Ogrzewamy dom energią elektryczną. Jakie paliwo wybraćTrudno sobie wyobrazić dom, do którego nie doprowadzono energii elektrycznej. Zwykle potrzebujemy jej do oświetlenia i zasilania sprzętów AGD. Jednak z dobrym skutkiem możemy wykorzystać ją także do ogrzewania domu.

Począwszy od marcowego numeru Muratora, wybieramy paliwo do ogrzewania domu. Na przykładzie dwóch domów z kolekcji projektów gotowych MURATORA obliczyliśmy już, jakie będą koszty inwestycyjne instalacji centralnego ogrzewania z kotłem zasilanym gazem ziemnym, propanem i olejem opałowym. W lipcowym numerze przeprowadziliśmy kalkulację dla domów z ogrzewaniem podłogowym zasilanym przez pompę ciepła z kolektorem gruntowym. Dla każdego rodzaju ogrzewania określiliśmy również orientacyjne koszty rocznej eksploatacji. Przypomnijmy, że wybrane domy to:
- D09 Na 102 - parterowy o powierzchni 102 m2,
- D47a Solidny - z poddaszem użytkowym o powierzchni 200,1 m2.


Murator D09 Na 102
Powierzchnia: zabudowy 122 m2, netto 102 m2. Kubatura 510 m3.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Murator D09 Na 102. Autor projektu: architekt Paweł Wład Kowalski.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Murator D47a Solidny
Powierzchnia: zabudowy 172,4 m2, netto 200,1 m2. Kubatura 846 m3.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Murator D47a Solidny. Autor projektu: architekt Piotr Matuszewski. Rzut poddasza.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Rzut parteru.
Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Ile będzie kosztować inwestycja?

Domy możemy ogrzewać energią elektryczną za pomocą: grzejników konwekcyjnych, pieców akumulacyjnych, ogrzewania podłogowego lub kotłów elektrycznych współpracujących z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Od tego, jakie urządzenie wybierzemy, będą zależeć nie tylko koszty inwestycyjne, ale także wysokość rachunków za prąd.
Przeprowadzimy kalkulację dla dwóch wybranych systemów ogrzewania:
- grzejników konwekcyjnych,
- pieców (ogrzewaczy) akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem.
Instalacja wewnętrzna będzie wykonana z przewodów (3 x DY x 2,5 mm2) prowadzonych w rurkach z tworzywa sztucznego. Rurki z przewodami ułożone będą pod tynkiem i doprowadzone do puszek, do których zostaną podłączone piece lub grzejniki. W domu Na 102 zaprojektowano 8 obwodów i 13 punktów zasilania, w Solidnym 11 obwodów i 19 punktów. Liczba punktów zasilania uwzględnia odbiorniki podgrzewające ciepłą wodę. Orientacyjne koszty materiałów i wykonania instalacji wewnętrznej zestawiono w tabelach 1 i 2.


Do podanych kwot należy doliczyć koszt grzejników lub pieców akumulacyjnych. Na rzutach domów zaznaczono moc tych urządzeń. Grzejniki konwekcyjne dobrano na podstawie strat ciepła pomieszczenia, a przy doborze pieców zastosowano mnożnik 2,2. Tak dobrany ogrzewacz pozwoli na korzystanie tylko z tańszej, nocnej taryfy.
Instalacji elektrycznej nie należy wykonywać bez projektu, zapłacimy za niego około 1000-2000 zł.
W kosztorysie powinniśmy wziąć pod uwagę także koszt przyłącza, który zależy od mocy przyłączeniowej. Przyłącze trzeba zrobić bez względu na to, jakim paliwem będzie ogrzewany dom. Zwiększenie mocy przyłącza w związku z ogrzewaniem domu podroży inwestycję o blisko 1000 zł.
Poniżej zestawiono orientacyjne koszty inwestycji dla domu Na 102 i dwóch rodzajów ogrzewania – grzejników konwekcyjnych i pieców akumulacyjnych. W drugim przypadku w pomieszczeniach o małych stratach ciepła, na przykład w WC, zastosowano grzejnik konwekcyjny, ponieważ nawet najmniejszy piec byłby przewymiarowany. Ceny urządzeń przyjęto według średnich cen na rynku. Koszt montażu i podłączenia do instalacji będzie różny w poszczególnych regionach kraju. Za powieszenie i podłączenie grzejnika zapłacimy od 10 do 50 zł, podobnie w przypadku ogrzewacza.


Ile zapłacimy za prąd do ogrzania domu?
Obliczenie kosztów eksploatacyjnych jest możliwe, jeśli znamy sezonowe zapotrzebowanie ciepła dla domu. Dokładne obliczenia można znaleźć w marcowym numerze Muratora na s. 115 w artykule „Ogrzewamy dom gazem ziemnym”.
Obliczyliśmy wówczas:
- zapotrzebowanie na ciepło dla temperatury zewnętrznej -20°C: - dla Na 102 - 6,965 kW, - dla Solidnego - 11,105 kW;
- sezonowe zapotrzebowanie energii na cele grzewcze przy sprawności urządzeń elektrycznych 100%: - dla domu Na 102 16 716 kWh/rok, - dla Solidnego 26 652 kWh/rok;
- zużycie ciepłej wody. Jeśli założymy, że rodzina składa się z czterech osób, a każda zużywa 60 l wody na dobę, do podgrzania której potrzeba 2,5 kWh dziennie, w ciągu roku zużyjemy 3650 kWh energii;
- energię potrzebną na przygotowanie posiłków - 800 kWh/rok.
W tabeli 3 obliczyliśmy, jakie będą orientacyjne rachunki za prąd w naszych domach ogrzewanych grzejnikami konwekcyjnymi. Założyliśmy, że korzystamy z taryfy całodobowej, zatem koszt kilowatogodziny na cele grzewcze, przygotowania ciepłej wody i posiłków jest stały i wynosi przykładowo 0,32 zł/kWh.

Tabela 4 zawiera podobne zestawienie, ale dla ogrzewaczy akumulacyjnych. W tym wypadku do ogrzewania będziemy wykorzystywać tańszy prąd (według II taryfy - 0,20 zł/kWh), do przygotowania posiłków droższy (dzienny) - 0,30 zł/kWh. Koszt podgrzewania ciepłej wody będzie zależeć od sposobu jej przygotowania. Jeśli użyjemy podgrzewaczy przepływowych, które przygotowują ciepłą wodę na bieżąco, za prąd będziemy płacić według stawki dziennej, chyba że należymy do nocnych marków i kąpiemy się po godzinie 22.00. Podgrzewacze pojemnościowe z pewnością część zużywanej wody podgrzeją tańszym prądem. Jak dużą – zależy od pojemności podgrzewacza i trybu życia domowników. W obliczeniach założyliśmy, że za podgrzewanie wody płacimy według stawki 0,30 zł/kWh.

Uwaga! Podane stawki za energię elektryczną są przykładowe, każdy zakład energetyczny ma swoje stawki, które mogą się różnić od podanych. Obliczone zużycie energii należy traktować jako orientacyjne. Dane, które przyjęliśmy do obliczeń, mogą się zmienić, na przykład gdy:
- sezon grzewczy będzie krótszy od założonego (łagodna zima),
- domownicy codziennie będą się kąpać w wannie, a nie pod prysznicem i zużyją więcej ciepłej wody niż 60 l na osobę,
- będziemy utrzymywać temperaturę wewnętrzną wyższą niż przyjęte do obliczeń 20°C.

Instalacja ogrzewania elektrycznego z grzejnikami konwekcyjnymi lub ogrzewaczami akumulacyjnymi jest inwestycyjnie tańsza niż wszystkie rozpatrywane dotąd instalacje zasilane gazem ziemnym, propanem, olejem czy wreszcie instalacja z pompą ciepła.
Niekorzystnie przedstawia się natomiast kwestia opłat za prąd. Jeśli korzystamy z ogrzewaczy akumulacyjnych i licznika dwustrefowego, rachunki będą niższe, ale inwestycja droższa niż w wypadku grzejników konwekcyjnych.
Zainwestowane pieniądze tym szybciej się zwracają, im więcej energii zużywamy. Jeśli dom ma niewielkie straty ciepła (kilka kilowatów), to inwestycja w przyłącze gazowe, kotłownię olejową lub pompę ciepła może się zwrócić dopiero po wielu latach. W takim wypadku stwierdzenie, że ogrzewanie prądem jest tańsze, okaże się prawdą.

Ile za prąd i według jakiej taryfy

Gospodarstwa domowe w miastach i na wsi, które nie mają limitowanego poboru energii elektrycznej, mogą być rozliczane według dwóch taryf:
- całodobowej (taryfa G-11) - koszt kilowatogodziny jest stały w ciągu całej doby,
- dziennej i nocnej (taryfa G-12) - koszt kilowatogodziny jest mniejszy w nocy od 22.00 do 6.00 rano oraz w ciągu dnia pomiędzy 13.00 i 15.00.

Na cenę 1 kWh składają się opłata stała i zmienna, zależna od ilości zużytej energii. Opłata zmienna obejmuje koszt zużytej energii i jej przesłanie, stała (niezmienna w ciągu roku) zawiera opłatę abonamentową i stałą opłatę przesyłową. Przedstawiamy przykładowe ceny za kilowatogodzinę dla różnych grup odbiorców.
Taryfa G-11, instalacja 1-fazowa:
- cena za energię czynną 0,141 [zł/kWh],
- stawka opłaty abonamentowej 1,22 [zł/miesiąc],
- stawka systemowa opłaty przesyłowej 0,0492 [zł/kWh],
- składnik zmienny stawki sieciowej 0,111 [zł/kWh],
- składnik stały stawki sieciowej 4,27 [zł/miesiąc].
Taryfa G-12, instalacja 3-fazowa:
- cena za energię czynną w godzinach dziennych 0,1658 [zł/kWh],
- cena za energię czynną w godzinach nocnych 0,1066 [zł/kWh],
- stawka opłaty abonamentowej 2,44 [zł/miesiąc],
- stawka systemowa opłaty przesyłowej 0,0492 [zł/kWh],
- składnik zmienny stawki sieciowej 0,076 [zł/kWh],
- składnik stały stawki sieciowej 7,4 [zł/miesiąc].
Ceny za energię, różne na terenie kraju, są ustalane przez zakład energetyczny dostarczający energię. Każde przedsiębiorstwo ma własne stawki. Wiele z nich określa stawkę dzienną przy rozliczeniu dwustrefowym (taryfa G-12) na niższym poziomie niż stawkę całodobową (taryfa G-11). Dzięki temu dostawcy energii starają się uzyskać w miarę równomierny pobór mocy w ciągu doby.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi