002.
Gwarancja: 3 lata – żeliwny korpus, rok – pozostałe elementy.
Cena: 6280 zł.

HUSTY

Autor: ZAEGEL-HELD
Producent: ZAEGEL-HELD.
Kraj produkcji: Francja.
Nazwa kotła: GEMMA AM 270.
Moc: 19-27 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 92 x 44,5 x 55 cm.
Sprawność średnioroczna: 92%.
Materiał wymiennika: żeliwo.
Typ kotła: stojący.
Palnik: INTERCAL – jednostopniowy, osobny.
Zasobnik do c.w.u.: osobny, stojący, o pojemności 125-500 l, stalowy, zabezpieczony podwójną warstwą emalii i anodą magnezową.
Wyposażenie podstawowe: automatyka zabezpieczająco-regulacyjna z możliwością rozbudowy do pełnej automatyki pogodowej.
Automatyka (możliwe opcje): regulator pogodowy Saomatic X-11 z priorytetem c.w.u., regulator pogodowy Saomatic X-212 z priorytetem c.w.u. do instalacji c.o. wyposażonych w zawory mieszające.
Certyfikaty: UDT, TÜV, atest energetyczny GIGE-E.
Gwarancja: 5 lat – korpus żeliwny pod warunkiem corocznej konserwacji przez autoryzowanych instalatorów, rok – pozostałe elementy.
Cena: 2670 zł.

SCHEER

Autor: SCHEER
Producent: SCHEER.
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa kotła: WKO.
Moc: 8-14 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 90 x 56 x 54,5 cm.
Sprawność średnioroczna: 94,5%.
Materiał wymiennika: stal.
Typ kotła: wiszący.
Palnik: SCHEER – zintegrowany, dwustopniowy.
Zasobnik do c.w.u.: osobny, stojący lub wiszący, o pojemności 80-120 l, stalowy, zabezpieczony podwójną warstwą emalii.
Wyposażenie podstawowe: palnik, pompy: obiegowa, cyrkulacyjna i układu solarnego, mieszacz z silnikiem, zawór bezpieczeństwa, automatyczny odpowietrznik, pełna automatyka pogodowa do trzech obiegów grzewczych.
Certyfikaty: UDT.
Gwarancja: 3 lata – korpus kot-ła, rok – pozostałe elementy.
Cena: 2836 euro.

ULRICH

Autor: ULRICH
Producent: ULRICH GmbH.
Kraj produkcji: Japonia, Niemcy, Korea.
Nazwa kotła: EDERLICH ED.
Moc: 20 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 80 x 32,2 x 52 cm.
Sprawność nominalna: 92,5%.
Materiał wymiennika: stal nierdzewna.
Typ kotła: stojący, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.
Palnik: ULRICH – jednostopniowy, zintegrowany.
Zasobnik do c.w.u.: podgrzewacz przepływowy o pojemności 20 l dodatkowo zasobnik wiszący lub stojący, o pojemności 100 lub 160 l, stalowy, zabezpieczony podwójną warstwą emalii FERRO i anodą magnezową.
Wyposażenie podstawowe: palnik, podgrzewacz c.w.u. o pojemności 20 l, wbudowany mikroprocesorowy regulator z programatorem tygodniowym FR-DIGI, zawór bezpieczeństwa, termostatyczny zawór mieszający c.w.u., czujnik przepływu c.w.u., kompletne okablowanie elektryczne.
Automatyka (możliwe opcje): automatyka wielobiegowa.
Certyfikaty: UDT, Atest
Higieniczny PZH, CE, ISO 9001 i 14001.
Gwarancja: 5 lat – korpus kotła, rok – pozostałe elementy.
Cena: 4500 zł.

VAILLANT

Autor: VAILLANT

Producent: Vaillant.
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa kotła: VKO 22/3.
Moc: 17-22 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 96,5 x 60 x 52 cm.
Sprawność średnioroczna: 90%.
Materiał wymiennika: żeliwo modyfikowane.
Typ kotła: stojący.
Palnik: GIERSCH – zintegrowany, jednostopniowy.
Zasobnik do c.w.u.: osobny, stojący, o pojemności 120-500 l, zabezpieczony warstwą emalii i anodą magnezową.
Wyposażenie podstawowe: palnik olejowy Giersch.
Automatyka (możliwe opcje): regulatory pogodowe: VRC Set Classik BW do sterowania jednym kotłem, obiegiem grzewczym i zasobnikiem c.w.u. VIH. VRC Set MF do sterowania jednym lub dwoma kotłami, obiegiem grzewczym i podłogowym, zasobnikiem c.w.u. VIH i obiegiem cyrkulacji. Zastosowanie dodatkowego modułu elektronicznego VRC MK2 umożliwia sterowanie drugim obiegiem podłogowym.
Certyfikaty: UDT, DIN.
Gwarancja: 25 miesięcy.
Cena: 6697 zł.

VIESSMANN

Autor: VIESSMANN
Producent: Viessmann GmbH.
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa kotła: VITOTROND 222, niskotemperaturowy olejowy kocioł grzewczy.
Moc: 18 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 159,5 x 70 x 140 cm.
Sprawność średnioroczna: 94,5%.
Materiał wymiennika: żeliwo szare z dodatkiem grafitu płytkowego.
Typ kotła: stojący.
Palnik: Vitoflame 100 – jednostopniowy, osobny.
Zasobnik do c.w.u.: zintegrowany, stojący, o pojemności 130 l, stalowy, zabezpieczony podwójną warstwą emalii CERAPROTECT i anodą.
Wyposażenie podstawowe: palnik olejowy Vitoflame 100, zasobnik o pojemności 130 l, regulator elektroniczny, połączenie systemowe kotła z zasobnikiem z pompą ładującą, zawór bezpieczeństwa, pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze, filtr oleju.
Automatyka (możliwe opcje): regulator stałotemperaturowy, regulator z układem Fuzzy-Logic, regulator pogodowy.
Certyfikaty: UDT, DIN, Znak Błękitnego Anioła.
Gwarancja: 2 lata.
Cena: 10 204 zł.

WOLF

Autor: WOLF HEIZTECHNIK
Producent: WOLF HEIZTECHNIK.
Kraj produkcji: Niemcy.
Nazwa kotła: FHK.
Moc: 15-26 kW.
Wymiary kotła (wys. x szer. x gł.): 83,5 x 66 x 64 cm.
Sprawność średnioroczna: 95%.
Materiał wymiennika: żeliwo.
Typ kotła: stojący.
Palnik: CUINOD – zintegrowany, jednostopniowy.
Zasobnik do c.w.u.: zintegrowany o pojemności 155 lub 200 l, ze stali szlachetnej.
Wyposażenie podstawowe: regulator R-11 SB, palnik, zasobnik 155 l.
Automatyka (możliwe opcje): regulator temperatury kotła– R-11, kotła z funkcją c.w.u.– R-11 SB, pogodowy z funkcją c.w.u. – R-12 i pogodowy z funkcją c.w.u. i obiegu z mieszaczem – R-16.
Certyfikaty: UDT.
Gwarancja: 5 lat – kocioł i zasobnik, 2 lata – pozostałe elementy.
Cena: 8950 zł.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi