Nie ma ulgi na darowany grunt

Otrzymałem działkę budowlaną w darowiźnie. Poniosłem koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej oraz podatku od darowizny. Czy mogę w związku z tym skorzystać z ulgi na nabycie działki budowlanej?

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia od podatku wydatków związanych z nabyciem działki budowlanej w drodze darowizny.
Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwość zmniejszenia podatku dochodowego przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym ponieśli wydatki na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. Ustawodawca wyraźnie więc określa, że chodzi tutaj o zakup działki, czyli jej odpłatne nabycie. W zakresie tego pojęcia nie mieści się darowizna, która jest traktowana jako nabycie nieodpłatne.
Pamiętać trzeba, że katalog wydatków uprawniających do odliczenia jest zamknięty, co oznacza, że ulga przysługuje tylko z tytułu poniesienia wydatków wymienionych w ustawie. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 kwietnia 1995 r. (sygn. akt III SA 974/94): „wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe – co wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie – są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania.
W związku z tym przepisy wprowadzające ulgi nie mogą być interpretowane z zastosowaniem ani wykładni rozszerzającej, ani ścieśniającej”.

Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi