Odległość od drogi koniecznej

Przez moją działkę przebiega droga konieczna. Czy budując dom, muszę zachować od niej jakieś określone odległości?

Nie ma wymogów co do odległości budynku od ustanowionych na tej samej działce służebności drogowych. Prawo określa jedynie:
- odległość budynku od granicy działki sąsiedniej (3 lub 4 m),
- linie zabudowy od strony dróg publicznych (mogą one wynikać z planu miejscowego lub ustawy o drogach publicznych).
Nie oznacza to jednak, że ustanowienie służebności drogowej nie ma żadnego wpływu na miejsce usytuowania budynku na działce obciążonej taką służebnością. Wybudowanie domu nie powinno utrudniać korzystania z drogi koniecznej (na przykład prowadzić do jej zwężenia). Trzeba też wziąć pod uwagę, że użytkowanie takiej drogi może być uciążliwe dla mieszkańców pobliskiego domu. Dlatego, jeśli tylko wielkość działki na to pozwala, dobrze byłoby postawić dom w odległości kilku metrów od drogi koniecznej. Gdy jest to niemożliwe albo istnienie drogi koniecznej rodzi poważne konflikty, można wystąpić do sądu o zmianę przebiegu służebności drogowej.

Podstawa prawna:
- rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 140 z późn. zm.) oraz
- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 71, poz. 838).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi