Montujemy okna i drzwi. Szkoła budowania.


Wstawienie okien i drzwi to zakończenie pierwszego etapu budowy domu, a jednocześnie dopiero początek prac wykończeniowych. Na przykładze naszych Domów Modelowych pokażemy, jak powinien przebiegać ich montaż, aby nie popełnić błędów, które mogłyby się stać przyczyną późniejszych kłopotów.

Okna i drzwi balkonowe
W Domach Modelowych zamontowano okna typowe dla domów jednorodzinnych – jednoramowe, rozwieralno-uchylne. Według założeń projektowych okna miały mieć współczynnik przenikania ciepła U równy co najwyżej 2 W/(m2.K). Współczynnik dostarczonych na budowę okien był lepszy i wynosił 1,1 W/(m2.K).
Zamówiono okna około 2-3 cm węższe i 4-5 cm niższe niż ościeża, w których miały być montowane. Jest to konieczne, bo między oknem a ościeżem trzeba pozostawić luz, potrzebny do poprawnego i wygodnego ustawienia okna w otworze, uszczelnienia oraz zamontowania podokiennika. Wszystkie okna przyjechały na budowę oklejone folią zabezpieczającą. Zdejmuje się ją dopiero po zakończeniu montażu.

Drzwi zewnętrzne

Powinny chronić nie tylko przed niepożądanymi gośćmi, ale także przed: deszczem, wiatrem, zimnem i upałem oraz przed hałasem.
Dlatego do wszystkich Domów Modelowych zamówiono drzwi antywłamaniowe wyposażone w stalową ościeżnicę i ocieplone, dzięki czemu ich współczynnik przenikania ciepła U jest mniejszy niż 2,6 W/(m2.K).

Drzwi do garażu

W trzech Domach Modelowych można przejść do garażu bezpośrednio z domu, konieczny był więc montaż dodatkowych drzwi. Nie są to jednak zwykłe drzwi. Wykonano je ze stali, ponieważ mają pełnić funkcję kurtyny przeciwpożarowej – przez co najmniej pół godziny chronić dom przed ogniem, jeśli wybuchnie on w garażu.

Montaż jest niemal taki sam
Montaż okien i drzwi niewiele się różni, opiera się na tych samych zasadach. Przed zamontowaniem okien i drzwi wszystkie ościeża odpowiednio przygotowano: ich powierzchnia musi być równa, gładka i dokładnie oczyszczona. Zdjęto też skrzydła z zawiasów i na czas montażu odstawiono je na bok. Dzięki temu uzyskano wygodny dostęp do ościeżnicy.
Montaż rozpoczęto od przymocowania do ościeżnic stalowych kotew ocynkowanych, za pośrednictwem których okno lub drzwi będą mocowane do muru. Dopiero potem ościeżnicę unieruchamiano w ościeżu drewnianymi klinami, dokładnie sprawdzając, czy jest ustawiona w pionie i poziomie. Aby zapobiec odkształceniu okien lub drzwi, kliny w oknach wkładano tylko przy narożach oraz słupkach. W drzwiach balkonowych i zewnętrznych kliny rozmieszczano przy każdym narożu, a dodatkowo w takich miejscach, by odległość między nimi była mniejsza niż 70 cm. Złe usytuowanie klinów grozi wygięciem, przekoszeniem (nierówne przekątne) albo zwichrowaniem (naroża nie leżą w tej samej płaszczyźnie) okien lub drzwi. Odkształcone okna lub drzwi trudno by się otwierały i zamykały.
Ustawione ościeżnice okien i drzwi mocowano do muru kołkami stalowymi w odległości 10-15 cm (mierzonej w świetle ościeżnicy) od każdego naroża ościeżnicy oraz słupka w oknach. Odległość między punktami mocowania nie przekraczała 80 cm dla okien i drzwi drewnianych i 70 cm dla tworzywowych.

Rozmieszczenie punktów mocowania ościeżnicy.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Kołki umieszczano we wcześniej wywierconych otworach. Otwory te wiercono w materiale konstrukcyjnym ściany, czyli w cegle lub pustaku, a nie jak to się często zdarza w spoinie. Szczelinę powstałą między zamontowanymi ościeżnicami a ścianą wypełniono pianką poliuretanową. Jednak zanim to zrobiono, ościeżnice rozparto drewnianymi listwami lub założono i zamknięto skrzydło, tak aby usztywnić ościeżnice na czas uszczelniania pianką.
Kiedy pianka zastygła, wyjęto drewniane kliny. Pozostałe po nich pustki także wypełniono pianką. Po otynkowaniu ścian i ościeży od wewnątrz i od zewnątrz, pianka zabezpieczona będzie silikonem lub kitem akrylowym przed wnikaniem pary wodnej z wnętrza domu i wilgocią z zewnątrz.

Dobrze ustaw okno!


Połączenie okna ze ścianą to miejsce, przez które może uciekać ciepło. Dlatego tak ważne jest odpowiednie ustawienie ich w grubości ściany.


W ścianach jednowarstwowych okno najlepiej osadzić w połowie grubości ściany. Gdy zrobi się to zbyt blisko wewnętrznej lub zewnętrznej krawędzi ściany, będzie przez nią uciekać ciepło.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
W ścianach dwuwarstwowych okno powinno się osadzać jak najbliżej warstwy ocieplenia.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
"Przestronny"

Autor projektu: architekt Paweł Wład Kowalski.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki


W tym domu zamontowano rozwieralno-uchylne okna wykonane z profili z PCW (Deceuninck), wyposażone w niskoemisyjne szyby zespolone oraz w okucia antywłamaniowe. Zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz okna są w kolorze białym.
Autor: Mariusz Bykowski
Okna dokładnie ustawiano w ościeżach, sprawdzając poziomnicą pion i poziom, po czym zabezpieczano ustawienie klinami.
Autor: Mariusz BykowskiŚciany tego domu są jednowarstwowe, dlatego okna osadzono w połowie grubości ściany.
Autor: Mariusz Bykowski
Kotwy do okien z PCW mają kształt dopasowany do profilu ościeżnicy, tak że nie trzeba ich do niej przykręcać, tylko wsuwa się je w profil przed ustawieniem okna w ościeżu.
Autor: Mariusz BykowskiPo przymocowaniu ościeżnicy do muru założono skrzydło, a szczelinę między oknem i ścianą wypełniono pianką poliuretanową.
Autor: Mariusz Bykowski
Jednocześnie z oknami montowano drzwi prowadzące na taras...
Autor: Mariusz Bykowski...oraz drzwi prowadzące do ogrodu z pomieszczenia gospodarczego (Deceuninck).
Autor: Mariusz Bykowski
Drzwi wejściowe są stalowe, ocieplone wełną mineralną (Zbigmet). Mają atest odporności na włamanie klasy C – przy ubezpieczaniu domu dzięki nim otrzymamy 20% zniżki. Drzwi są wykończone płytą MDF z frezowaniem według projektu architekta.
Autor: Mariusz Bykowski
 


Między częścią mieszkalną domu a garażem zamontowano stalowe drzwi przeciwpożarowe (Hörmann). Zasady ich montażu są takie same jak okien i drzwi zewnętrznych. Drzwi ustawiono na klockach, tak aby profil progowy znajdował się na poziomie posadzki części mieszkalnej i za pomocą poziomnicy dokładnie wypoziomowano i wypionowano ościeżnicę drzwi.
Autor: Mariusz Bykowski
Po unieruchomieniu ościeżnicy klinami przymocowano ją do ściany kołkami stalowymi. Zanim rozpoczęto układanie pianki, zawieszono skrzydło drzwiowe, dzięki temu ościeżnica nie wypaczy się przy piankowaniu.
Autor: Mariusz Bykowski
   "Przytulny"

Autor projektu: Barbara Kirejewska-Zielińska.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiW tym domu zamontowano okna i drzwi z profili z PCW (Stolimpex). Na zewnątrz profile skrzydeł i ościeżnic pokryte są okleiną przypominającą drewno dębowe. Od wewnątrz okna są białe, po to aby nie narzucać koloru i stylu wnętrza.
Autor: Mariusz Bykowski
Podobnie jak w domu D08 i tutaj ściany zewnętrzne są jednowarstwowe, okna osadzano zatem w połowie grubości ściany, klinując je przy narożnikach i słupkach.
Autor: Mariusz Bykowski
W ścianach z betonu komórkowego wywiercono otwory. W nich umieszczono kołki mocujące ościeżnicę do ściany za pośrednictwem kotew.
Autor: Mariusz Bykowski
Drzwi prowadzące z jadalni do ogrodu są przesuwne.
Autor: Mariusz Bykowski
Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym przejście na taras z pokoju dziennego, w tym miejscu zastosowano drzwi rozwieralne.
Autor: Mariusz Bykowski
Mają one niższy próg, niż drzwi przesuwne, który jeszcze zmniejszy się po ułożeniu posadzek.
Autor: Mariusz BykowskiDrzwi wejściowe mają taką samą stalową konstrukcję, jak te w domu D08 (Zbigmet). Powierzchnię szerszego skrzydła wykończono od zewnątrz kasetonami z drewna dębowego. Węższe skrzydło jest przeszklone termoizolacyjną szybą antywłamaniową P3. Od wewnątrz drzwi są białe.
Autor: Mariusz Bykowski
Dla ułatwienia przejścia osobom niepełnosprawnym, konieczne było zrobienie jak najniższego progu w drzwiach wejściowych. Nie zrezygnowano z niego całkowicie, gdyż pomiędzy podłogą a drzwiami pozostawałaby szczelina, którą przedostawałyby się do domu wiatr, śnieg albo deszcz.
Autor: Mariusz Bykowski
    "Z wykuszami"

Autor projektu: architekt Piotr Matuszewski.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki
W tym domu zamontowano okna i drzwi z PCW (Stolbud Warszawa) na zewnątrz wykończone okleiną imitującą drewno, natomiast od wewnątrz białe.
Autor: Mariusz Bykowski
Skrzydła okien zostały podzielone cienkimi, niekonstrukcyjnymi szprosami.
Autor: Mariusz Bykowski
Zarówno okna, jak i drzwi wyposażone są w szyby oraz okucia antywłamaniowe.
Autor: Mariusz Bykowski
Ustawienie wszystkich ościeżnic w pionie i w poziomie sprawdzano za pomocą poziomnicy, a dopiero potem unieruchamiano je drewnianymi klinami.
Autor: Mariusz Bykowski
Ościeżnicę drzwi prowadzących na taras ustawiono na pustakach, pozostawiając wolne miejsce potrzebne do wykonania warstw wykończeniowych podłogi i tarasu.
Autor: Mariusz Bykowski
Po zamocowaniu ościeżnic do ściany, zamontowano skrzydła okien i nie wyciągnięto klinów, lecz pozostawiono je jeszcze na czas uszczelniania pianką poliuretanową.
Autor: Mariusz BykowskiDrzwi wejściowe (dystrybutor BDB product) są antywłamaniowe, ich skrzydło ma konstrukcję metalową obustronnie obitą blachą i wykończoną drewnem.
Autor: Mariusz Bykowski
Drzwi pomiędzy domem a garażem mają taką samą budowę jak drzwi wejściowe (dystrybutor BDB product), tylko prostsze wykończenie.
Autor: Mariusz Bykowski
    "Doskonały"

Autor projektu: architekt Paweł Wład Kowalski.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiW tym domu zamontowano jednoramowe okna i drzwi (Stolarka Wołomin), z klejonego drewna sosnowego.
Autor: Mariusz Bykowski
Ramy są pomalowane impregnatem barwiącym i półmatowym lakierem akrylowym w kolorze drewna modrzewiowego.
Autor: Mariusz Bykowski
Przed ustawieniem ościeżnic w otworach zamontowano do nich kotwy ze stali ocynkowanej.
Autor: Mariusz Bykowski
W tym domu zamontowano antywłamaniowe drzwi wejściowe...
Autor: Mariusz Bykowski
...oraz antywłamaniowe drzwi z garażu do ogrodu (Stolarka Wołomin), z klejonego drewna dębowego impregnowanego i barwionego na ten sam kolor co okna.
Autor: Mariusz Bykowski
Stalową ościeżnicę drzwi wejściowych montowano do ścian za pośrednictwem kotew...
Autor: Mariusz Bykowski
...oraz kołkami wkręcanymi bezpośrednio przez ościeżnicę.
Autor: Mariusz Bykowski
Drewnianą ościeżnicę drzwi do garażu mocowano tylko za pomocą kotew.
Autor: Mariusz Bykowski

Między garażem a pomieszczeniem technicznym zamontowano stalowe drzwi przeciwpożarowe (Hörmann).
Autor: Mariusz Bykowski

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi